Procedura - przewody doktorskie wszczęte przed 01.05.2019 r.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej

Przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku jest
prof. dr hab. Wojciech Tylmann

Obsługę administracyjną Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku zapewnia

Biuro Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii

mgr Anna Serafin

anna.serafin@ug.edu.pl

+48 (58) 523 66 60

al. Marszałka J. Piłsudskiego 46, pok. 207

81-378 Gdynia

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wstępnego przyjęcia rozprawy doktorskiej

 

Wszelkie niezbędne dokumenty należy dostarczyć do Biura Dziekana Wydziału Oceanografii
i Geografii (adres powyżej) w terminie umożliwiającym wprowadzenie danej sprawy do „Porządku Posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku” rozsyłanego z tygodniowym wyprzedzeniem do członków Rady.

Doktorant dostarcza do Biura Dziekana WOiG:

 

 

[1] Kandydaci, którym wszczęto przewód doktorski po 01.10.2011 r., i będą ubiegać się od 1 października 2019 r. o nadanie stopnia doktora na podstawie nowych przepisów, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego będą potwierdzane na zasadach dotychczasowych. Egzamin doktorski jest przeprowadzany w zakresie obcego języka nowożytnego w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego dostępny jest w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 2. Sierpień 2021 - 09:39; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Listopad 2023 - 07:49; osoba wprowadzająca: Anna Serafin