fbpx konkurs | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

 
Na stronie ministerstwa opublikowana została informacja na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2021 r.

 

Drodzy studenci, doktoranci oraz pracownicy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Mikołajkowym Turnieju Szachowym organizowanym przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG przy wsparciu Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Turniej odbędzie się  6.12.2021 w godzinach 18-21

Tempo gry : 10 min + 0 sek.

Drodzy Studenci!

Serdecznie zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie „Ocean zmian. Jak według Ciebie będzie wyglądał świat w 2050 roku?”, który organizowany jest między innymi przez Instytut Oceanologii PAN oraz @Storware.

Nagroda główna w konkursie to 1000$!

Konkurs dla studentów UG! Wygraj przejazd i pokrycie kosztów noclegu w trakcie Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021!

W dniach 6-10 grudnia 2021 r. Polska będzie gospodarzem Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021.

Pani dr Dominika Saniewska, kierownik projektu badawczego NCN OPUS 17 pt. Organizmy bentosowe jako wskaźnik źródeł rtęci w strefie brzegowej Antarktyki (Zatoka Admiralicji), ogłasza konkurs na stypendium w projekcie realizowanym w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego w latach 2020-2022.

Szczegóły konkursy podane są w załączeniu.

Miło nam poinformować, że Pani dr Barbara Korwel-Lejkowska z Zakładu Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska Instytutu Geografii zajęła pierwsze miejsce w konkursie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii na najlepszą książkę przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej. 

Wyróżniona dysertacja zatytułowna jest Wpływ rozprzestrzeninia się miasta na środowisko przyrodnicze w otoczeniu aglomeracji trójmiesjkiej. 

Prof. dr hab. Wojciech Tylmann z Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS pt: Eutrofizacja, zmiany reżimu mieszania i anoksja: reakcje warwowego Jeziora Gorzyńskiego na zmienność klimatu i wpływ człowieka w holocenie.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają
serdecznie do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny
nauk społecznych.Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim,których obrona odbyła się w roku
kalendarzowym 2019 i 2020.

Miło nam poinformować, że Pani Ewa Borowska, absolwentka naszego Wydziału będąc Członkiem Zespołu Innspace zajęła 4. miejsce w konkursie Moon Base Design Contest. Przygotowany przez Zespół projekt to baza na Księżycu, wykonana przy pomocy druku 3D, w której główną rolę grają algi.

Rusza nabór na nowe Stypendia Santander,  jest to okazja do zdobycia nie tylko cenionych kompetencji ale również certyfikatów, które pomogą wyróżnić się na rynku pracy. W 2021 roku wsparcie i  wybrane projekty kierowane są nie tylko do studentów i absolwentów, ale także do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i są zainteresowane rozwojem osobistym.
Obecnie trwa nabór na: