Nadmorska leśniczówka – nowy projekt rozwojowy | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Nadmorska leśniczówka – nowy projekt rozwojowy

Nadmorska leśniczówka” to jedyny projekt rozwojowy z woj. pomorskiego zakwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach programu „Edukacja ekologiczna” III nabór 2017 r.

Projekt „Nadmorska leśniczówka” realizowany będzie w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu.

Projekt obejmuje stworzenie dwóch obiektów:

  • Nadmorskiej Leśniczówki – zaplecza dydaktyczno-edukacyjnego dla 48 osób;
  • drewutni – obiektu pełniącego funkcje magazynowe.

Ponadto w projekcie przewidziane jest stworzenie ekspozycji poświęconej dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu regionu.

Nazwa wyróżnionego projektu wynika z oparcia architektury budowanego obiektu na wzorze blisko stuletniego budynku gospodarczego miejscowej leśniczówki, który w 2012 roku poddano rozbiórce z powodu złego stanu technicznego. Helski obiekt był rzadkim przykładem regionalnej architektury funkcjonalnej w rejonie Północnych Kaszub. Budynek gospodarczy leśnictwa helskiego został rozebrany, a zachowane oryginalne elementy budynku zostaną wykorzystane w odtworzonym obiekcie. Nadmorska leśniczówka zostanie usytuowana na terenie tzw. Błękitnej Wioski Stacji Morskiej, gdzie już w tej chwili znajdują się Dom Morświna i hala konferencyjna.

W ramach projektu przygotowana zostanie ekspozycja poświęcona dziedzictwu przyrodniczemu i kulturowemu regionu, szczególnie związkom rybołówstwa z leśnictwem na płaszczyźnie wykorzystywania tych samych zasobów przyrodniczych tj. drewna i leśnej roślinności. Świadomość o tych związkach jest znikoma, jak również brakuje wiedzy na temat współczesnej roli leśnictwa w umacnianiu brzegu, w tworzeniu możliwości osadnictwa rybackiego na Półwyspie Helskim, a także rekreacyjnej i proprzyrodniczej funkcji lasu. Ilustracją tych zagadnień ma być ekspozycja złożona z plansz oraz eksponatów przygotowana przy współpracy merytorycznej Nadleśnictwa Wejherowo.

W nowym obiekcie odbywać się będą zajęcia m.in. dla dzieci i młodzieży szkolnej, w ramach funkcjonującego od 17 lat projektu pn. „Błękitna Szkoła”, a także dydaktyka akademicka i edukacja ogólnospołeczna. Zajęcia Błękitnej Szkoły popularyzują wiedzę o Morzu Bałtyckim i jego strefie przybrzeżnej, propagują proprzyrodnicze współistnienie ze środowiskiem oraz zrównoważone korzystanie z jego zasobów. Dodatkowo działalność nowego obiektu, z racji usytuowania na obszarze Natura 2000, na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, w Bałtyckim Obszarze Chronionym BSPA HELCOM, a także w rejonie Promocyjnego Kompleksu Leśnego „Lasy Oliwsko – Darżlubskie”, będzie emanować dydaktyczną misją, podkreślającą atrybuty ochrony lokalnej przyrody, ochrony dziedzictwa kulturowego, uwypuklać racje zrównoważonego zarządzania zasobami przyrodniczymi oraz upowszechniać doświadczenia ekosystemowego podejścia w zarządzaniu zasobami leśnymi w sektorze usług turystycznych i w sektorze rybołówstwa.

Kierownikiem projektu jest dr Iwona Pawliczka vel Pawlik.

Czas trwania projektu: 1 lutego 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

Budżet projektu: 1 216 418 PLN

Więcej informacji: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iii-nabor-2017/

osadaleśniczówka
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 lutego 2018 roku, 15:00