NoZ na Staż 2.0 | Wydział Oceanografii i Geografii

NoZ na Staż 2.0

Z przyjemnością informujemy, że Wydział ponownie stał się beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (POWER) i uzyskał dofinansowanie projektu "NoZ na Staż 2.0 - program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi". 

Otrzymane dofinansowanie pozwoli na organizację wysokiej jakości staży dla 164 studentów studiów II stopnia kierunków: oceanografia, geografia, gospodarka przestrzenna oraz studiów I stopnia na kierunku geologia, na Wydziale Oceanografii i Geografii UG w zakresie:

- GIS (System Informacji Gograficznej) i analiza przestrzenna,
- Monitoring środowiska i zrównoważony rozwój,
- Gospodarka morska,
- Geologia w praktyce.

Rekrutacja na staże odbywała się będzie na przełomie IV i V 2018 i 2019r. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 września 2017 roku, 11:04