Szkoła letnia POLCA (Pollution in Coastal Areas)

Już w czerwcu, w dniach 14-21 czerwca 2023 rusza II Edycja międzynarodowej Szkoły Letniej POLCA – POLlution in Coastal Areas, organizowana przez  pracowników Wydziału Oceanografii i Geografii w Stacji Morskiej w Helu.

I Edycja odbyła się w dniach 4-12 września 2022 roku,  wzięło w niej udział 25 studentów z uniwersytetów z Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, Holandii, Malty, Niemiec i Włoch.

Szkoła Letnia POLCA jest otwarta dla międzynarodowych studentów trzech ostatnich semestrów studiów licencjackich lub magisterskich z zakresu Nauk o Ziemi i Środowisku lub pokrewnych.

Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny (szczegółowe informacje https://polca.ug.edu.pl/).

Na uczestników czeka intensywny  program kształcenia. Będą brali udział w wykładach dotyczących  przeszłości geologicznej oraz środowiska naturalnego i antropogenicznego Bałtyku, wysłuchają wykładów na temat zanieczyszczeń chemicznych w strefie brzegowej i życia morskiego w Bałtyku południowym. W ramach ćwiczeń praktycznych w terenie oraz podczas rejsu statkiem badawczym Oceanograf studenci będą mieli możliwość zapoznania się z metodami pomiarowymi oraz najnowocześniejszą aparaturą pomiarowo-badawczą. Uczestnicy szkoły będą samodzielnie pobierali próby, które następnie przeanalizują pod kątem chemicznym i biologicznym w laboratoriach na statku i w Stacji Morskiej. Dwa dni zostaną przeznaczone na pracę w grupach metodą Problem-based learning. Studenci pod opieką wykwalifikowanych tutorów z WOiG, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów oraz zajęć praktycznych, będą  próbowali odpowiedzieć na pytanie o wielkość wpływu Wisły na ekosystem Zatoki Gdańskiej (“What is the impact of the Vistula River waters on the ecosystem of the Gulf of Gdańsk?”).  Studenci przedstawią wyniki swojej pracy w formie podczas mini-konferencji ostatniego dnia szkoły.  Do dyspozycji studentów będą gogle VR z wgranymi szkoleniami przygotowującymi do bezpiecznej pracy na statku badawczym Oceanograf. Szkolenia przygotowane  techniką wirtualnej podróży 360° w innowacyjny i skuteczny sposób kształtują doświadczenie uczenia się w środowisku wirtualnym.

Nie samą nauką żyje student :-) Program szkoły  zwiera również warsztaty integracyjne, w tym warsztaty taneczne (belgijka, bachata, rock-and-roll, a przede wszystkim POLKA) oraz wycieczkę z przewodnikiem do Słowińskiego Parku Narodowego. Studenci będą mieli okazję poznać polską kulturę i walory turystyczne polskiego wybrzeża, a tym samym Polskę jako kraj atrakcyjny przyrodniczo i historycznie.

Mamy nadzieję, że dzięki poszerzeniu oferty Wydziału o międzynarodową szkołę letnią, wzrośnie zainteresowanie ofertą kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego wśród zagranicznych studentów, a tym samym zwiększy się udział zagranicznych studentów w programach kształcenia w kolejnych latach.

Zatańczymy POLCĘ ponownie już w czerwcu 2023!

Projekt pt. "Międzynarodowa Szkoła Letnia - Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej" (nr umowy - PPI/SPI/2020/1/00057/U/00001) , na który Uniwersytet Gdański zdobył finansowanie jest realizowany w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Program jest finansowany z projektu pozakonkursowego nr POWR.03.03.00-00-PN16/18 pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kierownik Projektu – dr Ilona Kamińska

Koordynator szkoły letniej – dr Włodzimierz Golus

Zapraszamy do galerii zdjęć z I Edycji Szkoły.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. Wrzesień 2022 - 19:16; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Marzec 2023 - 11:01; osoba wprowadzająca: Marta Gwizdalska-Kentzer