fbpx Ogłoszenia i komunikaty | Wydział Oceanografii i Geografii

Ogłoszenia i komunikaty | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Indywidualne Techniki Ratunkowe (ITR)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 31 października 2019 roku, 12:50

SZANOWNI STUDENCI

I roku oceanografii

studia licencjackie i magisterskie

Z uwagi na niezakończoną procedurę przetargową na przeprowadzenie szkolenia z zakresu

Indywidualne Techniki Ratunkowe (ITR)

w ramach realizacji projektu

PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)

informujemy, że w zaplanowanym terminie 12–17 listopada szkolenie NIE ODBĘDZIE SIĘ

W tym czasie realizują Państwo zajęcia zgodnie z planem zajęć.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w grudniu, o szczegółach poinformujemy po rozstrzygnięciu przetargu.

Specjalna oferta ubezpieczeń dla studentów UG

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 października 2019 roku, 13:11

Szanowni Studenci, 

w celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym. 

Ubezpieczenie obejmuje okres roczny: rok akademicki od 01.10.2019 do 30.09.2020

Oferta jest ważna do 30 października 2019!

Szczegóły w załączniku

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Specjalna oferta ubezpieczeń dla studentów UG133.55 KB

Regulamin Studiów

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 października 2019 roku, 10:49
Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego obowiązujący;
ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin studiów 699.78 KB

komunikat dla Cudzoziemców

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 października 2019 roku, 8:17
Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego:
e-mail:  ksb@ug.edu.pl,
telefonicznie 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76,
osobiście pokój 104 i 215 Gdańsk ul. Bażyńskiego 8.
 
When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Security Systems Office:
e-mail: ksb@ug.edu.pl ,
telephone number 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76,
personally Gdańsk str. Bażyńskiego 8 room's number 104 i 215 .

 

Niezbędnik dla Studentów I roku

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 października 2019 roku, 8:14

Szanowni Studenci I roku,

Aby ułatwić Państwu zapoznanie się z Uczelnią, został przygotowany przewodnik po Uniwersytecie Gdańskim - Niezbędnik studenta.
Zawiera wiele przydatnych informacji, w tym dotyczących szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta oraz ubezpieczenia NNW I OC.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 września 2019 roku, 10:06

Szanowni Studenci!

Poniżej znajdziecie Państwo link do informacji ze strony MNiSW w sprawie stypendiów Ministra dla studentów:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Proszę zwrócić uwagę, że zmienił się wzór wniosku, sposób oraz termin ich składania.

Wzór wniosku znajdziecie Państwo w załączniku do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z decyzją Prorektora prof. A. Kłonczyńskiego wnioski musza zostać zaopiniowane przez Dziekana Wydziału.

Proszę zatem o uwzględnienie czasu na przygotowanie opinii, tak aby dochowali Państwo terminu złożenia wniosku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami (np. opinią, oświadczeniem) należy przesłać do Działu Kształcenia do dnia 18 października 2019 roku.

Informacja o Szkole letniej na I roku 2 semestru GFzG MSU

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 czerwca 2019 roku, 10:59

Zgodnie z prośbą Pani Dziekan dr hab. Joanny Fac-Benedy, prof. nadzw., przekazujemy komunikat o następującej treści:

"W związku z pogłoskami, jakoby Szkoła letnia - Interdyscyplinarne badania przekształceń środowiska przyrodniczego" na I roku 2 semestru kierunku Geografia Fizyczna z Geoinformacją jest odpłatna informujemy, że zajęcia te NIE SĄ PŁATNE.

Podobnie jak na innych ćwiczeniach terenowych na Wydziale Oceanografii i Geografii student płaci tylko za nocleg i wyżywienie."

Informacja o zmianie danych osobowych

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 listopada 2017 roku, 13:05

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam o konieczności poinformowania Pracownika Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii o zaistnieniu zmiany danych osobowych w zakresie:

 • zmiany nazwiska,
 • zmiany adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego,
 • zmiany dowodu tożsamości,
 • zmiany numeru konta bankowego,
 • zmiany numeru telefonu kontaktowego,
 • zmiany adresu e-mail.

Wzory odpowiednich oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie WOiG: https://oig.ug.edu.pl/studenci/druki_do_pobrania"

Dni pracy Dziekanatu

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 sierpnia 2019 roku, 11:33

Szanowni Państwo,

Dziekanat w sierpniu br. będzie nieczynny.

Studentów studiów stacjonarnych I, II oraz III stopnia zapraszamy od 2 września br. w godzinach:

 • Poniedziałek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Wtorek - Dziekanat nieczynny
 • Środa - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Czwartek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Piątek - Dziekanat nieczynny

AIESEC - praktyki zagraniczne w jednym z ponad 120 krajów

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 kwietnia 2017 roku, 7:44

Masz między 18 a 30 lat? Znasz język angielski i chcesz zdobyć ciekawe doświadczenie? Możesz wyjechać na praktyki zagraniczne do jednego z ponad 120 krajów na całym świecie.

Global Talent to międzynarodowe praktyki trwające od 3 do 12 miesięcy skierowane do młodych osób zainteresowanych praktycznym doświadczeniem m.in. w Zasobach Ludzkich, Marketingu, Finansach, IT czy Edukacji. Praktyki umożliwiają młodym ludziom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu ich przyszłej kariery zawodowej, a także rozwijają ich umiejętności miękkie. Globalna perspektywa pozwala im o wiele bardziej zrozumieć otoczenie i specyfikę rynków zagranicznych, w których będą mieli okazję zdobywać doświadczenie.

Global Entrepreneur to międzynarodowe praktyki trwające od 6 do 12 tygodni odbywające się w start-upach. Skierowane są do osób planujących założenie w przyszłości własnej firmy, zainteresowanych zdobyciem pierwszego profesjonalnego doświadczenia w międzynarodowym środowisku. W ramach praktyk w start-upach realizowane są innowacyjne projekty, które mogą być inspiracją do dalszego rozwoju praktykanta.

Organizatorem praktyk Global Talent i Global Entrepreneur jest AIESEC - największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Od 45 lat AIESEC rozwija w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach wspierających ich realizację.

Więcej o praktykach organizowanych przez AIESEC można przeczytać na www.globaltalent.plwww.globalentrepreneur.pl oraz na Facebook’u Global Talent Poland.