Ogłoszenia i komunikaty | Wydział Oceanografii i Geografii

Informacja o zmianie danych osobowych

wtorek, 7 listopada 2017 roku, 13:05

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam o konieczności poinformowania Pracownika Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii o zaistnieniu zmiany danych osobowych w zakresie:

 • zmiany nazwiska,
 • zmiany adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego,
 • zmiany dowodu tożsamości,
 • zmiany numeru konta bankowego,
 • zmiany numeru telefonu kontaktowego,
 • zmiany adresu e-mail.

Wzory odpowiednich oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie WOiG: https://oig.ug.edu.pl/studenci/druki_do_pobrania"

Dni pracy Dziekanatu

poniedziałek, 2 października 2017 roku, 8:48

Szanowni Państwo,

Dziekanat będzie czynny w godzinach:

dla studentów studiów stacjonarnych I, II oraz III stopnia:

 • Poniedziałek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Wtorek - Dziekanat nieczynny
 • Środa - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Czwartek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Piątek - Dziekanat nieczynny

sprawy socjalne dla studentów studiów stacjonarnych I, II oraz III stopnia:

 • Poniedziałek - 9.00 - 13.30
 • Wtorek - Dziekanat nieczynny
 • Środa - 9.00 - 13.30
 • Czwartek - 9.00 - 13.30
 • Piątek - Dziekanat nieczynny

AIESEC - praktyki zagraniczne w jednym z ponad 120 krajów

czwartek, 20 kwietnia 2017 roku, 7:44

Masz między 18 a 30 lat? Znasz język angielski i chcesz zdobyć ciekawe doświadczenie? Możesz wyjechać na praktyki zagraniczne do jednego z ponad 120 krajów na całym świecie.

Global Talent to międzynarodowe praktyki trwające od 3 do 12 miesięcy skierowane do młodych osób zainteresowanych praktycznym doświadczeniem m.in. w Zasobach Ludzkich, Marketingu, Finansach, IT czy Edukacji. Praktyki umożliwiają młodym ludziom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu ich przyszłej kariery zawodowej, a także rozwijają ich umiejętności miękkie. Globalna perspektywa pozwala im o wiele bardziej zrozumieć otoczenie i specyfikę rynków zagranicznych, w których będą mieli okazję zdobywać doświadczenie.

Global Entrepreneur to międzynarodowe praktyki trwające od 6 do 12 tygodni odbywające się w start-upach. Skierowane są do osób planujących założenie w przyszłości własnej firmy, zainteresowanych zdobyciem pierwszego profesjonalnego doświadczenia w międzynarodowym środowisku. W ramach praktyk w start-upach realizowane są innowacyjne projekty, które mogą być inspiracją do dalszego rozwoju praktykanta.

Organizatorem praktyk Global Talent i Global Entrepreneur jest AIESEC - największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Od 45 lat AIESEC rozwija w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach wspierających ich realizację.

Więcej o praktykach organizowanych przez AIESEC można przeczytać na www.globaltalent.plwww.globalentrepreneur.pl oraz na Facebook’u Global Talent Poland.

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Oceanografii i Geografii

środa, 5 lipca 2017 roku, 11:11

Informacja dotycząca szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 zostanie podana w kalendariach studenta dostępnych w zakładkach odnoszących się do poszczególnych kierunków studiów.

Uniwersytet Gdański uczestnikiem akcji UWAS

piątek, 22 lipca 2016 roku, 8:17

Uniwersytet Gdański uczestnikiem akcji UWAS – atrakcyjne ceny noclegów dla studentów UG w wybranych domach studenckich uniwersytetów z całej Polski

Z inicjatywy Parlamentu Studentów UG Uniwersytet Gdański przystąpił do Uniwersyteckiej Wakacyjnej Akcji Studenckiej (UWAS) organizowanej przez Forum Uniwersytetów Polskich. Dzięki temu w okresie wakacyjnym studenci Uniwersytetu Gdańskiego będą mieli możliwość skorzystania po preferencyjnych cenach z noclegów w wybranych domach studenckich uczelni znajdujących się w Białymstoku, Cieszynie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Opolu, Rzeszowie, Toruniu i Zielonej Górze.

Projekt ma zachęcić studentów uniwersytetów do ogólnopolskiej mobilności oraz umożliwić integrację społeczności akademickiej w Polsce.

Szczegóły na stronie: http://uwas.edu.pl/

Informacja dla studentów drugiego i trzeciego roku, dotycząca sieci bezprzewodowej

Autor: 
Michał Wojtasik, Centrum Informatyczne, Kampus Gdynia
poniedziałek, 19 października 2015 roku, 21:00

Przypominamy że na koniec września wygasły certyfikaty osobiste wszystkich studentów !!

Aby przywrócić dostęp do sieci EDUROAM, należy usunąć stary certyfikat i wygenerować nowy.

 

Regulamin Studiów

środa, 5 lipca 2017 roku, 11:10
Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego obowiązujący;
- do 30 września 2017 r.
- od 1 października 2017 r.

Wydziałowy Ambasador Biura Karier

piątek, 22 maja 2015 roku, 8:15

Program  Wydziałowy Ambasador Biura  Karier 

 

Biuro Karier UG poszukuje osób, które chciałyby się zaangażować w budowanie relacji i utrzymywanie kontaktu pomiędzy studentami Wydziału a Biurem. Ambasador ma możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciach i projektach Biura oraz zdobycia doświadczenia w zarządzaniu projektami i organizacji wydarzeń.  

Jeśli dołączysz do Programu będziesz:

 • uczestniczyć w projektach z zakresu budowania wizerunku Biura Karier na Wydziale
 • wspierać nasze biuro w budowaniu relacji z Twoim Wydziałem, Uczelnią i jej studentami,
 • współpracować z władzami, samorządem studenckim, kołami naukowymi oraz studentami Wydziału
 • realizować projekty promocyjne i wydarzenia Biura Karier
 • uczestniczyć i współorganizować przedsięwzięcia Biura Karier
 • prowadzić badanie zapotrzebowania studentów Wydziału na szkolenia, wydarzenia, itp.

Oczekujemy:

 • umiejętności organizacyjnych,
 • umiejętności pracy w zespole
 • motywacji i inicjatywy do działania
 • otwartości i komunikatywności

Oferujemy:

 • zdobycie wiedzy i doświadczenia
 • rozwinięcie umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania projektami i organizacji wydarzeń.

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) wraz z zaznaczeniem w temacie wiadomości „Ambasador BK” prosimy przesyłać na adres: biurokarier@ug.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Jednocześnie informujemy wszystkich  kandydatów, że bez poniższego oświadczenia CV nie będzie rozpatrywane.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Zadania:

 • Wspieranie i inicjowanie działań promujących Biuro Karier
 • Uczestnictwo i promocja wydarzeń organizowanych przez Biuro Karier
 • Współpraca z administracją Wydziału, samorządem studenckim, kołami naukowymi oraz studentami Wydziału
 • Badanie zapotrzebowania studentów Wydziału na szkolenia, wydarzenia, itp.
 • Inicjowanie nowych wydarzeń na Wydziale