Oceanografia, studia II stopnia

Studia na kierunku Oceanografia otrzymały w 2021 roku pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoką jakość kształcenia. Wyróżnia nas:

 • programy studiów przygotowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe,
 • innowacyjne metody kształcenia sprzyjające efektywnemu uczeniu się studentów i zdobywaniu przez nich niezbędnych, w przyszłej pracy zawodowej, kompetencji i umiejętności,
 • tutoring akademicki
 • udział studentów w realizacji projektów naukowych,
 • bogata i kompleksowa oferta edukacyjna,
 • znakomicie wyposażona baza dydaktyczna,
 • udział w programach międzynarodowych stwarzających możliwość uczestnictwa w wymianie studentów, praktykach, stażach,
 • działalność Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa E. Skóry Instytutu Oceanografii UG w Helu,
 • nowoczesny statek badawczy r/v Oceanograf.

Studia oceanograficzne zapewniają uzyskanie:

 • wiedzy pozwalającej na prawidłowe rozumienie i interpretację złożonych zjawisk biologicznych, fizycznych, chemicznych i geologicznych oraz procesów przyrodniczych zachodzących w środowisku morskim i strefie brzegowej, analizę i interpretowanie powiązań między zjawiskami i procesami zachodzącymi w środowisku; rozumienie metod zrównoważonego i zintegrowanego wykorzystania zasobów morza,
 • umiejętności samodzielnego planowania i prowadzenia obserwacji w terenie lub laboratorium; wykonania złożonych analiz środowiska wodnego przy użyciu odpowiedniej metodyki; poprawnego formułowania wniosków,
 • umiejętności i kompetencji miękkich, które pozwolą na przygotowanie się do samodzielnej i zespołowej pracy zawodowej.

kliknij: REKRUTACJA 2023/2024

sprawdź: PROGRAM STUDIÓW

 

ATUTY KIERUNKU

 • około 90 h zajęć warsztatowych na statku i w strefie brzegowej,

 • około 500 h zajęć laboratoryjnych,

 • przygotowanie do kształcenia w ramach szkoły doktorskiej,

 • prace dyplomowe realizowane w oparciu o wyniki własnych badań,

 • wybór ścieżki zainteresowań:
  - biologia morza
  - ochrona i zarządzanie zasobami morza
  - biotechnologia morska
  - geologia morza
  - fizyka morza
  - chemia morza i atmosfery

 • możliwość udziału w zajęciach realizowanych w języku angielskim.

oce
oce

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • laboratoria badawcze w instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju i zagranicą,

 • organizacje pozarządowe,

 • gospodarka morska - energetyka, rybołówstwo, 'błękitna" biotechnologia,

 • Urzędy Morskie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,

 • administracja państwowa i samorządowa,

 • edukacja oraz w turystyka.

​Ukończenie tego kierunku otwiera również szerokie możliwości zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy. Nasi absolwenci pracują m.in. na stanowiskach specjalistów, konsultantów, menadżerów. Ukończenie studiów II stopnia pozwala podjąć studia doktoranckie w wielu prestiżowych ośrodkach w Polsce i za granicą.

cfbh gesss
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 23. Maj 2019 - 15:38; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: środa, 29. Marzec 2023 - 12:25; osoba wprowadzająca: Martyna Kardaś