Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021

Plan stacjonarnych studiów II stopnia kierunku Oceanografia cykl kształcenia 2019 - 2021

 
 
 

                                                                                            

                                                                                               

OCEANOGRAFIA - specjalizacja BIOLOGIA MORZA

ROK I SEMESTR 1

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Język angielski      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      30 2

ZO

 

 

 

30 2

2

Seminarium      

30

4

ZO

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

30 4

3

Pracownia magisterska I      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO    

 

 

 

 

30 2

4

Ekofizjologia zwierząt morskich 30 3 E                   30 3 ZO             60 6

5

Ekologia morza 15 2 E    

 

 

 

 

     

45

4

ZO

   

 

 

 

 

60 6

6

Filogeneza organizamów morskich

25 2 E

 

 

 

 

 

 

     

20

1

ZO

            45 3

7

Genetyka oragnizmow morskich 30 2

ZO

 

 

 

 

 

 

     

15

1

ZO

 

 

 

      45 3
8 Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I                         45 3 ZO             45 3
9 Ochrona własności intelektualnej 10 1 ZO                                     10 1

10

BHP 4  

Z

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

Razem w semestrze:

114

10

 

30

4

 

 

 

 

   

 

185 14

 

30

2

 

   

 

359 30
                                               

ROK I SEMESTR 2

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium II

     

30

4

ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

30 4

2

Pracownia magisterska II                         60 4 ZO             60 4

3

Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej II      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 3 ZO      

 

 

 

30 3

4

Ekofizjologia roślin morskich 30 3 E                   30 3 ZO             60 6

5

Ryby morskie 10 1 ZO    

 

 

 

 

     

10

1

ZO

     

 

 

 

20 2

6

Ssaki morskie - biologia i zarządzanie 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

     

10

1

ZO

            25 2

7

Biologia rozrodu i rozwoju bezkręgowców morskich 15 1 E

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

     

 

 

 

45 3

8

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej        

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

60

3

ZO

60 3
9 Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego **                         20 1 ZO             20 1
10 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa 30 2 ZO                                     30 2

 

Razem w semestrze:

100

8

 

30 4  

 

 

 

   

 

190 15

 

   

 

60

3

 

380 30

 

ROK II SEMESTR 3

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Prawo morza

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

15 1

2

Seminarium III       30 4 ZO                               30 5

3

Pracownia magisterska III      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 7 ZO      

 

 

 

70 7

4

Żywe zasoby morza 30 3 E                                     30 3

5

Choroby organizmów morskich 15 1 E    

 

 

 

 

     

20

2

ZO

     

 

 

 

35 3

6

Modelowanie ekologiczne 10 1 E

 

 

 

 

 

 

     

20

2

ZO

         

 

30 3

7

Gatunki obce w środowisku morskim 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

      15

2

ZO

     

 

 

 

30 3
8 Struktura i funkcjonowanie sieci troficznych w środowisku morskim             20 2 ZO                         20 2
9 Wykorzystanie narzędzi molekularnych w badaniach morza        

 

 

 

 

 

     

15

1

 

   

 

 

 

 

15 1
10 Etyka w nauce 15 1 ZO                                     15 1
11 Przedmioty do wyboru 30 2                                       30 2

 

Razem w semestrze:

130

10

 

30 4  

20

2

 

      140 13

 

   

 

 

 

 

320 30

ROK II SEMESTR 4

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium IV

     

30

5

ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

30 5

2

Pracownia magisterska IV      

 

 

 

 

 

 

   

 

85 11 ZO

 

 

 

 

 

 

85 11

3

Regional Oceanography - Case Studies      

 

 

 

60

5

ZO

 

 

 

         

 

 

 

 

60 5

4

Globalne zmiany w ekosystemach morskich             30 2 ZO                         30 2

5

Praktyka zawodowa          

 

 

 

 

         

 

   

 

80

4

ZO

80 4

6

Recent findings in ocean reserach**

30 1 ZO

 

 

 

 

 

 

                        30 1

7

Przedmioty do wyboru 30 2

ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  30 2

 

Razem w semestrze:

60

3

 

30

5

 

90

7

 

   

 

85 11

 

 

 

 

80

4

 

345 30

 

Przedmioty oznaczone ** - są to przedmioty specjalistyczne, wprowadzone w ramach projektu POWER ProUG

 

OCEANOGRAFIA - specjalizacja BIOTECHNOLOGIA MORSKA

ROK I SEMESTR 1

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Język angielski

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

30

2 ZO

 

 

 

30 2

2

Seminarium I       30 4 ZO                               30 4

3

Pracownia magisterska I      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 5 ZO      

 

 

 

60 5

4

Ekofizjologia zwierząt morskich 30 3 E                   30 3 ZO             60 6

5

Mikroorganizmy w biotechnologii morskiej 30 3 E    

 

 

 

 

      30

3

ZO

     

 

 

 

60 6

6

Filogeneza organizmów morskich 25 2 E

 

 

 

 

 

 

     

20

1

ZO

            45 3

7

Akwakultura 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

     

 

 

 

45 3

8

Ochrona własności intelektualnej 10 1 ZO  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

10 1
9 BHP 4   Z                                     4  

 

Razem w semestrze:

114

10

 

30 4  

 

 

 

   

 

170 14

 

   

 

 

 

 

344 30

ROK I SEMESTR 2

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium II

     

30

4

ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 4

2

Pracownia magisterska II      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 6 ZO      

 

 

 

60 6

3

Diagnostyka molekularna i cytogenetyczna w akwakulturze 15 1 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO      

 

 

 

45 3

4

Ekofizjologia roślin morskich 30 3 E                   30 3 ZO             60 6

5

Warsztaty - zaawansowane techniki w badaniach biotechnologicznych                         55 5 ZO             55 5

6

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej                                     20 1 ZO 20 1

7

Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego**      

 

 

 

 

 

 

      20 1 ZO

 

 

 

 

 

 

20 1

8

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

   

 

 

 

 

30 2
9 Przedmioty do wyboru 30 2 E                                     30 2

 

Razem w semestrze:

105

8

 

30 4  

 

 

 

   

 

195 17

 

   

 

20

1

 

410 30

ROK II SEMESTR 3

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Prawo morza

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

   

 

           

 

 

 

15 1

2

Seminar III       30 4 ZO                               30 4

3

MSc laboratory III      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 7 ZO      

 

 

 

80 7

4

Gen and genom engeineering of marine organisms 30 2 E                   45 4 ZO             75 6

5

Bioinformatics 15 1 ZO    

 

 

 

 

     

30

2

ZO

     

 

 

 

45 3

6

Blue biotechnology 30 2 E

 

 

 

 

 

 

     

45

4

ZO

            75 6

7

Etyka w nauce 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

         

 

15 1
8 Przedmioty do wyboru 30 2                                       30 2

 

Razem w semestrze:

135 9   30 4

 

 

 

 

   

 

200 17

 

            365 30

ROK II SEMESTR 4

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium IV

     

30

6

ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

30 6

2

Pracownia magisterska IV      

 

 

 

 

 

 

   

 

90 12 ZO

 

 

 

 

 

 

90 12

3

Regional Oceanography - Case Studies      

 

 

 

60

5

ZO

 

 

 

         

 

 

 

 

60 5

4

Praktyka zawodowa                                     80 4 ZO 80 4

5

Recent findings in ocean research** 30 1 E    

 

 

 

 

               

 

 

 

 

30 1

6

Przedmioty do wyboru

30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

            30 2

 

Razem w semestrze:

60

3

 

30

6

 

60

5

 

      90 12

 

 

 

 

80 4

 

320 30

Przedmioty oznaczone ** - są to przedmioty specjalistyczne, wprowadzone w ramach projektu POWER ProUG

 

OCEANOGRAFIA - specjalizacja OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MORZA

ROK I SEMESTR 1

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Język angielski

         

 

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

30 2

2

Seminarium I      

30

4

ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 4

3

Pracownia magisterska I        

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO      

 

 

 

30 2

4

Ekofizjologia zwierząt morskich 30 3 E                   30 3 ZO             60 6

5

Ekologia morza 15 2 E                   45 4 ZO             60 6

6

Biologiczna ocena jakości ekosystemów morskich             15 1 E       15 2 ZO             30 3

7

Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I      

 

 

 

 

 

 

      45 3 ZO

 

 

 

 

 

 

45 3

8

Akwakultura 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

      30 2

ZO

   

 

 

 

 

45 3
9 Ochrona własności intelektualnej 10 1 ZO                                     10 1
10 BHP 4   Z                                     4  

 

Razem w semestrze:

74

7

 

30 4  

15

1

 

   

 

195 16

 

30 2

 

 

 

 

344 30

ROK I SEMESTR 2

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium II      

30

4

ZO

 

 

 

   

 

           

 

 

 

30 4

2

Pracownia magisterska II                         60 6 ZO             60 6

3

Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej II      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 3 ZO      

 

 

 

30 3

4

Ekofizjologia roślin morskich 30 3 E                   30 3 ZO             60 6

5

Ryby morskie 10 1 ZO    

 

 

 

 

     

10

1

ZO

     

 

 

 

20 2

6

Ssaki morskie - biologia i zarządzanie 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

            15 1

7

Ekotoksykologia morza 15 1 E

 

 

 

 

 

 

     

15

1

ZO

         

 

30 2
8 Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej                                     60 3 ZO 60 3
9 Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego**                         20 1 ZO             20 1
10 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa 30 2 ZO                                     30 2

 

Razem w semestrze:

100 8   30 4

 

 

 

 

   

 

165 15

 

      60 3   355 30

ROK II SEMESTR 3

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Prawo morza

15 1 ZO    

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

15 1

2

Seminarium III      

30

4

ZO

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

30 4

3

Pracownia magisterska III      

 

 

 

   

 

 

 

 

70 5 ZO    

 

 

 

 

70 5

4

Żywe zasoby morza 30 3 E                   15 1 ZO             45 4

5

Choroby organizmów morskich 15 1 E    

 

 

 

 

      20 2 ZO    

 

 

 

 

35 3

6

Gatunki obce w środowisku morskim

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

      15 2

ZO

            30 3
7 Społeczno - ekonomiczna wartość ekosystemów morskich             30 2 ZO                         30 2
8 Warsztaty - Ocena oddziaływania na środowisko morskie                         15 1 ZO             15 1
9 Zarządzanie zasobami morza 15 1 ZO                                     15 1
10 Modelowanie ekologiczne 10 1 E                   20 2 ZO             30 3
11 Etyka w nauce 15 1 ZO                                     15 1
12 Przedmioty do wyboru 30 2                                       30 2

 

Razem w semestrze:

145

11

 

30

4

 

30

2

 

      155 13

 

 

 

 

      360 30

ROK II SEMESTR 4

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium IV

     

30

5

ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 5

2

Pracownia magisterska IV                         85 11 ZO             85 11

3

Regional Oceanography - Case Studies      

 

 

 

60

5

ZO

 

 

 

           

 

 

 

60 5

4

Globalne zmiany w ekosystemach morskich             30 2 ZO                         30 2

5

Praktyka zawodowa 30 3 E    

 

 

 

 

         

 

     

80

4

ZO

80 4

6

Recent findings in ocean research ** 30 1 ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

            30 1
7 Przedmioty do wyboru 30 2 ZO                                     30 2

 

Razem w semestrze:

60

3

 

30 5  

90

7

 

   

 

85 11

 

   

 

80

4

 

345 30

Przedmioty oznaczone ** - są to przedmioty specjalistyczne, wprowadzone w ramach projektu POWER ProUG

 

OCEANOGRAFIA - specjalizacja CHEMIA MORZA I ATMOSFERY

ROK I SEMESTR 1

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Język angielski

         

 

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

30 2

2

Seminarium I      

30

5

ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 5

3

Wstęp do analizy morfometrii dna morskiego 30 2 ZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 2

4

Geologia osadów Morza Bałtyckiego 30 2 ZO                                     30 2

5

Aerozole i gazy w atmosferze 15 2 E                   45 3 ZO             60 5

6

Meteorologia morska 15 1 E                   30 2 ZO             45 3

7

Planowanie badań i analiza danych 15 1 E

 

 

 

 

 

 

      60 5 ZO

 

 

 

 

 

 

75 6

8

Instrumenty i pomiary oceanograficzne 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

      30 2

 

   

 

 

 

 

60 4
9 Ochrona własności intelektualnej 10 1 ZO                                     10 1
10 BHP 4   Z                                     4  

 

Razem w semestrze:

149

11

 

30 5  

 

 

 

   

 

165 12

 

30 2

 

 

 

 

374 30

ROK I SEMESTR 2

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Ochrona środowiska morskiego

30 2 E

 

 

 

 

 

 

   

 

           

 

 

 

30 2

2

Semianrium II       30 4 ZO                               30 4

3

Pracownia magisterska I      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 6 ZO      

 

 

 

60 6

4

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 15 1 E                   30 2 ZO             45 3

5

Fototransformacje składników wód naturalnych 15 1 E    

 

 

 

 

     

30

2

ZO

     

 

 

 

45 3

6

Zarządzanie strefą brzegową morza      

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

            30 2

7

Termodynamika morza 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

         

 

15 1
8 GIS                         30 2 ZO             30 2
9 Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej                                     60 4 ZO 60 4
10 Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego**                         20 1 ZO             20 1
11 Funkcjonowanie przedsiebiorstwa 30 2 ZO                                     30 2

 

Razem w semestrze:

105 7   30 4

 

 

 

 

   

 

200 15

 

      60 4   395 30

ROK II SEMESTR 3

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Prawo morza

15 1 ZO    

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

15 1

2

Seminarium III      

30

4

ZO

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

30 4

3

Pracownia magisterska III      

 

 

 

   

 

 

 

 

60 6 ZO    

 

 

 

 

60 6

4

Akustyka morza 30 2 ZO                                     30 2

5

Oceanografia satelitarna 15 1 E    

 

 

 

 

      30 2 ZO    

 

 

 

 

45 3

6

Metale w środowisku morskim

30 2 E

 

 

 

 

 

 

      30 2

ZO

            60 4
7 Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna 15 1 E                   45 4 ZO             60 5
8 Geodynamika brzegów morskich 30 2 E                   15 2 ZO             45 4
9 Etyka w nauce 15 1 ZO                                     15 1

 

Razem w semestrze:

150

10

 

30

4

 

 

 

 

      180 16

 

 

 

 

   

 

360 30

ROK II SEMESTR 4

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Semianrium IV

     

30

6

ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 6

2

Pracownia magisterska III                         60 13 ZO             60 13

3

Regional Oceanography - Case Studies      

 

 

 

60

5

ZO

 

 

 

           

 

 

 

60 5

4

Praktyka zawodowa                                     80 4 ZO 80 4

5

Recent findings in ocean research** 30 1 ZO    

 

 

 

 

         

 

     

 

 

 

30 1

6

Przedmioty do wyboru 20 1 ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

            20 1

 

Razem w semestrze:

50

2

 

30 6  

60

5

 

   

 

60 13

 

   

 

80

4

 

280 30

Przedmioty oznaczone ** - są to przedmioty specjalistyczne, wprowadzone w ramach projektu POWER ProUG

 

OCEANOGRAFIA - specjalizacja GEOLOGIA MORZA

ROK I SEMESTR 1

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Język angielski      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      30 2

ZO

 

 

 

30 2

2

Seminarium      

30

5

ZO

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

30 5

3

Zastosowanie programów komputerowych w geologii morza      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 5 ZO    

 

 

 

 

45 5

4

Wstęp do analizy morfometrii dna morskiego 30 2 E                   15 1 ZO             45 3

5

Geologia osadów Morza Bałtyckiego 30 2 E    

 

 

 

 

     

30

2

ZO

   

 

 

 

 

60 4

6

Metody rozpoznawania i dokumentowania zasobów złóż surowców skalnych

     

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

            30 2

7

Meteorologia morska 15 1

E

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

      45 3
8 Planowanie badań i analiza danych 15 1 ZO                                     15 1
9 Instrumenty i pomiary oceanograficzne 30 2 ZO                   30 2 ZO             60 4
9 Ochrona własności intelektualnej 10 1 ZO                                     10 1

10

BHP 4  

Z

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

Razem w semestrze:

134

9

 

30

5

 

 

 

 

   

 

180 14

 

30

2

 

   

 

374 30

 

ROK I SEMESTR 2

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1 Ochrona środowiska morskiego 30 2 E                                     30 2
2

Seminarium II

     

30

4

ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

30 4

3

Pracownia magisterska I                         60 6 ZO             60 6

4

Geomorfologia brzegów morskich 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO      

 

 

 

30 2

5

Współczesne trendy w geologii morza             60 4 ZO                         60 4

6

Zarządzanie strefą brzegową morza          

 

 

 

 

     

30

2

ZO

     

 

 

 

30 2
7 Trwałe zanieczyszczenie organiczne 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

            15 1

8

GIS      

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

     

 

 

 

30 2
9 Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej        

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

60

4

ZO

60 4
10 Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego **                         20 1 ZO             20 1
11 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa 30 2 ZO                                     30 2

 

Razem w semestrze:

90

6

 

30 4  

60

4

 

   

 

155 12

 

   

 

60

4

 

395 30

 

ROK II SEMESTR 3

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Prawo morza

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

15 1

2

Seminarium III       30 4 ZO                               30 4

3

Pracownia magisterska II      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 6 ZO      

 

 

 

60 6

4

Geodynamika brzegów moskich 30 2 E                   15 2 ZO             45 4

5

Petrografia osadów czwartorzędowych 15 1 E    

 

 

 

 

      15

1

ZO

     

 

 

 

30 2

6

Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna 15 1 E

 

 

 

 

 

 

     

45

4

ZO

         

 

60 5

7

Metale w środowisku morskim 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

     

 

 

 

30 2
8 Akustyka morza 30 2 ZO                                     30 2
9 Oceanografia satelitarna 15 1 E  

 

 

 

 

 

     

30

2

 

   

 

 

 

 

45 3
10 Etyka w nauce 15 1 ZO                                     15 1

 

Razem w semestrze:

165

11

 

30 4    

 

 

      165 15

 

   

 

 

 

 

360 30

ROK II SEMESTR 4

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium IV

     

30

6

ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

30 6

2

Pracownia magisterska III      

 

 

 

 

 

 

   

 

60 13 ZO

 

 

 

 

 

 

60 13

3

Regional Oceanography - Case Studies      

 

 

 

60

5

ZO

 

 

 

         

 

 

 

 

60 5

4

Praktyka zawodowa          

 

 

 

 

         

 

   

 

80

4

ZO

80 4

5

Recent findings in ocean reserach**

30 1 ZO

 

 

 

 

 

 

                        30 1

6

Przedmioty do wyboru 20 1

ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 1

 

Razem w semestrze:

50

2

 

30

6

 

60

5

 

   

 

60 13

 

 

 

 

80

4

 

280 30

Przedmioty oznaczone ** - są to przedmioty specjalistyczne, wprowadzone w ramach projektu POWER ProUG

 

 

OCEANOGRAFIA - specjalizacja FIZYKA MORZA

ROK I SEMESTR 1

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Język angielski      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

30 2

2

Seminarium I      

30

5

ZO

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

30 5

3

Wstęp do analizy morfometrii dna morskiego 30 2 E                   15 1 ZO             45 3
4 Geologia osadów Morza Bałtyckiego 30 2 ZO    

 

 

 

 

         

 

   

 

 

 

 

30 2
5 Areozole i gazy w atmosferze 15 2 ZO                                     15 2

6

Metody matematyczne w oceanografii

     

 

 

 

 

 

 

45 5 ZO    

 

            45 5
7 Laboratorium fizyki morza 15 1 ZO                   15 2 ZO             30 3
8 Meteorologia morska 15 1

E

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

      45 3
9 Instrumenty i pomiary oceanograficzne 30 2 ZO                   30 2 ZO             60 4
10 Ochrona własności intelektualnej 10 1 ZO                                     10 1

11

BHP 4  

Z

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

Razem w semestrze:

149

11

 

30

5

 

 

 

 

45 5

 

90 7

 

30

2

 

   

 

344 30

 

ROK I SEMESTR 2

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1 Ochrona środowiska morskiego 30 2 E                                     30 2
2

Seminarium II

     

30

4

ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

30 4

3

Pracownia magisterska I                         60 6 ZO             60 6

4

Dynamika morza I 45 3 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 3 ZO      

 

 

 

75 6

5

GIS                         30 2 ZO             30 2

6

Termodynamika morza 15 1 E    

 

 

 

 

     

15

1

ZO

     

 

 

 

30 2
7 Fototransformacje składników wód mineralnych 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

            15 1
8 Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej        

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

60

4

ZO

60 4
9 Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego **                         20 1 ZO             20 1
10 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa 30 2 ZO                                     30 2

 

Razem w semestrze:

135

9

 

30 4    

 

 

   

 

155 13

 

   

 

60

4

 

380 30

 

ROK II SEMESTR 3

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Prawo morza

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

15 1

2

Seminarium III       30 4 ZO                               30 4

3

Pracownia magisterska II      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 6 ZO      

 

 

 

60 6

4

Geodynamika brzegów moskich 30 2 ZO                                     30 2
5 Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

         

 

15 1

6

Geofizyka lodu morskiego 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

     

 

 

 

15 1
7 Optyka morza 30 2 E                   20 1 ZO             50 3
8 Dynamika morza II 15 1 E                   45 3 ZO             60 4
9 Akustyka morza 30 2 ZO             10 1 ZO 15 1 ZO             55 4
10 Oceanografia satelitarna 15 1 E  

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

   

 

 

 

 

45 3
11 Etyka w nauce 15 1 ZO                                     15 1

 

Razem w semestrze:

180

12

 

30 4    

 

 

10 1   170 13

 

   

 

 

 

 

390 30

ROK II SEMESTR 4

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium IV

     

30

6

ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

30 6

2

Pracownia magisterska III      

 

 

 

 

 

 

   

 

60 13 ZO

 

 

 

 

 

 

60 13

3

Regional Oceanography - Case Studies      

 

 

 

60

5

ZO

 

 

 

         

 

 

 

 

60 5

4

Praktyka zawodowa          

 

 

 

 

         

 

   

 

80

4

ZO

80 4

5

Recent findings in ocean reserach**

30 1 ZO

 

 

 

 

 

 

                        30 1

6

Przedmioty do wyboru 20 1

ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 1

 

Razem w semestrze:

50

2

 

30

6

 

60

5

 

   

 

60 13

 

 

 

 

80

4

 

280 30

Przedmioty oznaczone ** - są to przedmioty specjalistyczne, wprowadzone w ramach projektu POWER ProUG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Maj 2019 - 13:01; osoba wprowadzająca: Anna Kietrys-Tusk Ostatnia zmiana: piątek, 8. Styczeń 2021 - 23:53; osoba wprowadzająca: Anna Kietrys-Tusk