fbpx XVIII Sympozjum Młodych Oceanografów | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

XVIII Sympozjum Młodych Oceanografów

XVIII Sympozjum Młodych Oceanografów

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na XVIII Sympozjum Młodych Oceanografów, które odbędzie się 29 listopada 2019 (piątek) od godziny 9.15 Auditorium oceanographorum budynku Instytutu Oceanografii UG w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 46.

Sympozjum kierowane jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów, których badania prowadzone w instytutach i uczelniach są ściśle powiązane z morzem.

Warunkiem uczestnictwa w sympozjum jest nieukończony doktorat. Organizatorzy konkursu przewidują tylko indywidualne prezentacje na sesji referatowej. Karty zgłoszeń i streszczenia (nie więcej niż 1 strona maszynopisu, odstęp 1 spacja) należy dostarczać do sekretariatu Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii UG lub przesłać e-mailem na adres: krystyna.krajewska@ug.edu.pl w terminie do dnia 12 listopada 2019 r.

Lista referatów (maksymalnie 16) zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy do konkursu, oraz harmonogram wystąpień zostaną przesłane uczestnikom pocztą elektroniczną.


W sympozjum mogą brać udział osoby, które już uczestniczyły w poprzednich edycjach, za wyjątkiem tych, które były laureatami i zostały nagrodzone. 


Kapituła w składzie:
Prof. dr hab. Lucyna Falkowska
Prof. dr hab. Zygmunt Klusek
Prof.. dr hab. Alicja Kosakowska
Prof. dr hab. Adam Krężel
Dr hab. Leszek Łęczyński prof. nadzw.
Prof. dr hab. Stanisław Musielak
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski


Uczestnicy sympozjum ubiegać się będą o nagrody imienia prof. Krystyny Wiktorowej, prof. Krzysztofa Korzeniewskiego i prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej.
Będzie również nagroda specjalna „Nadzieja Oceanografii” dla studenta bądź grupy studentów ufundowana przez Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. nadzw. 

 

Uwagi techniczne:
Czas wygłoszenia referatu nie może przekroczyć 15 minut (dłuższe wystąpienia będą przerywane). Po każdym wystąpieniu przewidziana jest 5 minutowa dyskusja. Referujący będą mieli do dyspozycji urządzenia audiowizualne.

Karta zgłoszenia

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 listopada 2019 roku, 11:14