Oferta pracy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Oferta pracy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa jednostkiWydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański – Gdańsk
Nazwa stanowiska: Postdoc
Wymagania:

1. Stopień doktora w zakresie geografii lub geologii.
2. Umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym.
3. Pełna dyspozycyjność w 5-dniowym systemie pracy.
4. Biegłość w komunikowaniu się i redagowaniu tekstów w języku angielskim.
5. Doświadczenie w badaniach laboratoryjnych rdzeni osadów jeziornych lub morskich.

Opis zadań:

1. Wykonanie analiz mikrofacjalnych i warwochronologii.
2. Analiza składu próbek osadów (TOC, TIC, TN, TS, BiSi).
3. Opracowanie i analiza statystyczna wyników.
4. Przygotowanie wystąpień konferencyjnych i publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 31 maja 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Okres zatrudnienia 26 miesięcy (01.07.2019-31.08.2021). Wynagrodzenie 9000 PLN (z narzutami pracodawcy).

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres wojciech.tylmann@ug.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: (1) list motywacyjny, (2) CV wraz z wykazem dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe; udział w konferencjach naukowych; doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą; wyróżnienia, stypendia i nagrody naukowe) oraz (3) dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora.
Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków przez komisję kandydaci zostaną poinformowani o wynikach drogą elektroniczną.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 maja 2019 roku, 8:27