Warsztaty "Innovative Technologies in Aquaculture"

W ramach projektu BluePlatform Uniwersytet Gdański wraz z siecią SUBMARINER zorganizował 17 listopada warsztaty online pod tytułem: Innowacyjne technologie w akwakulturze. Celem warsztatów było zaprezentowanie nowych trendów w innowacyjnej akwakulturze, ze szczególnym uwzględnieniem systemów recyrkulacyjnych (RAS), hodowli glonów i akwaponiki, jak również wsparcia rozwoju bardziej innowacyjnych technologii w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców, studentów, władz lokalnych, pracowników naukowych i specjalistów zainteresowanych innowacyjnymi technologiami w akwakulturze, aktualnym stanem w regionie Morza Bałtyckiego globalnymi trendami, a także lokalnymi możliwości i wyzwaniami. W wydarzeniu wzięło udział ponad dwudziestu prelegentów i ponad siedemdziesięciu uczestników, w tym przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się akwakulturą, interesariusze z branży konsultingowej i B&R, przedstawiciele władz i administracji, uniwersytetów i instytutów badawczych, a także studenci akwakultury.

Więcej informacji w załączniku poniżej.


As part of the BluePlatform project The University of Gdansk together with the SUBMARINER Network organised a workshop on the topic of Innovative technologies in Aquaculture on the 17th of November 2020. The aim of the workshop was to showcase new trends in innovative aquaculture, with the focus on Recirculating Aquaculture Systems, algae and aquaponics, and to support the development of more innovative technologies across the Baltic Sea Region.

The event was directed to entrepreneurs, students, local authorities, researchers and specialists interested in innovative technologies in aquaculture, the state-of-play in the Baltic Sea region and global trends, as well as highlighting local opportunities and common challenges. Over twenty speakers and more than seventy participants  took part in the event, including SMEs working in aquaculture, consulting and R&D stakeholders, representatives of Baltic aquaculture authorities, university and research institute representatives, as well as aquaculture students.

More information in teh attachment below.

 

Załącznik
Załącznik Rozmiar
informacja w języku polskim 222.49 KB
information in English 217.63 KB
Pokaż rejestr zmian

Submitted on poniedziałek, Listopad 9, 2020 - 13:03 by Kamila Mędrzycka Changed on środa, Listopad 25, 2020 - 08:18 by Kamila Mędrzycka