fbpx Konferencja dla interesariuszy projektu COMPLETE | Wydział Oceanografii i Geografii

Konferencja dla interesariuszy projektu COMPLETE | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Konferencja dla interesariuszy projektu COMPLETE

Pracownicy WOiG wzięli udział w Konferencji dla interesariuszy projektu COMPLETE na Łotwie

W dniach 4-5 grudnia 2019 na Łotwie, odbyła się konferencja pt.: „Towards solutions for sustainable shipping and boating: better biofouling and ballast water management”, skierowana do interesariuszy projektu COMPLETE (https://balticcomplete.com/), w którym Uniwersytet Gdański jest jednym z partnerów.  W konferencji wzięło udział ponad siedemdziesięciu uczestników z Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji, reprezentujących różne instytucje, m.in. administrację morską i środowiskową, zarządy portów, organy ds. bezpieczeństwa chemicznego, stocznie, firmy żeglugowe, stowarzyszenia i przystanie żeglarskie, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska oraz firmy świadczące usługi czyszczenia kadłubów statków lub oferujące systemy przeciwporostowe. Oprócz realizujących projekt COMPLETE pracowników Wydziału Oceanografii i Geografii, dr Joanny Hegele-Drywy i dr hab. Moniki Normant-Saremby, prof. UG,  Polskę reprezentowali przedstawiciele organizacji stowarzyszonych z projektem COMPLETE, m.in. Joanna Łyjak i Ewa Makowska z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Daria Mróz z Zarządu Portu Gdynia S.A. oraz Krzysztof Kowłzan i Elżbieta Krzaczkowska z Polskiego Rejestru Statków S.A. (zdjęcie).

Wykłady, dyskusje panelowe i warsztaty, które odbyły się w trakcie konferencji, stworzyły platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy interesariuszami a partnerami projektu COMPLETE w zakresie problemów związanych z wdrażaniem wymogów Międzynarodowej Konwencji o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami ze Statków (BWMC), jak również z bioporastaniem kadłubów statków handlowych i łodzi rekreacyjnych. Partnerzy projektu przedstawili także najważniejsze z uzyskanych dotychczas wyników, wskazując na ich znaczenie dla rozwiązania ww. kwestii. Wśród nich była dr Joanna Hegele-Drywa z Uniwersytetu Gdańskiego (zdjęcie), która wygłosiła wykład na temat potencjału bioporastania statków przypływających do portów Morza Bałtyckiego.

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji wraz z galerią zdjęć zostały udostępnione na stronie internetowej projektu COMPLETE https://www.balticcomplete.com/news/conference

Kierownik projektu COMPLETE w Uniwersytecie Gdańskim
Monika Normant-Saremba (monika.normant@ug.edu.pl)
Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich, tel.: 58 5236868


 

Zespół IO w COMPLETEprelegentka z IO
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kamila Mędrzycka
Treść wprowadzona przez: Kamila Mędrzycka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 stycznia 2020 roku, 13:48