XII Zjazd Geomorfologów Polskich

W dniach 14-16 października br. odbył się w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego XII Zjazd Geomorfologów Polskich organizowany przez Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu.

Udział w nim wzięło 140 uczestników reprezentujących ponad 20 instytucji naukowych. W ramach konferencji wygłoszono 5 wykładów zaproszonych, ponad 70 referatów i przedstawiono niemal 50 posterów. Swoją obecnością zaszczycił konferencję Profesor Mauro Soldati, który jest obecnie prezydentem International Association of Geomorphologists (IAG)."

 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 18. Październik 2021 - 08:53; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Październik 2021 - 08:54; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka