Międzynarodowe sympozjum UAMRICH: Use of Algae for Monitoring Rivers and Comparable Habitats | Wydział Oceanografii i Geografii

Międzynarodowe sympozjum UAMRICH: Use of Algae for Monitoring Rivers and Comparable Habitats

W dniach 10-13 września 2018 r. na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się międzynarodowe sympozjum "Use of Algae for Monitoring Rivers and Comparable Habitats". Zostało ono objęte patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Marszałka województwa pomorskiego, Prezydenta miasta Gdańska oraz Prezydenta miasta Gdyni.

Nasze sympozjum będzie świetną okazją do wymiany poglądów i zapoznania się z najnowszymi metodami oraz technikami służącymi udoskonalaniu oceny jakości środowiska wodnego. Towarzyszyć mu będą również warsztaty poświęcone taksonomii najważniejszych grup glonów wykorzystywanych w monitoringu wód.

W celu zapoznania się ze szczegółami wydarzenia zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej sympozjum: uamrich2018.ug.edu.pl.  

Studenci, którzy chcą wziąć udział w konferencji, dzięki naszym sponsorom, mogą ubiegać się o całkowite pokrycie kosztów wpisowego!

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tym szczególnym wydarzeniu! Prosimy również o przekazanie naszej informacji wszystkim zainteresowanym tematyką sympozjum.

Z wyrazami szacunku w imieniu komitetu organizacyjnego,

dr Aleksandra Zgrundo, dr Justyna Kobos i dr Filip Pniewski

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 marca 2018 roku, 11:33