Nagrody czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies rozdane! | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Nagrody czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies rozdane!

W dniu 21 marca 2018 roku na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, odbyła się uroczystość wręczenia dwóch dorocznych nagród przyznawanych dla najlepszych artykułów opublikowanych na łamach czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies:

  • Nagrody im. dr inż. Tomasza Jóźwiaka, za najlepszy artykuł poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska Morza Bałtyckiego;
  • Nagrody im. dr inż. Jerzego Masłowskiego, za najlepszy artykuł poświęcony zagadnieniom biologii Morza Bałtyckiego.

Na uroczystość przybył pan dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw., Prorektor ds. Studenckich UG, który wraz z panem prof. dr hab. Marcinem Plińskim oraz panem dr hab. Waldemarem Suroszem, prof. nadzw., poprowadzili uroczystość i wręczyli nagrody tegorocznym Laureatom.

Nagrodę im. dr inż. Tomasza Jóźwiaka otrzymali Andrzej R. Reindl i Jerzy Bolałek za pracę pt. „Biological factor controlling methane production in surface sediment in the Polish part of the Vistula Lagoon”.

Nagrodę im. dr inż. Jerzego Masłowskiego otrzymali Zofija Sinkevičienė, Martynas Bučas, Raimonda Ilginė, Diana Vaičiūtė, Marija Kataržytė oraz Jolita Petkuvienė za pracę pt. „Charophytes in the estuarine Curonian Lagoon: Have the changes in diversity, abundance and distribution occurred since the late 1940s?”.

Wysokość każdej z nagród wynosi 5 tys. zł, zostały ufundowane przez rodziny przedwcześnie zmarłych naukowców, związanych z badaniami Morza Bałtyckiego.

Gratulujemy Laureatom Nagród!

fot 1fot 2fot 3fot 4fot 5
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 marca 2018 roku, 12:52