Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów, doktorantów i pracowników UG

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów, doktorantów i pracowników UG

w celu zapewnienia powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC dla studentów, doktorantów i pracowników UG informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://parlament.ug.edu.pl/2022/09/29/ubezpieczenia-nnw-i-oc/

Plakat

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Październik 2022 - 10:03; osoba wprowadzająca: Anna Szady Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10. Październik 2022 - 10:05; osoba wprowadzająca: Anna Szady