Ogłoszenia i komunikaty | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 września 2019 roku, 10:06

Szanowni Studenci!

Poniżej znajdziecie Państwo link do informacji ze strony MNiSW w sprawie stypendiów Ministra dla studentów:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Proszę zwrócić uwagę, że zmienił się wzór wniosku, sposób oraz termin ich składania.

Wzór wniosku znajdziecie Państwo w załączniku do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z decyzją Prorektora prof. A. Kłonczyńskiego wnioski musza zostać zaopiniowane przez Dziekana Wydziału.

Proszę zatem o uwzględnienie czasu na przygotowanie opinii, tak aby dochowali Państwo terminu złożenia wniosku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (np. opinią, oświadczeniem) należy przesłać do Działu Kształcenia do dnia 18 października 2019 roku.

Informacja o Szkole letniej na I roku 2 semestru GFzG MSU

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 czerwca 2019 roku, 10:59

Zgodnie z prośbą Pani Dziekan dr hab. Joanny Fac-Benedy, prof. nadzw., przekazujemy komunikat o następującej treści:

"W związku z pogłoskami, jakoby Szkoła letnia - Interdyscyplinarne badania przekształceń środowiska przyrodniczego" na I roku 2 semestru kierunku Geografia Fizyczna z Geoinformacją jest odpłatna informujemy, że zajęcia te NIE SĄ PŁATNE.

Podobnie jak na innych ćwiczeniach terenowych na Wydziale Oceanografii i Geografii student płaci tylko za nocleg i wyżywienie."

Informacja o zmianie danych osobowych

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 listopada 2017 roku, 13:05

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam o konieczności poinformowania Pracownika Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii o zaistnieniu zmiany danych osobowych w zakresie:

 • zmiany nazwiska,
 • zmiany adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego,
 • zmiany dowodu tożsamości,
 • zmiany numeru konta bankowego,
 • zmiany numeru telefonu kontaktowego,
 • zmiany adresu e-mail.

Wzory odpowiednich oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie WOiG: https://oig.ug.edu.pl/studenci/druki_do_pobrania"

Dni pracy Dziekanatu

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 sierpnia 2019 roku, 11:33

Szanowni Państwo,

Dziekanat w sierpniu br. będzie nieczynny.

Studentów studiów stacjonarnych I, II oraz III stopnia zapraszamy od 2 września br. w godzinach:

 • Poniedziałek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Wtorek - Dziekanat nieczynny
 • Środa - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Czwartek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Piątek - Dziekanat nieczynny

Regulamin Studiów

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 lutego 2018 roku, 8:45
Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego obowiązujący;

AIESEC - praktyki zagraniczne w jednym z ponad 120 krajów

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 kwietnia 2017 roku, 7:44

Masz między 18 a 30 lat? Znasz język angielski i chcesz zdobyć ciekawe doświadczenie? Możesz wyjechać na praktyki zagraniczne do jednego z ponad 120 krajów na całym świecie.

Global Talent to międzynarodowe praktyki trwające od 3 do 12 miesięcy skierowane do młodych osób zainteresowanych praktycznym doświadczeniem m.in. w Zasobach Ludzkich, Marketingu, Finansach, IT czy Edukacji. Praktyki umożliwiają młodym ludziom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu ich przyszłej kariery zawodowej, a także rozwijają ich umiejętności miękkie. Globalna perspektywa pozwala im o wiele bardziej zrozumieć otoczenie i specyfikę rynków zagranicznych, w których będą mieli okazję zdobywać doświadczenie.

Global Entrepreneur to międzynarodowe praktyki trwające od 6 do 12 tygodni odbywające się w start-upach. Skierowane są do osób planujących założenie w przyszłości własnej firmy, zainteresowanych zdobyciem pierwszego profesjonalnego doświadczenia w międzynarodowym środowisku. W ramach praktyk w start-upach realizowane są innowacyjne projekty, które mogą być inspiracją do dalszego rozwoju praktykanta.

Organizatorem praktyk Global Talent i Global Entrepreneur jest AIESEC - największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Od 45 lat AIESEC rozwija w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach wspierających ich realizację.

Więcej o praktykach organizowanych przez AIESEC można przeczytać na www.globaltalent.plwww.globalentrepreneur.pl oraz na Facebook’u Global Talent Poland.