fbpx Ogłoszenia i komunikaty | Wydział Oceanografii i Geografii

Ogłoszenia i komunikaty | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Realizacja zajęć dydaktycznych do 25 marca br.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 marca 2020 roku, 12:04

Szanowni Studenci,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia na UG zostały zawieszone do odwołania. Na chwilę obecną zgodnie z decyzją MNiSW do 25 marca.

Zostało opublikowane Zarządzenie Rektora nr 24/R/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami:

 1. Studenci i doktoranci nie korzystają z bazy naukowej i dydaktycznej na terenie UG (laboratoriów, sal wykładowych i ćwiczeniowych, sal sportowych) do odwołania.

 2. Od poniedziałku 16 marca br. wprowadza się obowiązek odbywania przez Pracowników dydaktycznych i badawczo – dydaktycznych konsultacji w stałych, wcześniej ustalonych godzinach w formie online.

 3. W trakcie zawieszenia zajęć Nauczyciele akademiccy mogą, po uzyskaniu zgody Dziekana właściwego ds. kształcenia odbywać zajęcia w formach elektronicznych za pośrednictwem Portalu Edukacyjnego UG lub  w ramach usługi MS Teams lub innych dopuszczonych przez Dziekana zdalnych sposobach prowadzenia zajęć, w tym przekazywania materiałów, zadań przez Portal Studenta.

 4. Informację o realizacji konsultacji oraz prowadzenia zajęć na odległość Nauczyciel zamieści na Portalu Studenta.

 5. Aktualna informacja o godzinach pracy Dziekanatu jest zamieszczona na stronie Wydziału: https://oig.ug.edu.pl/wydzial/dziekanat_2

 6. W związku z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie wydłużenia ważności legitymacji do dnia 31 maja br., prosimy o zgłaszanie się  do Dziekanatu w sprawie przedłużenia ważności legitymacji na kolejne miesiące, nie wcześniej niż 20 kwietnia br

Ogólnouniwersytecki przedmiot Akademia Filmu Dokumentalnego: OBLICZA CZŁOWIEKA W FILMIE

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 lutego 2020 roku, 13:27

Ogólnouniwersytecki przedmiot Akademia Filmu Dokumentalnego: OBLICZA CZŁOWIEKA W FILMIE na Wydziale Filologicznym

Edukacja oparta na filmach dokumentalnych i fabularnych

W roku akademickim 2019/2020, w semestrze letnim, na Wydziale Filologicznym kontynuujemy – w kolejnej odsłonie programowej - otwarty dla studentów wszystkich kierunków (ZALICZANIE: PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY, DODATKOWY, WYDZIAŁOWY I FAKULTATYWNY - 2 - 4 PUNKTY ECTS w zależności od kierunku) oraz WOLNYCH SŁUCHACZY spoza Uniwersytetu Gdańskiego nowatorski przedmiot filmoznawczy: Oblicza człowieka w filmie.

Wszelkie szczegóły: najnowszy program filmowy i jak dokonać opłaty na:  

https://www.akademiadokumentalna.pl/ug-oblicza-czlowieka-w-filmie

Tu wydarzenie na FB:

https://www.facebook.com/events/625436691589799/

W semestrze letnim na program zajęć zatytułowany „Oblicza człowieka w filmie” składać się będą najwybitniejsze i najżywiej dyskutowane w ostatnich latach filmy dokumentalne oraz fabularne, połączone z wykładem i dyskusją z udziałem wykładowców uniwersyteckich, a także zaproszonych gości - twórców filmowych oraz specjalistów poruszanej w filmie tematyki. Bohaterami filmów będą ludzie mierzący się z problemami przemocy, technologii, ekologii, ekonomii, polityki, choroby, rodziny, miłości czy wolności. Zajęcia poprowadzi wykładowca i praktyk, filmoznawca Marcin Borchardt. Trzygodzinne zajęcia połączone z projekcją filmu będą odbywać we wtorki w auli 1.43 o godz. 16.45.

Studenci mogą zapisać się na zajęcia w Portalu Studenta (Wydział Filologiczny i Neofilologiczny od 27 stycznia do 10 lutego) lub u Przemysława Rydzewskiego pod adresem e-mail: przemek@againstgravity.pl - do 3 marca. Należy podać imię, nazwisko, a w tytule Oblicza Człowieka UG. Karnet na projekcje filmowe kosztuje 150 zł za semestr. (Studenci Wydziału Filologicznego i Neofilologicznego - 120 zł.) O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZREALIZOWANYCH WPŁAT. Zajęcia rozpoczynają się 25 lutego. 

Wszelkie szczegóły: najnowszy program filmowy i jak dokonać opłaty na: 

https://www.akademiadokumentalna.pl/ug-oblicza-czlowieka-w-filmie

Przemek Rydzewski

Docs Against Gravity Trójmiasto
przemek@againstgravity.pl
mob. +48 502 064 567
AGAINST GRAVITY

MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY FILM FESTIVAL 

Specjalna oferta ubezpieczeń dla studentów UG

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 października 2019 roku, 13:11

Szanowni Studenci, 

w celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym. 

Ubezpieczenie obejmuje okres roczny: rok akademicki od 01.10.2019 do 30.09.2020

Oferta jest ważna do 30 października 2019!

Szczegóły w załączniku

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Specjalna oferta ubezpieczeń dla studentów UG133.55 KB

Regulamin Studiów

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 października 2019 roku, 10:49
Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego obowiązujący;
ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin studiów 699.78 KB

Komunikat dla Cudzoziemców

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 stycznia 2020 roku, 11:18

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail:  ksb@ug.edu.pl,

telefonicznie 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76,

osobiście pokój 104 i 215 Gdańsk ul. Bażyńskiego 8.

 

When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Security Systems Office:

e-mail: ksb@ug.edu.pl ,

telephone number 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76,

personally Gdańsk str. Bażyńskiego 8 room's number 104 i 215 .

Niezbędnik dla Studentów I roku

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 października 2019 roku, 8:14

Szanowni Studenci I roku,

Aby ułatwić Państwu zapoznanie się z Uczelnią, został przygotowany przewodnik po Uniwersytecie Gdańskim - Niezbędnik studenta.
Zawiera wiele przydatnych informacji, w tym dotyczących szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta oraz ubezpieczenia NNW I OC.

Informacja o zmianie danych osobowych

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 listopada 2017 roku, 13:05

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam o konieczności poinformowania Pracownika Dziekanatu Wydziału Oceanografii i Geografii o zaistnieniu zmiany danych osobowych w zakresie:

 • zmiany nazwiska,
 • zmiany adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego,
 • zmiany dowodu tożsamości,
 • zmiany numeru konta bankowego,
 • zmiany numeru telefonu kontaktowego,
 • zmiany adresu e-mail.

Wzory odpowiednich oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie WOiG: https://oig.ug.edu.pl/studenci/druki_do_pobrania"

AIESEC - praktyki zagraniczne w jednym z ponad 120 krajów

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 stycznia 2020 roku, 11:17

Masz między 18 a 30 lat? Znasz język angielski i chcesz zdobyć ciekawe doświadczenie? Możesz wyjechać na praktyki zagraniczne do jednego z ponad 120 krajów na całym świecie.

Global Talent to międzynarodowe praktyki trwające od 3 do 12 miesięcy skierowane do młodych osób zainteresowanych praktycznym doświadczeniem m.in. w Zasobach Ludzkich, Marketingu, Finansach, IT czy Edukacji. Praktyki umożliwiają młodym ludziom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu ich przyszłej kariery zawodowej, a także rozwijają ich umiejętności miękkie. Globalna perspektywa pozwala im o wiele bardziej zrozumieć otoczenie i specyfikę rynków zagranicznych, w których będą mieli okazję zdobywać doświadczenie.

Global Entrepreneur to międzynarodowe praktyki trwające od 6 do 12 tygodni odbywające się w start-upach. Skierowane są do osób planujących założenie w przyszłości własnej firmy, zainteresowanych zdobyciem pierwszego profesjonalnego doświadczenia w międzynarodowym środowisku. W ramach praktyk w start-upach realizowane są innowacyjne projekty, które mogą być inspiracją do dalszego rozwoju praktykanta.

Organizatorem praktyk Global Talent i Global Entrepreneur jest AIESEC - największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Od 45 lat AIESEC rozwija w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach wspierających ich realizację.

Więcej o praktykach organizowanych przez AIESEC można przeczytać na http://aiesec.pl/wyjedz-na-praktyki-w-firmie/http://aiesec.pl/global-entrepreneur/ oraz na Facebook’u Global Talent Poland.