konkurs

Konkurs na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie NCN OPUS w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza

Ostatnia modyfikacja: środa, Lipiec 6, 2022 - 06:26

Pan dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG kierownik projektu badawczego NCN OPUS Identyfikacja genów wpływających na skuteczność gynogenezy u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta/stypendysty. 

Konkurs na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie NCN OPUS w Zakładzie Geofizyki

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, Czerwiec 27, 2022 - 09:07

Pan prof. dr hab. Jarosław Tęgowski, kierownik projektu badawczego NCN OPUS Hydroakustyczna eksploracja podmorskich form subglacjalnych: ku rekonstrukcji dawnych strumieni lodowych w niecce Morza Bałtyckiego (STREAMBAL), ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta/stypendysty.

Termin składania aplikacji: 6 lipca br. do godz. 15.00

Forma składania aplikacji: pisemna / email. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Konkurs na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie NCN OPUS w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, Maj 16, 2022 - 10:09

Pan dr hab. Konrad Ocalewicz, profesor Uniwersytetu Gdanskiego, kierownik projektu badawczego NCN OPUS Identyfikacja genów wpływających na skuteczność gynogenezy u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), ogłasza konkursy na stanowisko doktoranta/stypendysty.

Prace badawcze będę realizowane w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza Instytutu Oceanografii.

Termin składania aplikacji: 30 czerwca br. do godz. 15.00

Forma składania aplikacji: pisemna / email. 

Konkurs na dwa stypendia w ramach projektu NCN OPUS w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza

Ostatnia modyfikacja: wtorek, Kwiecień 26, 2022 - 07:04

Pani dr hab. Katarzyna Palińska, profesor Uniwersytetu Gdanskiego, kierownik projektu badawczego NCN OPUS 17 Morskie, mikrobialne endolity: bioróżnorodność i funkcja, ogłasza dwa konkursy na stypendia dla Studentów i Doktorantów.

Prace badawcze będę realizowane w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza.

Termin składania aplikacji: 9 maja br. 

Forma składania aplikacji: email. 

Szczegółowe infomacje znajdą Państwo w załączeniu. 

Konkurs Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego

Ostatnia modyfikacja: piątek, luty 18, 2022 - 10:52

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej. W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w Wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

Laureaci Programu Małych Grantów - UGrants

Ostatnia modyfikacja: środa, luty 2, 2022 - 10:29

Program UGrants jest kolejnym, po Programie Publikacyjnym elementem realizowanym w ramach programu Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB), którego założeniem jest uzyskanie statusu Uczelni BadawczejObejmuje on cztery konkursy dedykowane doktorantom i nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej.

Mikołajkowy Turniej Szachowy

Ostatnia modyfikacja: czwartek, Listopad 25, 2021 - 11:37

 

Drodzy studenci, doktoranci oraz pracownicy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Mikołajkowym Turnieju Szachowym organizowanym przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG przy wsparciu Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Turniej odbędzie się  6.12.2021 w godzinach 18-21

Tempo gry : 10 min + 0 sek.