Program Stażowy POWER | Wydział Oceanografii i Geografii

Opis projektu

wtorek, 1 sierpnia 2017 roku, 12:43

Projekt pt. „Interdyscyplinarny program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi - 'NoZ na Staż'” złożony we wrześniu 2015 roku uzyskał wysokie noty punktowe oraz rekomendację finansowania.

Głównym celem projektu jest podniesienie praktycznych kompetencji oczekiwanych przez rynek pracy, gospodarkę oraz społeczeństwo przez 180 studentów studiów II stopnia kierunków: oceanografiageografiagospodarka przestrzenna oraz studiów I stopnia na kierunku geologia w zakresie:

  • GIS i analiza przestrzenna
  • monitoring środowiska i zrównoważony rozwój
  • gospodarka morska
  • geologia w praktyce

poprzez organizację płatnych staży zawodowych w firmach, instytucjach oraz administracji w ww. sektorach usług (komercyjnych i publicznych).Staż każdego studenta będzie trwał 1 miesiąc i obejmował będzie min. 120 godzin. Programem staży zostanie objętych 40% studentów wsparanych kierunków, dla każdego z dwóch cykli: w latach akademickich 2016/2017 oraz 2017/2018. Projekt przewiduje organizację staży krajowych oraz zagranicznych (min. 10% staży).

Wartość projektu to 913 713 zł.

Projekt ten jest pierwszym na Uniwersytecie Gdańskim projektem realizowanym w ramach POWER w tej perspektywie finansowej.

REKRUTACJA NA STAŻE W ROKU 2017

wtorek, 4 kwietnia 2017 roku, 22:11

Szczegółowe informacje o Rekrutacji na Staże w 2017 roku w Zakładce REKRUTACJA NA STAŻE!

Biuro Projektu 'NoZ na Staż'

wtorek, 1 sierpnia 2017 roku, 11:46

Kierownik Projektu - dr Tomasz Zarzycki (tomasz.zarzycki@ug.edu.pl)

Z-ca Kierownika Projektu - mgr Ilona Wrześniewska (oceika@ug.edu.pl)

Adres:
Wydział Oceanografii i Geografii UG
al. Marszałka Piłsudskiego 46/209
81-378 Gdynia
tel.:+48 58 523 66 07
SLIDER