Grant POLONEZ w Katedrze Geografii Ekonomicznej | Wydział Oceanografii i Geografii

Grant POLONEZ w Katedrze Geografii Ekonomicznej

Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 11 sierpnia 2016 roku (DEC-2015/19/P/HS5/04070/2)  profesor James Wesley Scott z University of Eastern Finlnad został laureatem pierwszej edycji konkursu POLONEZ. Konkurs ten adresowany jest do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych.

Od 1 stycznia 2017 roku, w ramach dwuletniego projektu „Beyond Core-Periphery Debates: New Member States in the Construction of European Union” prof. James Scott poprowadzi badania nad rolą nowych państw-członków Unii Europejskiej w kształtowaniu jej polityki, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywa obecność Polski w tych strukturach. W trakcie badań prowadzonych w dwóch perspektywach: węższej (krajowej) i szerszej (europejskiej), podjęta zostanie próba odpowiedzi na szereg pytań. W jaki sposób nowe kraje członkowskie „zaadaptowały się” i „wykorzystały” przynależność do Wspólnoty Europejskiej? Jak one same postrzegają swoją rolę i miejsce w strukturze Unii Europejskiej, jako aktorzy mający realny wpływ na politykę europejską i jak ta pespektywa zmieniła ich nastawienie i pojmowanie polityki wspólnotowej? Czy zauważalne są procesy konwergencji/dywergencji wśród państw unijnych?

Badanie będzie obejmowało krytyczną analizę debaty dotyczącej kwestii europeizacji, wewnętrznego podziału Europy na Wschód  i Zachód oraz pojęcia europeizacji zróżnicowanej (differential europeisation). Analiza prowadzona będzie na trzech płaszczyznach: w kontekście interesu narodowego i roli jaką on odgrywa w kształtowaniu polityki Unii, krajowej interpretacji i implementacji Polityki Spójności, a także zrozumienia idei Europejskiego Sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego oraz koncepcji samej Unii Europejskiej.

Partnerem naukowym  profesora Jamesa Scotta w realizacji projektu jest dr hab. Iwona Sagan, prof. UG. Miejscem wdrażania projektu jest Katedra Geografii Ekonomicznej, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 stycznia 2017 roku, 14:12