uczelnia

prof. Martina Zelenakova profesorem wizytującym w Miejskim Laboratorium Badań Środowiskowych

Ostatnia modyfikacja: środa, 19 Styczeń, 2022 - 10:16

Milo nam poiformować, że wśród laureatów I edycji projektu "Profesorowie wizytujący" jest Pani Profesor Martina Zelenakova z Technical University of Kosice (Słowacja), która została zaproszona przez Pana dr Jacka Barańczuka, kierownika projektu SCORE realizowanego w ramach HORYZONT 2020.

Celem wizyty Pani Profesor będą badania nad modelowaniem różnych parametrów środowiskowych w związku ze zmianami klimatycznymi prowadzonymi w Miejskim Laboratorium Badań Środowiskowych w Zakładzie Limnologii Instytutu Geografii. 

Serdecznie gratulujemy!

Badanie ankietowe potrzeb nauczycieli akademickich w pracy dydaktycznej

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 17 Styczeń, 2022 - 07:52
Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego, które organizuje wsparcie dla kadry Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie rozwijania kompetencji dydaktycznych, przygotowało ankietę, która pozwoli poznać potrzeby oraz trudności jakie napotykają nauczyciele akademiccy w codziennej pracy dydaktycznej.
 

12 listopada Dniem Rektorskim

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 8 Listopad, 2021 - 10:34
 
Na prośbę Parlamentu Studentów UG Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski ogłasza piątek 12.11.2021
Dniem Rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.
Dzień wcześniej - 11.11. świętujemy Dzień Niepodległości i jest on ustawowo dniem wolnym.

Uniwersytet Gdański w prestiżowym Times Higher Education Impact Rankings

Ostatnia modyfikacja: środa, 27 Maj, 2020 - 09:36

Times Higher Education Impact Rankings po raz drugi prezentuje zestawienie uczelni wyższych realizujących cele określone w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030  (ang.  Sustainable Development Goals, SDG), które angażują swój potencjał w rozwiazywanie palących problemów globalnych współczesnego świata takich jak ubóstwo, nierówności społeczne, brak wystarczającego dostępu do wiedzy, ochrona klimatu i środowiska.

Spotkanie dla interesariuszy projektu COMPLETE w Instytucie Oceanografii w Gdyni

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 16 Wrzesień, 2019 - 12:17

W dniu 12 września 2019 r., w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni, odbyło się seminarium pt.: ”Wody balastowe i kadłuby statków - spójne procedury dla regionu Morza Bałtyckiego służące zmniejszeniu ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych przez transport morski”.