Uchwały

Uchwały Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku

https://oig.ug.edu.pl/sites/oig.ug.edu.pl/files/_nodes/strona/105459/files/93.pdf
 
 
 
 
 

numer uchwały data podjęcia treść uchwały
24/2020 23.10.2020 powołanie Komisji Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku ds. postępowań o nadanie stopni naukowych
25/2020 23.10.2020 powołanie Komisji Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku ds.ewaluacji działalności naukowej
26/2020 23.10.2020 przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Gębki i dopuszenie do jej publicznej obrony
27/2020 23.10.2020 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Tatiany Guellard
28/2020 20.11.2020 przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Gębki
29/2020 20.11.2020 nadanie stopnia doktora mgr Karolinie Gębce oraz wyróżnienie pracy
30/2020 20.11.2020 przyjecie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Grajewskiej i dopuszczenie do jej publicznej obrony
31/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Monice Grońskiej
32.2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Dominice Hetko
33/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Dominice Hetko
34/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Barbarze Konopko
35/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora  pomocniczego mgr Barbarze Konopko
36/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Zuzannie Lipińskiej
37/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Marii Osińskiej
38/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr Marii Osińskiej
39/2020 20.11.2020 wyznaczenie promotora mgr. Rafałowi Rożyńskiemu
40/2020 18.12.2020 przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Grajewskiej
41/2020 18.12.2020 nadanie stopnia doktora mgr Agnieszce Grajewskiej oraz wyróżnienie pracy
42/2020 18.12.2020 przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Justyny Świeżak i dopuszczenie do jej publicznej obrony
43/2020 18.12.2020 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Marty Wenty
44/2020 18.12.2020 brak zgody na wyznaczenie promotora mgr Gracjanie Budzałek
45/2020 18.12.2020 wyznaczenie promotora mgr Marlenie Pawłowskiej
46/2020 18.12.2020 wyznaczenie promotora mgr Marlenie Pawłowskiej
    2021 ROK
1/2021 15.01.2021 zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Piwosz
2/2021 15.01.2021 rezygnacja prof. Jerzego Bolałka z promotorstwa rozprawy doktorskiej mgr Olgi Brocławik
3/2021 15.01.2021 wyznaczenie nowego promotora mgr Oldze Brocławik
4/2021 15.01.2021 przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Justyny Świeżak
5/2021 15.01.2021 nadanie stopnia doktora mgr Justynie Świeżak
6/2021 19.02.2021 wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Marty Wenty
7/2021 19.02.2021 wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Wenty
8/2021 19.02.2021 wybór przedmiotów oraz członków Komisji egzaminów doktorskich mgr Marty Wenty
9/2021 19.02.2021 rezygnacja dr hab. Małgorzaty Witak z promotorstwa rozprawy doktorskiej mgr Marty Misiewicz
10/2021 19.02.2021 wyznaczenie nowego promotora mgr Marcie Misiewicz
11/2021 19.03.2021 powołanie Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Piwosz
12/2021 19.03.2021 wyznaczenie promotora mgr Gracjanie Budzałek
13/2021 19.03.2021 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr Gracjanie Budzałek
14/2021 16.04.2021 zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Jarosławowi Pędzińskiemu
15/2021 14.05.2021 przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Marty Wenty i dopuszczenie do jej publiicznej obrony
16/2021 14.05.2021 uzupełnienie składu Komisji ds. Postępowań Naukowych
17/2021 18.06.2021 przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Wenty
18/2021 18.06.2021 nadanie stopnia doktora mgr Marcie Wencie oraz wyróżnienie pracy
19/2021 18.06.2021 wyznaczenie nowego promotora mgr Tatianie Guellard
20/2021 9.07.2021 nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie Piwosz
21/2021 9.07.2021 wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Joannie Kiełczewskiej
22/2021 9.07.2021 wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kiełczewskiej
23/2021 9.07.2021 wybór przedmiotów oraz członków egzaminów doktorskich mgr Joanny Kiełczewskiej
24/2021 9.07.2021 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Tatiany Guellard
25/2021 5.11.2021 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Marcina Polonisa
26/2021 5.11.2021 projekt szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
27/2021 5.11.2021 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Tatianie Guellard
28/2021 5.11.2021 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Tatianie Guellard
29/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z filozofii w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr Tatianie Guellard
30/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr Tatianie Guellard
31/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr Tatianie Guellard
32/2021 5.11.2021 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszcze Kamińskiej
33/2021 5.11.2021 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszcze Kamińskiej
34/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z filozofii w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszcze Kamińskiej
35/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszcze Kamińskiej
36/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr Agnieszcze Kamińskiej
37/2021 5.11.2021 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Polonisowi
38/2021 5.11.2021 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Polonisowi
39/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z ekonomii w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Polonisowi
40/2021 5.11.2021 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu  w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Polonisowi
41/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Joannie Buch
42/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Joannie Buch
43/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Aleksandrze Jobskiej
44/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr Aleksandrze Jobskiej
45/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Marcelinie Kasuła
46/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Marii Kril
47/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Natalii Miernik
48/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Patrycji Płońskiej
49/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr Patrycji Płońskiej
50/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Adrianie Wojdasiewicz
51/2021 5.11.2021 wyznaczenie promotora mgr Adrianie Wojdasiewicz
52/2021 3.12.2021 dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kiełczewskiej
53/2021 3.12.2021 wyznaczenie promotora mgr. Neilowi Dube
    2022 ROK
1/2022 14.01.2022 rezygnacja dr. Jakuba Idczaka z promotorstwa pomocniczego
2/2022 14.01.2022 nadanie stopnia doktora mgr Joannie Kiełczewskiej
3/2022 14.01.2022 wyróżnienie pracy dr Joanny Kiełczewskiej
4/2022 25.02.2022 przyjecie pracy mgr Angeliki Słomskiej i dopuszczenie do publicznej obrony
5/2022 25.02.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Karolinie Trzcińskiej
6/2022 25.02.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Karolinie Trzcińskiej
7/2022 25.02.2022 powołanie Komisji egzaminacyjnej z filozofii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Trzcińskiej stopnia doktora
8/2022 25.02.2022 powołanie Komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Trzcińskiej stopnia doktora
9/2022 25.02.2022 powołanie Komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karolinie Trzcińskiej stopnia doktora
10/2022 25.02.2022 wyznaczenie promotora mgr Annie Fidor
11/2022 25.02.2022 wyznaczenie promotora mgr. Ryszardowi Traczykowi
12/2022 25.02.2022 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Mańko
13/2022 25.02.2022 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Pezackiego
14/2022 11.03.2022 nadanie stopnia doktora mgr Angelice Słomskiej
15/2022 11.03.2022 przyjecie pracy mgr. Marcina Polonisa i dopuszczenie do publicznej obrony
16/2022 11.03.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Patrykowi Pezackiemu
17/2022 11.03.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Patrykowi Pezackiemu
18.2022 11.03.2022 powołanie Komisji egzaminacyjnej z filozofii w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Patrykowi Pezackiemu stopnia doktora
19.2022 11.03.2022 powołanie Komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Patrykowi Pezackiemu stopnia doktora
20/2022 11.03.2022 powołanie Komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Patrykowi Pezackiemu stopnia doktora
21/2022 11.03.2022 wyznaczenie promotora mgr Aleksandrze Cupiał
22/2022 11.03.2022 wyznaczenie promotora mgr Agnieszcze Szczerbie
23/2022 11.03.2022 wyznaczenie promotora mgr Agnieszcze Szczerbie
24/2022 08.04.2022 przyjęcie pracy mgr T. Guellard i dopuszczenie do obrony
25/2022 08.04.2022 przyjecie pracy mgr A. Kamińskiej i dopuszczenie do obrony
26/2022 08.04.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Joannie Pawlak
27/2022 08.04.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Joannie Pawlak
28/2022 08.04.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z ekonomii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Joannie Pawlak stopnia doktora
29/2022 08.04.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Joannie Pawlak stopnia doktora
30/2022 08.04.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Joannie Pawlak stopnia doktora
31/2022 08.04.2022 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Tarasiewicza
32/2022 08.04.2022 wyznaczenie prpmotora mgr Klaudii Świackiej
33/2022 08.04.2022 nadanie stopnia doktora mgr. Marcinowi Polonisowi
34/2022 08.04.2022 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Polonisa
35/2022 13.05.2022 nadanie stopnia doktora mgr Tatianie Guellard
36/2022 13.05.2022 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Tatiany Guellard
37/2022 13.05.2022 Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Cupiał
38/2022 13.05.2022 Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Sylwestrzak
39/2022 20.05.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Annie Fidor
40/2022 20.05.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Annie Fidor
41/2022 20.05.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Annie Fidor
42/2022 20.05.2022 nadanie stopnia doktora mgr Agnieszce Kamińskiej
43/2022 10.06.2022 przyjecie pracy mgr Karoliny Trzcińskiej i dopuszczenie do publicznej obrony
44/2022 10.06.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Oldze Brocławik
45/2022 10.06.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Oldze Brocławik
46/2022 10.06.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z filozofii w postępowaniu w sprawie nadanie mgr Oldze Brocławik stopnia doktora
47/2022 10.06.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadanie mgr Oldze Brocławik stopnia doktora
48/2022 10.06.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadanie mgr Oldze Brocławik stopnia doktora
49/2022 10.06.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Martynie Greszkiewicz
50/2022 10.06.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Martynie Greszkiewicz
51/2022 10.06.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z filozofii w postępowaniu w sprawie nadanie mgr Martynie Greszkiewicz stopnia doktora
52/2022 10.06.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadanie mgr Martynie Greszkiewicz stopnia doktora
53/2022 10.06.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadanie mgr Martynie Greszkiewicz stopnia doktora
54/2022 10.06.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z Nauk o Ziemi i środowisku w postępowaniu w sprawie nadanie mgr Annie Fidor stopnia doktora
55/2022 10.06.2022 Śródokresowa ocena doktorantów
56/2022 24.06.2022 powołanie komisji do oceny płatnych czasopism naukowych
57/2022 01.07.2022 nadanie stopnia doktora mgr Karolinie Trzcińskiej
64/2022 01.07.2022 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Trzcińskiej
58/2022 01.07.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Maciejowi Mańko
59/2022 01.07.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Maciejowi Mańko
60/2022 01.07.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z ekonomii w postępowaniu w sprawie nadanie mgr. Maciejowi Mańko stopnia doktora
61/2022 01.07.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadanie mgr. Maciejowi Mańko stopnia doktora
62/2022 01.07.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadanie mgr. Maciejowi Mańko stopnia doktora
63/2022 01.07.2022 zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Jerzaka
65/2022 14.10.2022 przyjecie pracy mgr Joanny Pawlak i dopuszczenie do publicznej obrony
66/2022 14.10.2022 przyjecie pracy mgr Anny Fidor i dopuszczenie do publicznej obrony
67/2022 14.10.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Bartłomiejowi Jerzakowi
68/2022 14.10.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Bartłomiejowi Jerzakowi
69/2022 14.10.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z ekonomii w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Jerzakowi stopnia doktora
70/2022 14.10.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Jerzakowi stopnia doktora
71/2022 14.10.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Bartłomiejowi Jerzakowi stopnia doktora
72/2022 14.10.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Pawłowi Tarasiewiczowi
73/2022 14.10.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Pawłowi Tarasiewiczowi
74/2022 14.10.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z filozofii w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Pawłowi Tarasiewiczowi stopnia doktora
75/2022 14.10.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Pawłowi Tarasiewiczowi stopnia doktora
76/2022 14.10.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Ryszardowi Traczykowi
77/2022 14.10.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Ryszardowi Traczykowi
78/2022 14.10.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z filozofii w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Ryszardowi Traczykowi stopnia doktora
79/2022 14.10.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Ryszardowi Traczykowi stopnia doktora
80/2022 14.10.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Ryszardowi Traczykowi stopnia doktora
81/2022 04.11.2022 nadanie stopnia doktora mgr Joannie Pawlak
82/2022 04.11.2022 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pawlak
83/2022 04.11.2022 przyjęcie pracy mgr. Patryka Pezackiego i dopuszczenie do publicznej obrony
84/2022 04.11.2022 przyjęcie pracy mgr Martyny Greszkiewicz i dopuszczenie do publicznej obrony
85/2022 04.11.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Zuzannie Sylwestrzak
86/2022 04.11.2022 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Zuzannie Sylwestrzak
87/2022 04.11.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z ekonomii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Zuzannie Sylwestrzak stopnia doktora
88/2022 04.11.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Zuzannie Sylwestrzak Zuzannie Sylwestrzak stopnia doktora
89/2022 04.11.2022 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Zuzannie Sylwestrzak Zuzannie Sylwestrzak stopnia doktora
90/2022 04.11.2022 uchwała zmieniająca uchwałę nr 78/2022 z dnia 14.10.2022 roku
91/2022 04.11.2022 uchwała zmieniająca uchwałę nr 79/2022 z dnia 14.10.2022 roku
92/2022 25.11.2022 przyjęcie pracy mgr. Macieja Mańko i dopuszczenie do publicznej obrony
93/2022 25.11.2022 przyjęcie pracy mgr Olgi Brocławik i dopuszczenie do publicznej obrony
94/2022 25.11.2022 wyznaczenie promotora mgr Aleksandrze Dzendrowskiej
95/2022 25.11.2022 wyznaczenie promotora mgr Inese Grinbauma
96/2022 25.11.2022 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr Inese Grinbauma
97/2022 25.11.2022 wyznaczenie promotora mgr Kindze Hoszek
98/2022 25.11.2022 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr Kindze Hoszek
99/2022 25.11.2022 wyznaczenie promotora mgr Martynie Malinowskiej
100/2022 25.11.2022 wyznaczenie promotora mgr Oldze Reutt
101/2022 25.11.2022 wyznaczenie promotora mgr Kamili Styrcz-Olesiak
102/2022 25.11.2022 wyznaczenie promotora mgr. Michałowi Bogdanowiczowi
103/2022 25.11.2022 wyznaczenie promotora pomocniczego  mgr. Michałowi Bogdanowiczoi
104/2022 25.11.2022 przyjecie obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Fidor
105/2022 25.11.2022 nadanie stopnia doktora mgr Annie Fidor
106/2022 25.11.2022 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Anny Fidor
107/2022 09.12.2022 nadanie stopnia doktora mgr. Patrykowi Pezackiemu
    2023 ROK
1/2023 13.01.2023 nadanie stopnia doktora mgr Martynie Greszkiewicz
2/2023 13.01.2023 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Martyny Greszkiewicz
3/2023 27.01.2023 nadanie stopnia doktora mgr. Maciejowi Mańko
4/2023 27.01.2023 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Mańko
5/2023 27.01.2023 wyznaczenie promotora mgr. Robertowi Konkelowi
6/2023 27.01.2023 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr. Robertowi Konkelowi
7/2023 24.03.2023 przyjęcie pracy mgr. Bartłomieja Jerzaka i dopuszczenie do publicznej obrony
8/2023 24.03.2023 wyznaczenie promotora mgr Katarzynie Barańczuk
9/2023 24.03.2023 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr Martynie Malinowskiej
10/2023 14.04.2023 nadanie stopnia doktora mgr. Bartłomiejowi Jerzakowi
11/2023 14.04.2023 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Jerzaka
12/2023 14.04.2023 przyjęcie pracy mgr. Pawła Tarasiewicza i dopuszenie do publicznej obrony
13/2023 14.04.2023 wyznaczenie promotora mgr Ligii Panasiak
14/2023 14.04.2023 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr Oldze Reutt
15/2023 28.04.2023 nadanie stopnia doktora mgr Oldze Brocławik
16/2023 28.04.2023 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Olgi Brocławik
17/2023 28.04.2023 wyznaczenie promotora mgr Karinie Bodziach
18/2023 28.04.2023 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr Karinie Bodziach
19/2023 28.04.2023 wyznaczenie promotora mgr Kindze Wiśniewskiej
20/2023 28.04.2023 wyznaczenie promotora mgr Kindze Wiśniewskiej
21/2023 28.04.2023 przyjęcie sprawozdania z realizacji planu naprawczego w zakresie jakości naukowej dla Wydziału Oceanografii i Geografii
22/2023 12.05.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Agnieszce Szczerbie
23/2023 12.05.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Agnieszce Szczerbie
24/2023 12.05.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Agnieszce Szczerbie
25/2023 12.05.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z nauk o Ziemi i środowisku w postępowaniu w sprawie nadania mgr Agnieszce Szczerbie stopnia doktora
26/2023 12.05.2023 nadanie stopnia doktora mgr. Pawłowi Tarasiewiczowi
27/2023 12.05.2023 nie uznanie rozprawy dr. mgr. Pawła Tarasiewicza za wyróżniającą się
28/2023 23.05.2023 przyjęcie pracy mgr Zuzanny Sylwestrzak i dopuszenie do publicznej obrony
29/2023 16.06.2023 nadanie stopnia doktora mgr Zuzannie Sylwestrzak
30/2023 16.06.2023 przyjęcie pracy mgr. Ryszarda Traczyka i dopuszenie do publicznej obrony
31/2023 16.06.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Klaudii Świackiej
32/2023 16.06.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Klaudii Świackiej
33/2023 16.06.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Klaudii Świackiej
34/2023 16.06.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z nauk o Ziemi i środowisku w postępowaniu w sprawie nadania mgr Klaudii Świackiej stopnia doktora
35/2023 16.06.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Kindze Wiśniewskiej
36/2023 16.06.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Kindze Wiśniewskiej
37/2023 16.06.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Kindze Wiśniewskiej
38/2023 16.06.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z nauk o Ziemi i środowisku w postępowaniu w sprawie nadania mgr Kindze Wiśniewskiej stopnia doktora
39/2023 16.06.2023 wyznaczenie promotora mgr . Kamilowi Mironikowi
40/2023 16.06.2023 wyznaczenie promotora pomocniczego mgr. Kamilowi Mironikowi
41/2023 16.06.2023 wyznaczenie promotora mgr Karolinie Szubert
42/2023 07.07.2023 nadanie stopnia doktora mgr. Ryszardowi Traczykowi
43/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Karinie Bodziach
44/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Karinie Bodziach
45/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Karinie Bodziach
46/2023 07.07.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z nauk   o Ziemi i środowisku w postępowaniu w sprawie nadania mgr Karinie Bodziach stopnia doktora
47/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Urszuli Kwasigroch
48/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Urszuli Kwasigroch
49/2023 07.07.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z Filozofii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Urszuli Kwasigroch stopnia doktora
50/2023 07.07.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Urszuli Kwasigroch stopnia doktora
69/2023 07.07.2023 zwolnienie mgr Urszuli Kwasigroch z egzaminu z języka angielskiego
51/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Kamilowi Mironikowi
52/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Kamilowi Mironikowi
53/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Kamilowi Mironikowi
54/2023 07.07.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z nauk  o Ziemi i środowisku w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Kamilowi Mironikowi stopnia doktora
55/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Ligii Panasiak
56/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Ligii Panasiak
57/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Ligii Panasiak
58/2023 07.07.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z nauk  o Ziemi i środowisku w postępowaniu w sprawie nadania mgr Ligii Panasiak stopnia doktora
59/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Oldze Podrażce
60/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Oldze Podrażce
61/2023 07.07.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z Filozofii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Oldze Podrażce stopnia doktora
62/2023 07.07.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Oldze Podrażce stopnia doktora
63/2023 07.07.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Oldze Podrażce stopnia doktora
64/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marcelinie Ziółkowskiej
65/2023 07.07.2023 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Marcelinie Ziółkowskiej
66/2023 07.07.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z Filozofii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Marcelinie Ziółkowskiej stopnia doktora
67/2023 07.07.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z języka angielskiegow postępowaniu w sprawie nadania mgr Marcelinie Ziółkowskiej stopnia doktora
68/2023 07.07.2023 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Marcelinie Ziółkowskiej stopnia doktora
70/2023 07.07.2023 powołanie Komisji Rady Dyscypliny NoZiŚ do spraw wpływu badań naukowych na społeczeństwo
71/2023 12.09.2023 przyjęcie pracy mgr Agnieszki Szczerby i dopuszenie do publicznej obrony
72/2023 13.10.2023 przyjęcie pracy mgr Kingi Wiśniewskiej i dopuszczenie do obrony
73/2023 13.10.2023 przyjecie sprawozdania z realizacji planu naprawczego
74/2023 13.10.2023 przyjęcie obrony mgr Agnieszki Szczerby
75/2023 13.10.2023 nadanie stopnia doktora mgr Agnieszce Szczerbie
76/2023 13.10.2023 wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr Agnieszki Szczerby
77/2023 17.11.2023 przyjęcie pracy mgr Urszuli Kwasigroch i dopuszczenie do obrony
78/2023 17.11.2023 przyjęcie pracy mgr Ligii Panasiak i dopuszczenie do obrony
79/2023 17.11.2023 wyznaczenie promotora mgr. Anthonyemu Andrieu
80/2023 17.11.2023 wyznaczenie promotora mgr Zuzannie Czenczek
81/2023 17.11.2023 wyznaczenie promotora mgr Julii Kwiatkowskiej
82/2023 17.11.2023 wyznaczenie promotora mgr Karolinie Pałucha
83/2023 17.11.2023 wyznaczenie promotora mgr Angeli Popławskiej
84/2023 17.11.2023 wyznaczenie promotora mgr Angeli Popławskiej
85/2023 17.11.2023 wyznaczenie promotora mgr Agnieszce Zarzeczańskiej
86/2023 17.11.2023 wyznaczenie promotora mgr Agnieszce Zarzeczańskiej
87/2023 17.11.2023 wyznaczenie promotora mgr Sanjaya Gurung
88/2023 17.11.2023 wyznaczenie promotora mgr Sanjaya Gurung
89/2023 17.11.2023 przyjęcie obrony doktorskiej mgr Kingi Wiśniewskiej
90/2023 17.11.2023 nadanie stopnia doktora mgr Kindze Wiśniewskiej
91/2023 17.11.2023 wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr Kingi Wiśniewskiej
92/2023 08.12.2023 przyjęcie pracy mgr Marceliny Ziółkowskiej i dopuszczenie do obrony
93/2023 08.12.2023 przyjęcie pracy mgr Klaudii Świackiej i dopuszczenie do obrony
94/2023 08.12.2023 nadanie stopnia doktora mgr Urszuli Kwasigroch
95/2023 08.12.2023 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Kwasigroch
    2024 ROK
1/2024 12.01.2024 przyjęcie pracy mgr. Kamila Mironika i dopuszczenie do obrony
2/2024 12.01.2024 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Katarzynie Spich
3/2024 12.01.2024 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Katarzynie Spich
4/2024 12.01.2024 powołanie komisji egzaminacyjnej z ekonomii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Spich stopnia doktora
5/2024 12.01.2024 powołanie komisji egzaminacyjnej z j. angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Spich stopnia doktora
6/2024 12.01.2024 powołanie komisji egzaminacyjnej z Oceanologii w postępowaniu w sprawie nadania mgr Katarzynie Spich stopnia doktora
7/2024 12.01.2024 zmiana promotora dla mgr Karoliny Pałucha
8/2024 12.01.2024 przyjęcie obrony mgr Ligii Panasiak
9/2024 12.01.2024 nadanie stopnia doktora mgr Ligii Panasiak
10/2024 12.01.2024 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Ligii Panasiak
11/2024 08.02.2024 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Paszkuty
12/2024 23.02.2024 przyjęcie obrony mgr Klaudii Świackiej
13/2024 23.02.2024 nadanie stopnia doktora mgr Klaudii Świackiej
14/2024 23.02.2024 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Świackiej
15/2024 23.02.2024 przyjęcie pracy mgr Kariny Bodziach i dopuszczenie do obrony
16/2024 23.02.2024 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Robertowi Konkelowi
17/2024 23.02.2024 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Robertowi Konkelowi
18/2024 23.02.2024 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Robertowi Konkelowi
19/2024 23.02.2024 powołanie komisji egzaminacyjnej z nauk  o Ziemi i środowisku w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Robertowi Konkelowi stopnia doktora
20/2024 15.03.2024 nadanie stopnia doktora mgr Marcelinie Ziółkowskiej
21/2024 12.04.2024 przyjęcie obrony mgr Kariny Bodziach
22/2024 12.04.2024 nadanie stopnia doktora mgr Karinie Bodziach
23/2024 12.04.2024 wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Kariny Bodziach
24/2024 12.04.2024 wyznaczenie składu Komisji Habilitacyjnej dr. Marcina Paszkuty
25/2024 12.04.2024 wyznaczenie recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Paszkuty
26/2024 12.04.2024 wyznaczenie sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Paszkuty
27/2024 12.04.2024 wyznaczenie członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Paszkuty
28/2024 12.04.2024 wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Dominiki Saniewskiej
29/2024 12.04.2024 sprawozdanie nr 3 z realizacji planu naprawczego
30/2024 10.05.2024 przyjęcie pracy mgr Olgi Podrażki i dopuszczenie do obrony
31/2024 10.05.2024 przyjęcie pracy mgr. Roberta Konkela i dopuszczenie do obrony
     
     
     
     

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 3. Sierpień 2021 - 08:27; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: piątek, 17. Maj 2024 - 09:46; osoba wprowadzająca: Anna Serafin