fbpx Natalia Miernik laureatką Diamentowego Grantu | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Natalia Miernik laureatką Diamentowego Grantu

Natalia Miernik laureatką Diamentowego Grantu

Studentka studiów II stopnia na kierunku Oceanografia Pani Natalia Miernik została wyróżniona nagrodą Diamentowy Grant na realizację projektu: Wpływ łąk podwodnych Zostera marina na aktywność bioturbacyjną makrofauny w różnych warunkach temperaturowych.

Pani Natalia Miernik pracę dyplomową przygotowuje pod opieką dr hab. Urszuli Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, dziewiąty już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant, powiększając tym samym grono jego laureatów do ponad 750 osób. W tym roku minister Wojciech Murdzek przyznał ok. 14 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W IX edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił 69 laureatów, spośród spośród 173 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Laureaci otrzymają nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kamila Mędrzycka
Treść wprowadzona przez: Kamila Mędrzycka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 sierpnia 2020 roku, 13:59