fbpx Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021 | Wydział Oceanografii i Geografii

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021 | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2021

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku, 11:09

 Plan stacjonarnych studiów II stopnia Gospodarka przestrzenna cykl kształcenia 2019 - 2021

  

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne               

 

                                                                                                                               

ROK I SEMESTR 1 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Organizacja i zarządzanie 15 1 E  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

15 1

2

Polityka regionalna 30 2 E

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

           

 

 

 

60 4

3

Prawo zagospodarowania przestrzeni 30 2 E             30 2 ZO                   60 4

4

Ekofizjografia planistyczna 15 1 E    

 

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

     

 

 

 

30 3

5

Zaawansowany rysunek techniczny i planistyczny      

 

 

 

 

 

 

20 3 ZO

 

 

 

     

 

 

 

20 3

6

Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

7

Seminarium magisterskie       30

10

ZO    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

30 10
Moduł do wyboru: Rozwój regionalny i lokalny
8 Konkurencyjność lokalizacji 15 1 ZO             15 2 ZO                   30 3

 

Razem w semestrze:

135

9   30 10  

 

 

 

110 11

 

             

 

 

275 30

                                                                                                      Moduł do wyboru: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej

9 Sozologiczne uwarunkowania jakości życia człowieka 15 1 ZO             15 2 ZO                   30 3

 

Razem w semestrze:

135

9   30 10  

 

 

 

110 11                

 

 

275 30

ROK I SEMESTR 2 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwerstaorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Zaawansowany rysunek techniczny i planistyczny

       

 

 

 

 

 

20

1

ZO

           

 

 

 

20 1

2

Język obcy          

 

 

 

 

30

3

ZO

     

 

   

 

 

 

30 3

3

Seminarium magisterskie       30

8

ZO

   

 

   

 

             

 

  30 8

4

GIS (techniczna, społeczno-ekon., środowiskowa)                   30 2 ZO                   30 2

5

Gospodarka wodna 30 2 E    

 

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

            60 4

6

Procesy rewitalizacyjne 15 1 E

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

     

 

 

 

30 2
Moduł do wyboru: Rozwój regionalny i lokalny
7 Partycypacja społeczna 15 2 E             30 1 ZO                   45 3
8 Ekstremalne zjawiska przyrodnicze 30 2 ZO                                     30 2
9 Planowanie systemów transportowych 15 1 ZO             15 2 ZO                   30 3
10 Wycena nieruchomości 15 1 ZO             15 1 ZO                   30 2

 

Razem w semestrze:

120 9   30 8         185 13                     335 30

                                                                                                       Moduł do wyboru: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej

11 Planowanie krajobrazu 15 1 E           30 2 ZO                     45 3
12 Analiza ryzyka występowania ekstremalnych zjawisk naturalnych 15 1 ZO           45 4                       60 5
13

Problemy zanieczyszczenia środowiska

15 1 ZO           15 1 ZO                     30 2

 

Razem w semestrze:

90 6   30 10       215 14                       335 30
Razem w I roku studiów specjalność: Rozwój regionalny i lokalny 255 18   60 18       295 22                       610 60
Razem w I roku studiów specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej 225 15   60 20       325 25                       610 60

                                                                                                                                   

ROK II SEMESTR 3 ZIMOWY

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Gospodarka przestrzenna w strefie nadmorskiej 15 1 E  

 

 

 

 

 

30

2

ZO

           

 

 

 

45 3

2

Przedmiot do wyboru 1 30 3 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

30 3

3

Przedmiot do wyboru 2 15 2 ZO                                     15 2

4

Recent findings in urban socio-economic development* 30 2 ZO    

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

30 2

5

Seminarium magisterskie      

30

10

ZO

   

 

     

 

 

 

     

 

 

 

30 10

6

Pracownia magisterska      

 

 

 

 

 

 

     

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

15 2
7 Praktyka zawodowa                                     60 2 ZO 60 2

8

Kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego 30 2 E      

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

   

 

 

 

 

45 4
Moduł do wyboru 1: Rozwój regionalny i lokalny
8 Zagospodarowanie obszarów turystycznych 15 1 ZO             15 1 ZO                   30 2

 

Razem w semestrze:

150

11   30 10  

 

 

 

75 5

 

15 2        

60

2

 

330 30

                                                                                                     Moduł do wyboru 2: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej

9 Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki katastrof naturalnych i technicznych 15 1 ZO             15 1 ZO                   30 2

 

Razem w semestrze:

150 11   30 10         60 5   15 2         60 2   300 30

ROK II SEMESTR 4 LETNI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Ćw. warsztatowe

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1 Innowacyjna gospodarka przestrzenna: spojrzenie w przyszłość 20 1 ZO                                     20 1
2

Seminarium magisterskie

       

 

 

30

12

ZO

 

 

 

           

 

 

 

30 12
3 Pracownia magisterska            

 

 

 

15

2

ZO

     

 

   

 

 

 

15 2
4 Przedmiot do wyboru 3 15 2 ZO  

 

 

     

 

 

 

             

 

  15 2
Moduł do wyboru 1: Rozwój regionalny i lokalny
5 Marketing terytorialny 15 1 E             15 1 ZO                   30 2
6 Analiza i modelowanie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 15 1 E             15 1 ZO                   30 2
7 Planowanie rozwoju miast 15 2 E             15 2 ZO                   30 4
8 Monitoring i ewaluacja polityki samorządowej 15 1 ZO             15 2 ZO                   30 3
9 Gospodarka mieszkaniowa 15 1 E             15 1 ZO                   30 2

 

Razem w semestrze:

105 8   30 12         75 7   15 2               225 30

                                                                                                      Moduł do wyboru 2: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej

10 Interpretacja środowiska przyrodniczego                   15 1 ZO                   15 1
11 Zarządzanie wodami w świetle RDW i RDP 15 1 E                                     15 1
12

Prognozy oddziaływania na środowisko

30 2 E             15 2 ZO                   45 3
13 Obieg wody na obszarach przekształconych antropogenicznie 15 1 E             15 2 ZO                   30 3
14 Biotyczne aspekty funkcjonowania krajobrazu kulturowego 30 2 E             30 2 ZO                   60 4

 

Razem w semestrze:

120 8   30 12         75 7   15 2               150 30
Razem w II roku studiów specjalność: Rozwój regionalny i lokalny 255 19   60 22         150 12   30 4         30 2   480 60
Razem w II roku studiów specjalność: Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej 270 19   60 22         135 12   30 4         30 2   450 60

zajęcia do wyboru realizowane w wymiarze co najmniej 30% punktów ECTS w tym przedmioty do wyboru z listy

* zajęcia przygotowane w ramach modyfikacji programu studiów projekt POWER ProUG

  Legenda:                                                            
                                                               
E egzamin                                                            
EK egzamin końcowy (lektorat)                                                          
ZO zaliczenie na ocenę                                                            
Z zaliczenie bez oceny                                                            
Lista przedmiotów do wyboru
lp. przedmiot prowadzący
1 Miejskie obszary problemowe oraz ich rewitalizacja  dr A. Morawska, dr hab. T. Michalski, prof.. UG
2 Sacrum w przestrzeni publicznej  dr hab. L. Przybylska, prof. UG
3 Cultural Landscape  dr hab. M. Czepczyński, prof. UG
4 Antropologia przestrzeni miejskich dr hab. M. Czepczyński, prof. UG
5 Logistyka w gospodarce przestrzennej prof. Z. Kordel
6 Geografia miejsc dzieci i młodzieży  dr T. Sadoń-Osowiecka
7 Monitoring środowiska dr I. Chlost, dr M. Owczarek
8 Klimatyczne uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego dr M. Owczarek
9 Woda w środowisku człowieka dr hab. J. Fac-Beneda, prof. UG 
10 Zaproszenie do projektowania miast - nowe modele interakcji społecznych dr A. Kaczorowska