Program studiów - cykl kształcenia 2019 - 2022

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na cykl kształcenia 2019/2020 - 2021/2022

 

 

ROK I SEMESTR 1 ZIMOWY

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Seminarium/Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. Warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

 

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

godzin

punktów ECTS

 

1.

Historia i rozwój akwakultury

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

1

Z

55

3

 

2.

Hydrochemia

45

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

4

ZO

 

 

 

 

 

 

90

7

 

3.

Hydroekologia

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

60

5

 

4.

Technologie informacyjne w akwakulturze

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

45

4

 

5.

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

5

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

5

 

6.

WF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

0

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

0

 

7.

Podstawy prawne akwakultury

20

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2

 

8.

Rybactwo morskie i śródlądowe

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

 

9.

Akwarystyka i wedkarstwo

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

 

 

Razem w semestrze:

140

10

 

 

 

 

30

2

 

105

6

 

120

11

 

 

 

 

25

1

 

420

30

 

ROK I SEMESTR 2 LETNI

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Seminarium/Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. Warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

godzin

punktów ECTS

1

Systematyka i podstawy biologii organizmówhodowlanych                  

45  

 

        

3

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

6   

        

 

 

 

 

 

 

135

9

2

Hydrofizyka z elementami hydrauliki

45

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

4

 

 

 

 

 

 

90

7

3

Hydrotechnika i budownictwo w akwakulturze

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

 

 

 

 

 

 

60

4

4

Technologia oczyszczanie wód i odpadów poprodukcyjnych

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

 

 

 

 

 

 

60

4

5

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

6

E

 

 

 

 

 

 

 

 

60

6

6 WF                   30   ZO                 30  
 

Razem w semestrze:

150

10

 

 

 

 

 

 

 

90

6

 

195

14

 

 

 

 

 

 

435

30

                               

 

 

 

 

 

 

   
 

Razem w I roku studiów:

290

20

 

 

 

 

30

2

 

195

12

 

315

25

 

 

 

25

1

 

855

60

 

ROK II SEMESTR 3 ZIMOWY

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Seminarium/Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. Warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

godzin

punktów ECTS

1

Podstawy biochemii i genetyki organizmów hodowlanych

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

60

4

2

Ekotoksykologia w akwakulturze

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

60

4

3

Rozród i wylęgarnictwo ryb

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

60

4

4

Choroby i dobrostan ryb

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

5

Podstawy fizjologii bezkręgowców hodowlanych

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

6

Mikrobiologia w akwakulturze

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

7

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

8

Społeczne i ekonomiczne aspekty akwakultury

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

9

Wykorzystanie technologii RAS

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

10

Uwarunkowania prawne przetwórstwa i systemy certyfikacji

15 1 ZO                   15 1 ZO             30 2
 

Razem w semestrze:

195

13

 

 

 

 

30

2

 

 

 

 

225

15

 

 

 

 

 

 

 

450

30

 

ROK II SEMESTR 4 LETNI

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Seminarium/Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. Warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

godzin

punktów ECTS

1

Praktyka zawodowa wiosenna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

18

Z

370

18

2*

Warsztaty specjalistyczne z akwakultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

30

2

3

Żywienie i paszoznawstwo

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

4

Podstawowe techniki izolacji hodowli glonów

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

5

Choroby bezkręgowców hodowlanych

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

6

Genetyka ryb

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

 

Razem w semestrze:

60

4

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

90

6

 

 

 

 

400

20

 

550

30

 

Razem w II roku studiów:

255

17

 

 

 

 

30

2

 

 

 

 

315

21

 

 

 

 

400

20

 

970

60

 

 

ROK III SEMESTR 5 ZIMOWY

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Seminarium/Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. Warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

 

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

godzin

punktów ECTS

 

1.

Praktyka zawodowa jesienna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255

16

Z

255

16
 
2.

Biotechnika rozrodu i chowu bezkręgowców

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

60

5

 

3*

Pracownia projektowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

 

 

 

 

 

 

30

3

 

4.

Fykologia stosowana

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

 

5.

Fizjologia glonów i sinic

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

 

 

Razem w semestrze:

60

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

10

 

 

 

 

255

16

 

435

30

 

 

ROK III SEMESTR 6 LETNI

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Seminarium/Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. Warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

godzin

punktów ECTS

1

Seminarium dyplomowe

 

 

 

30

4

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

4

2

Pracownia dyplomowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

8

ZO

 

 

 

 

 

 

45

7

3

Technologia żywności i przetwórstwa produktów akwakultury

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

 

 

 

35

3

4

Produkty o wysokiej wartości dodanej

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

5

Wykorzystanie produktów z akakultury

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

6

Oddziaływanie akwakultury na środowisko

 

 

 

 

 

 

45

3

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

7

Biznes w akwakulturze - studium przypadku**

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2
8 Praktyka zawodowa (lab.)                                     125 5   125 5

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

90

6

 

30

4

 

45

3

 

 

 

 

110

12

 

 

 

 

125

5

 

400

30

                                 

 

 

 

 

 

 

   
 

Razem w III roku studiów:

150

10

 

30

4

 

45

3

 

 

 

 

245

22

 

 

 

 

125

21

 

835

60

 

Razem w I, II i III roku studiów:

695

47

 

30

4

 

105

7

 

195

12

 

875

68

 

 

 

 

530

42

 

2630

180

Forma zaliczenia:                           Oznaczenie:                              Seminaria i pracownie dyplomowe:

egzamin                                            E                                               1. Przetwórstwo

zaliczenie na ocenę                           ZO                                              2. Bezkręgowce

zaliczenie                                         Z                                                 3. Ryby

Legenda:

Łącznie godzin                                 łączna liczba godzin danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, ćw.)

Łącznie punktów ECTS                     łączna liczba punktów ECTS dla danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, ćw.)

Razem:                                           podsumowanie ilości godzin, punktów ECTS dla wszystkich przedmiotów

przedmioty do wyboru                       (ECTS-y z przedmiotów wybieranych co najmniej 54  ECTS-y)

praktyka wiosenna                            semestr czwarty od 1.03 do 31.05 (13 tygodni - 62 dni robocze po 6 godzin zegarowych/8 lekcyjnych na dzień = 370 godziny

praktyka jesienna                              semestr piąty od 1.10 do 30.11 (9 tygodni - 43 dni robocze po 6 godzin/dzień = 258 godziny

praktyka laboratoryjna                        semestr szósty od 1.03 do 31.03 (21 dni roboczych po 6 godzin zegarowych/8 lekcyjnych na dzień = 125 godzin

                                                        dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyk będą podawane na początku roku akademickiego

*                                                       student wybiera dwie możliwości z trzech (1. Rośliny i glony, 2. Bezkręgowce, 3. Ryby

**                                                      lub inny przedmiot z zakresu biznesu z listy oferowanej na Wydziale Ekonomicznym lub Zarządzania

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8. Maj 2019 - 13:09; osoba wprowadzająca: Anna Kietrys-Tusk Ostatnia zmiana: poniedziałek, 16. Listopad 2020 - 14:50; osoba wprowadzająca: Anna Kietrys-Tusk