Studentka Wydziału Oceanografii i Geografii w konkursie Geo Talent | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Studentka Wydziału Oceanografii i Geografii w konkursie Geo Talent

W dniu 22 listopada br. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie odbyła się II Konferencja GeoTalent, podczas której 20 finalistów Konkursu Prac Dyplomowych zaprezentowało wyniki swoich badań w formie referatów i posterów. Oceny merytorycznej prac dokonała komisja konkursowa, złożona z ekspertów Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz kadry naukowej.

Uniwersytet Gdański reprezentowała mgr Aleksandra Mierzejewska, absolwentka studiów magisterskich oceanografii i specjalności geologia morza oraz obecna studentka studiów pierwszego stopnia geologii. Tematem badań pracy magisterskiej była „Rekonstrukcja środowisk depozycyjnych i rozwoju facjalnego czerwonego spągowca na obszarze złożowym Daszewo – Białogard, Północna Polska” napisana pod opieką z dr. Roberta J. Sokołowskiego. Komisja konkursowa wysoko oceniła przesłany abstrakt i zakwalifikowała tym samym Aleksandrę do przedstawienia swoich wyników w prezentacji multimedialnej.

Warunkiem zgłoszenia się do konkursu było przesłanie online abstraktu pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej związane z branżą poszukiwawczo-wydobywczą węglowodorów i obronionej do maksymalnie 3 lat wstecz. W konkursie mogli wziąć udział studenci i absolwenci ze wszystkich polskich uczelni. Ogółem zgłoszeń było 30, z czego komisja zakwalifikowała 20 abstraktów. Wśród finalistów szesnastu było z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i po jednym przedstawicielu z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, ze Szkoły Głównej Handlowej oraz z Uniwersytetu Gdańskiego.

Geo Talent

geotalentgeotalentgeotalent
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kamila Mędrzycka
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 grudnia 2017 roku, 7:14