Program studiów - cykl kształcenia 2018 - 2021

Plan studiów na kierunku Geologia 2018/2019 na cykl kształcenia 2018/2019-2020/2021

 

Przedmiot Liczba godzin pkt ECTS forma zalicz.
Razem Wykł. Ćw.

I ROK

SEMESTR ZIMOWY 1

Matematyka 60 30 301) 7(3,4) E
Chemia 60 30 302) 7(3,4) E
Geologia dynamiczna 90 45 452) 8(4,4) E
Geomorfologia i Geologia Czwartorzędu 45 30 152) 5(3,2) E
Ochrona własności intelektualnej 15 15 - 1 Z
J. łaciński/Filozofia przyrody +Logika 4) 30 30 - 2 Z
Razem semestr 300 180 120 30  
SEMESTR LETNI 2
Procesy endogeniczne Ziemi 30 30 - 2 E
Życie na dnie morza 30 30 - 2 Z
Metody komputerowe w geologii 30 - 302) 3 Z
Paleontologia 60 30 302) 4(2,2) E
Fizyka  60 30

151)/

152)

4

(2,1,1)

E
Metody badań geologicznych dna morskiego 30 30 - 2 Z
Podstawy planisekcji i intersekcji 20 - 202) 2 Z
Wychowanie fizyczne 30 - 30 0 Z
Język obcy 60 - 603) 3 Z
Ćwiczenia terenowe - Geologia dynamiczna 90 - 90 8 Z
Razem semestr 2 440 150 290 30

 

 

II ROK

SEMESTR ZIMOWY 3

Mineralogia z elementami krystalografii 75 30 452) 6(3,3) E
Geochemia 45 30 152) 3(2,1) E
Geologia stosowana 60 30 302) 4(2,2) Z
Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych 60 45 152) 4(3,1) E
Sedymentologia 60 30 302) 4(2,2) Z
Kartografia geologiczna 45 30 152) 4(2,2) E
Język obcy 60 - 602) 5 E
Razem semestr 3 405 195 210 30  
SEMESTR LETNI 4
Petrografia 60 30 302) 4(2,2) E
Geologia historyczna i stratygrafia 75 45 302) 5(3,2) E
Geologia dna morskiego 60 30 302) 4(2,2) E
Mapy i GIS 30 - 302) 2 Z
Przedmioty do wyboru 60   60 6  
Ćwiczenia terenowe –  Kartowanie geologiczne 30 - 30 4 Z
Ćwiczenia terenowe – Geologia strefy brzegowej morza 45 - 45 5 Z
Razem semestr 4 360 105 255 30  

Zmiany:

SEMESTR 4
- Przedmioty do wyboru: zmiana liczny godzin i punktów ECTS: było 30h/2 ECTS jest 60h/6 ECTS
- Mapy i GIS – wprowadzenie przedmiotu na semestr 4 – zmiana statusu z fakultatywnego na obligatoryjny

 

III ROK

SEMESTR ZIMOWY 5

Tektonika 60 30 302) 5(3,2) E
Surowce mineralne mórz i oceanów 30 30 - 2 Z
Geofizyka 60 45 152) 6(4,2) E
Geologia regionalna Polski 60 45 152) 5(3,2) E
Geologia osadów morskich 45 30 152) 3(2,1) E
Pracownia dyplomowa I 30 - 301) 3 Z
Seminarium licencjackie I 15 - 15 2 Z
Geologia Islandii 20 20 - 2 Z
Przedmiot ogólnouczelniany 30 30   2 ZO
Razem semestr 5 350 230 120 30  
SEMESTR LETNI 6
Geologia złóż 30 30 - 3 E
Ochrona środowiska 30 30 - 2 Z
Bezinwazyjne metody badań dna morskiego 60 45 152)

4

(3,1)

E
Ochrona brzegów morskich 30 30 - 2 E
Analiza basenów sedymentacyjnych 45 45 - 3 Z
Prawo geologiczne i górnicze 30 30 - 2 Z
Seminarium licencjackie II 15 - 15 2 Z
Pracownia dyplomowa II 30 - 301) 8 Z
Przedmioty do wyboru 30     max. 30 2  
Praktyka zawodowa 30 - 30 2 Z
Razem semestr 6 330 210 120 30  
Łącznie I-III rok 2185 1070 max.1115 180

 

 

 

Zmiany:

SEMESTR 6

- Seminarium licencjackie - zmiana liczby godzin i punktów ECTS: było 30h/4ECTS, jest 15h/2ECTS

- Praktyka zawodowa - wprowadzenie nowego przedmiotu na 6 semestr: 30h/2ECTS

 

Lista proponowanych przedmiotów do wyboru dla II (4 semestr) i III roku (6 semestr):

przedmiot sem liczba godzin pkt ECTS forma zaliczenia
razem wyk. ćwicz.
Chemia zawiesin L 30 15 152) 2 E
Podstawy geologii naftowej L 15 15 - 1 Z
Biologia i ekologia L 30 30 - 2 Z
Badania geologiczne i geofizyczne w strefie polarnej L 15 15 - 1 Z
Datowanie osadów i procesów przyrodniczych5) L 15 15 - 1 E
Mapy i GIS L 30 - 302) 2 Z
Ćwiczenia terenowe - Sedymentologia z elementami tektoniki* L 30 - 301) 3 Z
Ćwiczenia terenowe - Geologia regionalna Sudetów* L 30 - 301) 3 Z

1)  ćwiczenia w grupach audytoryjnych

2)  ćwiczenia w grupach laboratoryjnych

3)  lektorat

4) kursywą zaznaczone przedmioty do wyboru

5) Z kierunku Geografia II stopnia studiów stacjonarnych,

           Specjalność: Geomorfologia z kształtowaniem i ochroną środowiska

* realizacja zajęć w miesiącu wrzesień

Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów, mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru

prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG.

Zmiany:

usunięcie z puli PDW
Mapy i GIS – wprowadzenie przedmiotu na semestr 4 jako obligatoryjny

 

dodanie do puli PDW
- Ćwiczenia terenowe – Sedymentologia z elementami tektoniki – nowy przedmiot do wyboru
- Ćwiczenia terenowe – Geologia regionalna Sudetów – nowy przedmiot do wyboru

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 17. Lipiec 2018 - 13:19; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: czwartek, 13. luty 2020 - 14:50; osoba wprowadzająca: Anna Serafin