Ogłoszenia i komunikaty | Wydział Oceanografii i Geografii

Ankietyzacja zajęć na kierunku Oceanografia i Geologia

piątek, 2 lutego 2018 roku, 7:07

UWAGA STUDENCI KIERUNKÓW OCEANOGRAFIA I GEOLOGIA!

 

Badanie opinii studentów

Szanowni Państwo,

jako Dziekan Wydziału, który cieszy się wyróżniającą akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej, znakiem najwyższej jakości przyznawanym tylko najlepszym jednostkom w Polsce, wspólnie z Wydziałowym Zespołem ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, uprzejmie informuję, że poprzez badanie opinii studentów chcemy poznać Państwa spostrzeżenia na temat prowadzonych zajęć. Państwa opinia jest dla nas istotną wskazówką odnośnie projektowanych przez nas zmian w procesie organizacji kształcenia. Liczymy, że Państwa rzetelna i sprawiedliwa ocena będzie wiarygodną informacją przyczyniającą się do ciągłego rozwoju kształcenia, a co z tym związane stałego podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale.

Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie kwestionariusza.

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii UG

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwestionariusz oceny wytypowanych przedmiotów z semestru zimowego 2017/2018 będzie dostępny w portalu studenta

w terminie 15-26.01.2017 r.

 

Informacja o zmianie danych osobowych

wtorek, 7 listopada 2017 roku, 13:05

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam o konieczności poinformowania Pracownika Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii o zaistnieniu zmiany danych osobowych w zakresie:

 • zmiany nazwiska,
 • zmiany adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego,
 • zmiany dowodu tożsamości,
 • zmiany numeru konta bankowego,
 • zmiany numeru telefonu kontaktowego,
 • zmiany adresu e-mail.

Wzory odpowiednich oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie WOiG: https://oig.ug.edu.pl/studenci/druki_do_pobrania"

Dni pracy Dziekanatu

poniedziałek, 8 stycznia 2018 roku, 13:51

Szanowni Państwo,

Dziekanat będzie czynny w godzinach:

dla studentów studiów stacjonarnych I, II oraz III stopnia:

 • Poniedziałek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Wtorek - Dziekanat nieczynny
 • Środa - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Czwartek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Piątek - Dziekanat nieczynny

AIESEC - praktyki zagraniczne w jednym z ponad 120 krajów

czwartek, 20 kwietnia 2017 roku, 7:44

Masz między 18 a 30 lat? Znasz język angielski i chcesz zdobyć ciekawe doświadczenie? Możesz wyjechać na praktyki zagraniczne do jednego z ponad 120 krajów na całym świecie.

Global Talent to międzynarodowe praktyki trwające od 3 do 12 miesięcy skierowane do młodych osób zainteresowanych praktycznym doświadczeniem m.in. w Zasobach Ludzkich, Marketingu, Finansach, IT czy Edukacji. Praktyki umożliwiają młodym ludziom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu ich przyszłej kariery zawodowej, a także rozwijają ich umiejętności miękkie. Globalna perspektywa pozwala im o wiele bardziej zrozumieć otoczenie i specyfikę rynków zagranicznych, w których będą mieli okazję zdobywać doświadczenie.

Global Entrepreneur to międzynarodowe praktyki trwające od 6 do 12 tygodni odbywające się w start-upach. Skierowane są do osób planujących założenie w przyszłości własnej firmy, zainteresowanych zdobyciem pierwszego profesjonalnego doświadczenia w międzynarodowym środowisku. W ramach praktyk w start-upach realizowane są innowacyjne projekty, które mogą być inspiracją do dalszego rozwoju praktykanta.

Organizatorem praktyk Global Talent i Global Entrepreneur jest AIESEC - największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Od 45 lat AIESEC rozwija w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach wspierających ich realizację.

Więcej o praktykach organizowanych przez AIESEC można przeczytać na www.globaltalent.plwww.globalentrepreneur.pl oraz na Facebook’u Global Talent Poland.

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Oceanografii i Geografii

środa, 5 lipca 2017 roku, 11:11

Informacja dotycząca szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 zostanie podana w kalendariach studenta dostępnych w zakładkach odnoszących się do poszczególnych kierunków studiów.

Regulamin Studiów

piątek, 2 lutego 2018 roku, 7:06
Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego obowiązujący;
- do 30 września 2017 r.
- od 1 października 2017 r.