Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2022

Plan stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Oceanografia - cykl kształcenia 2019 - 2022

 
 
 
 

                                                                                               

                                                                                               

ROK I SEMESTR 1

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

ABC IT*

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 1 ZO    

 

 

 

 

20 1

2

Matematyka dla oceanografów 30 3 E

 

 

 

 

 

 

60

5

ZO

     

 

 

 

 

 

 

90 8

3

Biologia dla oceanografów 30 3 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 3 ZO    

 

 

 

 

60 6

4

Podstawy chemii srodowiska morskiego 30 3 E                   30 3 ZO             60 6

5

Geologia fizyczna 30 3 E    

 

 

 

 

     

45

3

ZO

   

 

 

 

 

75 6

6

Technologia informacyjna

     

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

            30 2

7

Warsztaty specjalistyczne w strefie brzegowej    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

10

1

ZO

10 1

8

BHP 4

2

Z

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

Razem w semestrze:

124

12

 

 

 

 

 

 

 

60 5

 

155 12

 

 

 

 

10

1

 

349 30

ROK I SEMESTR 2

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Fizyka 1*

15 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

15 2

2

Fizyka dla oceanografów 25 2 E             20 1 ZO 15 2 ZO             60 5

3

Hydrobiologia 30 3 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 4 ZO      

 

 

 

75 7

4

Geologia morza 30 3 E                   30 2 ZO             60 5

5

Hydrochemia 30 3 E    

 

 

 

 

     

45

4

ZO

     

 

 

 

75 7

6

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu      

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

50

3

ZO

50 3

7

Podstawy interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego**      

 

 

 

 

 

 

     

20

1

ZO

     

 

 

 

20 1

8

Wychowanie fizyczne        

 

 

 

 

 

30   Z

 

 

 

   

 

 

 

 

30  

 

Razem w semestrze:

130

13

 

     

 

 

 

50 1

 

155 13

 

   

 

50

3

 

385 30

ROK II SEMESTR 3 - specjalność Oceanografia Biologiczna

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

ABC Prawa*

20 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

20 1

2

Statystyka* 15 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

3

Statystyka dla oceanografów        

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO      

 

 

 

30 2

4

Oceanografia biologiczna 30 3 E                   45 4 ZO             75 7

5

Oceanografia fizyczna 30 3 E                                     30 3

6

Podstawy oceanografii fizycznej                         30 2 ZO             30 2

7

Oceanografia chemiczna 30 3 E

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

30 3

8

Podstawy oceanografii chemicznej      

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

   

 

 

 

 

30 2
9 Ekologia 30 3 E                   30 2 ZO             60 5

10

Język angielski                               60 3 ZO       60 3
11 Wychowanie fizyczne                   30   Z                   30  

 

Razem w semestrze:

155

15

 

     

 

 

 

30  

 

165 12

 

60 3

 

 

 

 

410 30

ROK II SEMESTR 4 - specjalność Oceanografia Biologiczna

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

ABC Przedsiebiorczości*

     

 

 

 

 

 

 

20

1

ZO

           

 

 

 

20 1

2

Morska rożnorodność biologiczna 30 2 E                   45 3 ZO             75 5

3

Biomolekuły w środowisku morskim 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 4 ZO      

 

 

 

75 6

4

Podstawy biologii bezkręgowców morskich 30 2 E                   45 3 ZO             75 5

5

Mikrobiologia morza 15 1 ZO    

 

 

 

 

     

30

2

ZO

     

 

 

 

45 3

6

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu w zakresie oceanografii biologicznej      

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

50

5

ZO

50 5

7

Język angielski      

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

60 5 E/ZO    

 

60 5

 

Razem w semestrze:

105 7      

 

 

 

 

20 1

 

165 12

 

60 5   50

5

  400 30

ROK II SEMESTR 3 - specjalność Geologiczno - Fizyczno - Chemiczna

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1. ABC Prawa* 20 1 ZO                                     20 1

2.

Statystyka* 15 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

3.

Statystyka dla oceanografów          

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO      

 

 

 

30 2

4.

Oceanografia biologiczna 30 3 E                                     30 3

5.

Podsawy oceanografii biologicznej                         30 2 ZO             30 2

6.

Oceanografia fizyczna 30 3 E                   45 3 ZO             75 6

7.

Oceanografia chemiczna 30 3 E

 

 

 

 

 

 

      60 4 ZO

 

 

 

 

 

 

90 7
8. Sedymentologia 30 2 E                   30 2 ZO             60 4
9. Język angielski                               60 3 Z       60 3

10.

Wychowanie fizyczne      

 

 

 

 

 

 

30   Z    

 

 

   

 

 

 

30  

 

Razem w semestrze:

155

14

 

   

 

 

 

 

30  

 

195 13

 

60 3

 

 

 

 

440 30

ROK II SEMESTR 4 - specjalność Geologiczno - Fizyczno - Chemiczna

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

ABC Przedsiębiorczości*

     

 

 

 

 

 

 

20 1

ZO

     

 

   

 

 

 

20 1

2

Fizyka morza 30 3 E             45 4 ZO                   75 7

3

Podstawy paleontologii 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO      

 

 

 

60 4

4

Podstawy chemii organicznej dla oceanografów 15 1 ZO             15 1 ZO                   30 2
5 Chemia morza i atmosfery 30 2 E                   45 4 ZO             75 6

6

Mapy i GIS        

 

 

 

 

 

     

40

2

ZO

       

 

 

40 2
7 Ćwiczenia specjalistyczne w morzu w zakresie oceanografii geologiczno-fizyczno-chemicznej                                     40 3 ZO 40 3
8 Język angielski                               60 5 E/ZO       60 5

 

Razem w semestrze:

105 8      

 

 

 

 

80 6

 

115 8   60 5   40 3   400 30

 

ROK III SEMESTR 5 - specjalność Oceanografia Biologiczna

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium I

     

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

2

Pracownia dyplomowa I                         40 2 ZO             40 2

3

Pracownia projektowa I      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO      

 

 

 

30 2

4

Podstawy botaniki morskiej 30 2 E                   45 3 ZO             75 5

5

Podstawy genetyki organizmów morskich 30 2 E    

 

 

 

 

     

45

3

ZO

     

 

 

 

75 5

6

Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie 10 1 E

 

 

 

 

 

 

     

20

2

ZO

     

 

 

 

30 3

7

Podstawy toksykologii 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

     

15

2

ZO

         

 

30 3

8

Sozologia morza          

 

 

 

 

15 1 ZO

20

1

ZO

     

 

 

 

35 2
9 Mapy i GIS                         40 3 ZO             40 3
10 Academic English                         10 1 ZO             10 1

 

Razem w semestrze:

85 6   15 2

 

 

 

 

15 1

 

265 19

 

            380 30

ROK III SEMESTR 6 - specjalność Biologiczna

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium II

     

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

2

Pracownia dyplomowa II      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 5 ZO      

 

 

 

55 5

3

Pracownia projektowa II        

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO      

 

 

 

30 2

4

Podstawy ichtiologii 30 2 E                   45 3 ZO             75 5

5

Biogeografia mórz i oceanów 15 1 E                   15 1 ZO             30 2

6

Bioindykacja środowisk morskich 30 2 E                   45 3 ZO             75 5

7

Wstęp do biologii i ochrony ssaków morskich 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

     

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

45 3

8

ABC odpowiedzialności społecznej* 10 1 ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

10 1

9

Recent findings in ocean research** 30 1 ZO                                     30 1
10 Przedmioty do wyboru 30 2 ZO                                     30 2
11 Praktyka zawodowa             60 3 ZO                         60 3

 

Razem w semestrze:

160

10

 

15 2

 

60

3

 

   

 

205 15

 

     

 

 

 

440 30

 

ROK III SEMESTR 5 - specjalność Geologiczno - Fizyczno - Chemiczna

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium I

     

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

2

Pracownia dyplomowa I                         30 4 ZO             30 4

3

Chemia osadów 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO      

 

 

 

60 4

4

Surowce mineralne mórz i oceanów 30 2 ZO                                     30 2

5

Morskie paleośrodowiskowa i metody ich badania 30 2 E    

 

 

 

 

     

15

1

ZO

     

 

 

 

45 3

6

Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

     

40

2

ZO

     

 

 

 

55 3

7

Wprowadzenie do akustyki morza 25 2 ZO

 

 

 

 

 

 

     

15

1

ZO

         

 

40 3

8

Wprowadzenie do dynamiki morza 35 3 E    

 

 

 

 

     

30

2

ZO

     

 

 

 

65 5
9 Wprowadzenie do optyki morza 25 2 E                   15 1 ZO             40 3
10 Academic English                         10 1 ZO             10 1

 

Razem w semestrze:

190 14   15 2

 

 

 

 

   

 

185 14

 

            390 30

ROK III SEMESTR 6 - specjalność Geologiczno - Fizyczno - Chemiczna

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

 

Seminarium

 

Konwersatorium

 

Ćw. audytoryjne

 

Ćw. laboratoryjne

 

Lektorat

 

Ćw. terenowe

 

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Seminarium II

     

15

2

ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

15 2

2

Pracownia dyplomowa II      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 6 ZO      

 

 

 

30 6

3

Wprowadzenie do fotochemii środowiska 15 1 ZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO      

 

 

 

45 3

4

Chemia zawiesin 15 1 ZO                   25 2 ZO             40 3

5

Ochrona brzegów morskich 30 2 ZO                                     30 2

6

Hydrogeologia strefy brzegowej 15 1 ZO             15 1 ZO                   30 2

7

Metody badań geologicznych dna morskiego 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

30 2

8

Programowanie      

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

   

 

 

 

 

30 2

9

Podstawy meteorologii 15 1 ZO             15 1 ZO                   30 2
10 ABC odpowiedzialności społecznej* 10 1 ZO                                     10 1
11 Recent findings in ocean research** 30 1 ZO                                     30 1
12 Przedmioty do wyboru 20 1 ZO                                     20 1
13 Praktyka zawodowa             60 3 ZO                         60 3

 

Razem w semestrze:

180

11

 

15 2

 

60

3

 

30 2

 

115 12

 

     

 

 

 

400 30

 

Lista proponowanych przedmiotów do wyboru - PDW - semstr VI

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Lektorat

(15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Innowacje w oceanografii - spojrzenie w przyszlość**

20 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

20 1

2

Przedmiot realizowany na innej specjalności z 4 lub 6 semestru   1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

  1

 

1. Przedmioty oznaczone * są to przedmioty międzywydziałowe, wprowadzone w ramach projektu POWER ProUG          
2. Przedmioty oznaczone ** są to przedmioty specjalistyczne, wprowadzone w ramach projektu POWER ProUG          
3. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na przedmioty do wyboru (semestr 6) wybierają kursy spośród listy przedmiotów zaproponowanych za 1 ECTS 
4. Wybór specjalności następuje po 2 semestrze.                  
5. Na I roku studiów do końca semestru 1 każdego studenta obowiązuje ukończenie szkolenia bibliotecznego i szkolenia BHP.        
6. Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów, mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG  
 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Maj 2019 - 12:46; osoba wprowadzająca: Anna Kietrys-Tusk Ostatnia zmiana: wtorek, 15. Grudzień 2020 - 14:58; osoba wprowadzająca: Anna Kietrys-Tusk