Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2022

Program studiów - cykl kształcenia 2019-2022

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów: praktyczny

 

Semestr 1

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Biologia wód

30 3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

60

6

2

Chemia wód

35

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

4

ZO

 

 

 

 

 

 

80

7

3 Meteorologia i klimatologia 30 2 E

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

4

Hydrologia ogólna

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 3 ZO

 

 

 

 

 

 

45

4

5

Podstawy gospodarki wodnej

30

2

E

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

6

Matematyka ze statystyką

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

7

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

8

WF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

0

 

Razem w semestrze:

170

13

 

 

 

 

 

 

 

135

7

 

105

10

 

 

 

 

 

 

 

410

30

Semestr 2

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Hydrofizyka

30 3 E

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

75 7

2

Biologia wód      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

15

1

ZO

15 1

3

Geodezja i kartografia 15 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

15

1

ZO

45 3

4

Podstawy hydrogeologii 30 2 ZO    

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

60 4
5 Mikrobiologia 15 1 ZO  

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45 3
6 Podstawy prawne w ochronie środowiska i gospodarce wodnej 30 2 ZO                                     30 2
7 Ochrona przyrody 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

8

Matematyka ze statystyką

15

2

E

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 4

9

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

10 WF                   30   ZO                   30  
11 Ćwiczenia terenowe z hydrologii                                     30 2 ZO 30 2

 

Razem w semestrze:

150

12

 

 

 

 

 

 

 

135 8

 

90 6

 

 

 

 

60

4

 

435 30
Razem w I roku studiów: 320 25               270 15   195 16         60 4   845 60

Semestr 3

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Hydraulika i hydromechanika

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

      15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

30 2

2

Hydrologia pobrzeży 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      15 1

3

Modelowanie hydrologiczne 30 2 E        

 

 

 

 

 

30 3 ZO

 

 

 

 

    60 5

4

Podstawy teledetekcji środowiska 15 1 ZO                   15 1 ZO             30 2
5 Systemy Informacji Geograficznej                         60 5 ZO             60 5
6

Społeczno - ekonomiczne aspekty gospodarki wodnej

30 2 E             30 2 ZO                   60 4
7 Budownictwo wodne i ochrona wybrzeży 30 2 E        

 

                          30 2

8

Oczyszczanie wody 30 2 E                   30 2 ZO       15 1 ZO 75 5

9

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 30 2 E                                     30 2
10 Język obcy                   30 2 ZO                   30 2

 

Razem w semestrze:

195

13

 

 

 

 

 

 

 

60 4

 

150 12

 

 

 

 

15 1

 

420 30

Semestr 4

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Hydrograficzne metody badań

30 2 E

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

15

1

ZO

75 5

2

Metody numeryczne i programowanie 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3 ZO

 

 

 

      75 5
3 Funkcjonowanie służby hydrologiczno-meteorologicznej 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      15 1

4

Aspekty gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym 30 2 ZO                   15 1 ZO             45 3
5 Melioracje wodne 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

15 1

6

Bioindykacja i biomonitoring wód 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

   

15

1

ZO

 

 

 

15

1

ZO

45 3
7 Gospodarowanie wodą na terenach naturalnych i  przekształconych antropogenicznie 30 2 E  

 

        30 3 ZO                   60 5

8

Mała i duża retencja 30 2 E             15 2 ZO                   45 4
9 Język obcy                   30 2 ZO/E                   30 2
10 Pracownia projektowa                   10 1 ZO                   10 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

195

13

 

0

0

 

0

0

 

85 8

 

105 7

 

0

0

 

30 2   415 30
Razem w II roku studiów: 390 26   0 0   0 0   145 12   255 19   0 0   45 3   835 60

Semestr 5

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

praktyka zawodowa

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Praktyka zawodowa X - II

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

900

30

ZO

  30

2

Wariant I – jedna instytucja; od 1.09. do 28.02.          

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

3

Wariant II – dwie instytucje: od 1.09. do 30.11 pierwsza instytucja; od 1.12. do 28.02. druga instytucja                  

 

         

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Razem w semestrze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

900

30

 

900

30

Semestr 6

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Principles on synoptic meteorology*

     

 

 

 

20

2

ZO

           

 

 

 

 

    40 4

2

Ecosystem based management*      

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

     

 

 

 

     
3 Emission of nutrients from Polish agriculture to the Baltic Sea*      

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

     

 

 

 

     

4

Ocena oddziaływania na środowisko 15 1 ZO       15 1 ZO                         30 2
5

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

30 2 E                         15 2 ZO       45 4

6

Rekultywacja wód 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

      15 1
7 Pracownia dyplomowa        

 

              30 9 ZO             30 9

8

Seminarium dyplomowe       30 9 ZO                               30 9
9 Podstawy przedsiębiorczości 20 1 ZO                                     20 1

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

80

5

 

30 9

 

55 5

 

      30 9   15 1         210 30
Razem w III roku studiów: 140 5   30 9   55 5         30 9   15 1   900 30   1110 60

* Dwa przedmioty z trzech do wyboru. Łącznie 40 godzin i 4 punkty ECTS

Razem w I, II i  III roku studiów: 790 56   30 9   55 5   415 27   480 44   15 1   1005 37   2790 180

Forma zaliczenia:                                              Oznaczenie:                                          Seminaria:

egzamin                                                            E                                                          1. Gospodarowanie wodą

zaliczenie z oceną                                             ZO                                                         2. Zasoby wód i ich ochrona

zaliczenie                                                         Z                                                            3. Aspekty społeczno-ekonomiczne i prawne gospodarki wodnej

Legenda:

Łącznie godzin                                                 łączna ilość godzin danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, ćw.)

łącznie punktów ECTS                                      łączna ilość punktów ECTS dla danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, ćw.)

Razem:                                                           podsumowanie ilości godzin, punktów ECTS dla wszystkich przedmiotów

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Maj 2019 - 12:34; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: środa, 1. Lipiec 2020 - 13:20; osoba wprowadzająca: Anna Serafin