Program studiów - cykl kształcenia 2016 - 2019

Kierunek: GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD

specjalność:

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów: praktyczny

Semestr 1

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Biologia Wód

45

4

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

75

6

2

Chemia Wód

45

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

4

ZO

 

 

 

 

 

 

90

7

3
30
2
ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

60

4

4

Hydrologia ogólna

15

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30
2
ZO

 

 

 

 

 

 

45

3

5

Podstawy gospodarki wodnej

30

2

E

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

6

Matematyka ze statystyką

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

7

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

8

WF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

195

14

 

 

 

 

 

 

 

105

6

 

135

10

 

 

 

 

 

 

 

435

30

Semestr 2

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Hydrofizyka

45 4 E

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

90 8

2

Biologia wód      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

15

1

ZO

15 1

3

Geodezja i kartografia 15 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

15

1

ZO

45 4

4

Meteorologia i klimatologia 30 2 E    

 

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 4
5
15
1
ZO
 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45 3
6
30
2
ZO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
2
7
15
1
ZO

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

8

Matematyka ze statystyką

15

2

E

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 4

9

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

165

13

 

 

 

 

 

 

 

135 10

 

60 5

 

 

 

 

30

2

 

390 30
Razem w I roku studiów: 360 27               240 16   195 15         30 2   825 60

Semestr 3

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Hydraulika i hydromechanika

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

      15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

30 2

2

Hydrologia pobrzeży 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      15 1

3

Modelowanie hydrologiczne 30 3 E        

 

 

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

 

    60 5

4

Podstawy teledetekcji środowiska 15 1 ZO                   15 1 ZO             30 2
5 Systemy informacji Geograficznej                         60 5 ZO             60 5
6
30
2
E
 
 
 
 
 
 
30
2
ZO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
4
7 Budownictwo wodne i ochrona wybrzeży 30 2 E        

 

                          30 2

8

Oczyszczanie wody

30 2 E                   30 2 ZO       15 1   75 5

9

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 30 2 E                                     30 2
10 Język obcy                   30 2 ZO                   30 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

195

14

 

 

 

 

 

 

 

60 4

 

150 11

 

 

 

 

15 1

 

420 30

Semestr 4

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Hydrograficzne metody badań

30 2 E

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

15

1

Z

75 5

2

Metody numeryczne i programowanie 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3 ZO

 

 

 

      75 5
3 Funkcjonowanie służby hydrologiczno-meteorologicznej 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      15 1

4

Aspekty gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym 30 2 ZO                   15 1 ZO             45 3
5 Melioracje wodne 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

15 1

6

Bioindykacja i biomonitoring wód 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

   

15

1

ZO

 

 

 

15

1

ZO

45 3
7 Gospodarowanie wodą na terenach naturalnych i przekształconych antropogenicznie 30 3 E  

 

        30 3 ZO                   60 6

8

Mała i duża retencja 30 3 E             15 1 ZO                   45 4
9 Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO/E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

195

15

 

0

0

 

0

0

 

75 6

 

105 7

 

0

0

 

30 2   405 30
Razem w II roku studiów: 390 29   0 0   0 0   135 10   255 18   0 0   45 3   825 60

Semestr 5

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Praktyka zawodowa

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

450

30

Z

  30

2

Wariant I-jedna instytucja; od 16.09 do 31.01 (z przerwą od 21.12 do 3.01)          

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

3

Wariant II-dwie instytucje: od 16.09 do 15.11 pierwsza instytucja; od 16.11.do 31.01.druga instytucja (z przerwą od 21.12-03.01)                  

 

         

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

450

30

 

450

30

Semestr 6

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Principles on synoptic meteorology*

     

 

 

 

20

2

ZO

           

 

 

 

 

    40 4

2

Ecosystem based management*      

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

     

 

 

 

     
3 Emission of nutrients from Polish agriculture to the Baltic Sea*      

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

     

 

 

 

     

4

Ocena oddziaływania na środowisko 15 1 ZO       15 1 ZO                         30 2
5
30
2
E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
1
ZO
 
 
 
45
3

6

Rekultywacja wód 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

      15 1
7 Pracownia dyplomowa 30 9 ZO  

 

                                30 9

8

Seminarium dyplomowe 30 9 ZO                                     30 9
9
Przedmiot ogólnouczelniany
30
2
ZO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
2

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

150

24

 

   

 

55 5

 

            15 1         220 30
Razem w III roku studiów: 150 24         55 5               15 1   450 30   670 60

 

* Dwa przedmioty z trzech do wyboru. Łącznie 40 godzin i 4 pkt ECTS

Razem w I, II i  III roku studiów: 900 80         55 5   375 26   450 33   15 1   525 35   2320 180

Forma zaliczenia:

Oznaczenie:

     

Seminaria:

           

 

egzamin

E

           

1. Gospodarowanie wodą

     

 

zaliczenie z oceną

ZO

           

2. Zasoby wód i ich ochrona

   

 

zaliczenie

Z

           

3. Aspekty społeczno - ekonomiczne i prawne gospodarki wodnej

                               

 

Legenda:

                             

 

Łącznie godzin

łączna ilość godzin danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, ćw.)

Łącznie punktów ECTS

łączna ilość punktów ECTS dla danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, Ćw.)

Razem:

podsumowanie ilości godzin, punktów ECTS dla wszystkich przedmiotów

 

 

kolor czerwony - przedmioty z puli przedmiotów społeczno-humanistycznych

kolor zielony - przedmiot ogólnouczelniany

kolor żółty - zmiana formy zaliczenia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Lipiec 2016 - 10:54; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. luty 2017 - 12:13; osoba wprowadzająca: Anna Serafin