ALLIANCE

www.balticbluebioalliance.eu

Uniwersytet Gdański jest partnerem w projekcie ALLIANCE finansowanym z programu INTERREG BSR. Projekt gromadzi instytucje z regionu Morza Bałtyckiego zajmujące się i zainteresowane tzw. błękitną biotechnologią (blue biotechnology). Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego udział w projekcie biorą Wydział Oceanografii i Geografii,Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych i Centrum Transferu Technologii, a na dalszych jego etapach, w miarę potrzeb, do współpracy zapraszani będą eksperci z innych wydziałów.

W ramach projektu utworzona zostanie sieć instytucji badawczych, laboratoriów, parków technologicznych i firm, która ma na celu zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy, infrastruktury i usług niezbędnych do rozwoju innowacyjnych produktów i usług opracowanych na bazie zasobów morskich. Organizacje partnerskie z krajów bałtyckich będą aktywnie identyfikować i zachęcać potencjalnych użytkowników z sektora prywatnego do rozwoju i korzystania z błękitnej biotechnologii. Projekt ALLIANCE ma na celu długofalową współpracę i  wymianę na poziomie naukowym, rynkowym i przemysłowym. Wraz z docelowymi użytkownikami - potencjalnymi i istniejącymi przedsiębiorstwami – projekt, korzystając z infrastruktury i wiedzy dostępnych w państwach regionu Morza Bałtyckiego, przyczyni się do rozwoju i wsparcia optymalnych międzynarodowych rozwiązań biotechnologicznych.

Partnerzy projektu to:

Niemcy
GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research (koordynator)
SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG
BioCon Valley GmbH
CRM Coastal Research & Management
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald (EMAUG)
Polska
Uniwersytet Gdanski
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
Svanvid Sp. z o.o.
Biovento Sp. z o.o.
Litwa
 
Public institution Coastal Research and Planning Institute (CORPI)
Klaipeda Science and Technology Park (KSTP)
JSC "Geoterma" UAB
Łotwa
Latvian Biotechnology Association (LBA)
JSC "Baltic Probiotics"
Environmental Development Association (EDA)
Dania
AgroTech A/S AgroTech A/S
Kalundborg Utility A/S
Szwecja
Royal Institute of Technology KTH
Göteborgs Universitet
Finlandia
Finnish Environment Institute (SYKE)
Estonia
Tartu Biotechnology Park
Portugalia
CIIMAR Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research
Wielka Brytania
Scottish Association for Marine Science (SAMS)

Budżet dla UG: 193 000 EUR

Okres trwania projektu:  01.03.2016-28.02.2019

Kierownik Projektu w UG:
prof. UG. dr hab. Katarzyna Palińska katarzyna.palinska@ug.edu.pl

Kontakt: 
prof. dr hab. Krzysztof Bielawski bielawski@biotech.ug.edu.pl

Projekt ALLIANCE jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg BSR.

alliance logo ue

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. Październik 2016 - 12:45; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: środa, 25. Lipiec 2018 - 11:24; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki