fbpx Kurs online Master Fish Farmer Class | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Kurs online Master Fish Farmer Class

Kurs online Master Fish Farmer Class

Zapraszamy na kurs online Master Fish Farmer Class, realizowany w ramach projektu AquaVIP, którego celem jest pomoc w rozwoju kariery oraz biznesu w akwakulturze.

W ramach działalności projektu AquaVIP dostrzegamy potrzebę odpowiednich szkoleń i budowania kompetencji niezbędnych do wspierania wyników i wzrostu firmy w branży nowoczesnej akwakultury. Zrealizowaliśmy już dwie szkoły letnie na Uniwersytecie Gdańskim oraz na Uniwersytecie w Kłajpedzie. Materiały te szkół letnich dostępne są na stronie projektu AquaVIP (aquavip.edu.pl).

Zapraszamy do przyłączenia się do kursu profesjonalistów z branży, inwestorów zainteresowanych nowoczesną akwakulturą, jak również absolwentów i studentów akwakultury i kierunków pokrewnych. Kurs Master Fish Farmer Class składa się z sześciu modułów tematycznych, a każdy moduł podzielony będzie na cztery wykłady i dyskusje. Kurs rozpocznie się 20 października 2021, a  skończy w kwietniu 2022. Zajęcia odbywać się będą w języku angielskim, raz w tygodniu. Kurs kończy się certyfikatem i jest bezpłatny. Rejestracja na kurs trwa do 15 października.

Więcej informacji oraz rejestracja na kurs: http://aquavip.edu.pl/register-for-master-fishfarmer-class-mffc/


We kindly invite you to the Master Fish Farmer Class course as part of the AquaVIP project, offered with the aim to help in career or business development.

As part of the activities of the AquaVIP project, we see the need for training and competence necessary to support the performance and growth of the company in the industry of modern aquaculture. We have already successfully completed two summer schools at the University of Gdańsk and the University of Klaipeda. Summer school materials are available on the website of the AquaVIP project (aquavip.edu.pl).

We invite industry professionals, investors interested in modern aquaculture, as well as graduates and students of aquaculture and related subjects to join the course. The Master Fish Farmer Class course consists of six thematic modules, and each module will be divided into four lectures and discussions. The course will start on October 20, 2021 and end in April 2022. Classes will be held weekly, and the language of instruction is English. course ends with a certificate and is free of charge. Registration for the course is open until October 15th.

More information and registration for the course: http://aquavip.edu.pl/register-for-master-fishfarmer-class-mffc/

 

 

 

plakatplakat
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kamila Mędrzycka
Treść wprowadzona przez: Kamila Mędrzycka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 października 2021 roku, 8:56