Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2017

PLAN STACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA         CYKL AKADEMICKI 2014-2017

KIERUNEK: OCEANOGRAFIA            

SPECJALNOŚCI:

- OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA

- OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-CHEMICZNA

- OCEANOGRAFIA FIZYCZNA

 

 

Lp.

Moduł / Przedmiot

kod

forma zaliczenia po semestrze

I rok

II rok

III rok

Razem godz.

Razem ECTS

1 semestr

2 semestr

3 semestr

4 semestr

5 semestr

6 semestr

E

Zal.

W

K

ĆW

S

ECTS wyk

ECTS ćw

W

K

ĆW

S

ECTS wyk

ECTS ćw

W

K

ĆW

S

ECTS wyk

ECTS ćw

W

K

ĆW

S

ECTS wyk

ECTS ćw

W

K

ĆW

S

ECTS wyk

ECTS ćw

W

K

ĆW

S

ECTS wyk

ECTS ćw

A. GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH

1.

Wychowanie fizyczne

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

2.

Przedmioty humanistyczne

 

 

1

15

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

3.

Technologia informacyjna

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

4.

Ochrona własności intelektualnej

 

 

1

15

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

5.

Język angielski

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

3

 

 

60

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

8

RAZEM

 

 

 

30

0

0

0

2

0

0

0

120

0

0

7

0

0

60

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

14

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH OBLIGATORYJNYCH

6.

Biologia dla oceanografów

 

1

 

30

 

30

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

5

7.

Matematyka dla oceanografów

 

1

 

45

 

45

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

8

8.

Fizyka dla oceanografów

 

2

1

15

 

15

 

2

2

30

 

15

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

6

9.

Chemia dla oceanografów

 

1

 

30

 

30

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

5

10.

Statystyka dla oceanografów

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

11.

Geologia fizyczna

 

1

 

30

 

45

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

6

12.

Hydrobiologia

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30

 

45

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

7

13.

Geologia morza

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

14.

Hydrochemia

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30

 

45

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

7

15.

Oceanografia biologiczna

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

45

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

7

16.

Oceanografia fizyczna

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

45

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

7

17.

Oceanografia chemiczna

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

60

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

7

18.

Fizyka morza

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

45

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

7

19.

Ekologia

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

20.

Warsztaty specjalistyczne w strefie brzegowej

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

3

21.

Ćwiczenia specjalistyczne w morzu

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

5

22.

Praktyka zawodowa

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

RAZEM

 

 

 

150

0

165

0

15

13

120

0

175

0

8

15

150

0

180

0

13

12

60

0

155

0

5

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1155

96

C. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH DO WYBORU

C1. SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA *

23.

Podstawy biochemii

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

45

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

5

24.

Różnorodność biologiczna

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

30

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

5

25.

Seminarium I

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

 

 

 

 

 

 

15

2

26.

Seminarium II

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

15

2

27.

Pracownia dyplomowa I

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

6

 

 

 

 

 

 

30

6

28.

Pracownia dyplomowa II

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

6

30

6

29.

Pracownia projektowa I

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

2

 

 

 

 

 

 

30

2

30.

Pracownia projektowa II

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

2

30

2

31.

Podstawy botaniki morskiej

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

45

 

2

3

 

 

 

 

 

 

75

5

32.

Podstawy genetyki organizmów morskich

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

45

 

3

3

 

 

 

 

 

 

75

6

33.

Sozologia morza

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

15

 

2

1

 

 

 

 

 

 

45

3

34.

Wstęp do toksykologii

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

1

 

 

 

 

 

 

30

2

35.

Waloryzacja przyrodnicza i ocena odzdziaływań na środowisko morskie

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

1

 

 

 

 

 

 

30

2

36.

Podstawy ichtiologii

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

45

 

2

3

75

5

37.

Podstawy biologii fauny morskiej

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

45

 

3

3

75

6

38.

Biogeografia morza

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

2

1

30

3

39.

Bioindykacja środowisk morskich

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

45

 

2

3

75

5

40.

Przedmioty do wyboru

 

 

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

1

15

 

 

 

 

1

45

3

RAZEM

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

75

0

5

5

135

0

210

15

10

20

120

0

210

15

9

21

855

70

RAZEM I, II i III rok - specjalność OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA

 

 

 

180

0

165

0

17

13

120

0

295

0

8

22

150

0

240

0

13

17

135

0

230

0

10

20

135

0

210

15

10

20

120

0

210

15

9

21

2220

180

C2. SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-CHEMICZNA *

41.

Chemia wody morskiej

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

5

42.

Wprowadzenie do fotochemii środowiska

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

45

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

5

43.

Seminarium I

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

 

 

 

 

 

 

15

2

44.

Seminarium II

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

15

2

45.

Pracownia dyplomowa I

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

6

 

 

 

 

 

 

30

6

46.

Pracownia dyplomowa II

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

6

30

6

47.

Pracownia projektowa I

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

2

 

 

 

 

 

 

30

2

48.

Pracownia projektowa II

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

2

30

2

49.

Biomolekuły w środowisku morskim

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

2

2

 

 

 

 

 

 

60

4

50.

Mikrobiologia morza

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

1

 

 

 

 

 

 

30

2

51.

Sedymentologia

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

2

2

 

 

 

 

 

 

60

4

52.

Surowce mineralne mórz i oceanów

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

30

2

53.

Morskie paleośrodowiska i metody ich badania

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

15

 

1

1

 

 

 

 

 

 

45

2

54.

Podstawy meteorologii

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

2

1

 

 

 

 

 

 

30

3

55.

Chemia osadów

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

2

1

 

 

 

 

 

 

60

3

56.

Chemia atmosfery

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

2

2

60

4

57.

Chemia zawiesin

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

1

2

30

3

58.

Ochrona brzegów morskich

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

2

 

30

2

59.

Hydrogeologia strefy brzegowej morza

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

2

1

30

3

60.

Metody badań geologicznych dna morskiego

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

2

 

30

2

61.

Przedmioty do wyboru

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

45

 

3

3

75

6

RAZEM

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

0

75

0

5

5

180

0

195

15

12

18

150

0

165

15

12

18

840

70

RAZEM I, II i III rok - specjalność OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-CHEMICZNA

 

 

 

180

0

165

0

17

13

120

0

295

0

8

22

150

0

240

0

13

17

105

0

230

0

10

20

180

0

195

15

12

18

150

0

165

15

12

18

2205

180

C3. SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA FIZYCZNA *

62.

Seminarium I

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

 

 

 

 

 

 

15

2

63.

Seminarium II

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

2

15

2

64.

Pracownia dyplomowa I

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

6

 

 

 

 

 

 

30

6

65.

Pracownia dyplomowa II

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

6

30

6

66.

Pracownia projektowa I

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

2

 

 

 

 

 

 

30

2

67.

Pracownia projektowa II

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

2

30

2

68.

Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

45

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

6

69.

Podstawy meteorologii

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

15

 

2

1

 

 

 

 

 

 

30

3

70.

Wprowadzenie do optyki morza

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

15

 

2

1

 

 

 

 

 

 

45

3

71.

Teledetekcja środowiska morskiego

 

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

15

 

2

1

 

 

15

 

 

2

60

5

72.

Wprowadzenie do akustyki morza

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

3

2

60

5

73.

Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

74.

Programowanie

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

3

45

3

75.

Mapy i GIS

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

40

 

2

3

 

 

 

 

 

 

60

5

76.

Równania różniczkowe i analiza pól

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

45

 

3

3

 

 

 

 

 

 

90

6

77.

Wprowadzenie do dynamiki morza

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

30

 

3

2

75

5

78.

Przedmioty do wyboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

45

 

2

3

75

5

RAZEM

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

75

0

5

5

140

0

190

15

11

19

105

0

225

15

8

22

840

70

RAZEM I, II i III rok - specjalność OCEANOGRAFIA FIZYCZNA

 

 

 

180

0

165

0

17

13

120

0

295

0

8

22

150

0

240

0

13

17

135

0

230

0

10

20

140

0

190

15

11

19

105

0

225

15

8

22

2205

180

 

 

UWAGI

                                                               

Formy zajęć - oznaczenia

     

1.

Przedmioty humanistyczne do wyboru: Język łaciński, Filozofia przyrody, Logika

                                                                   

2.

Praktyka zawodowa - studenci mają obowiązek zaliczenia praktyki w wymiarze 120 godzin

                                               

 

ćw. laboratoryjne

3.

Studenci w ramach godzin przeznaczonych na przedmioty do wyboru wybierają kursy spośród listy przedmiotów obligatoryjnych dla innej specjalności, przedmioty wyłącznie fakultatywne "Pollution in the coastal zone" oraz "Błękitna biotechnologia mikroorganizmów" lub przedmioty z puli tzw. wykładów ogólnoakademickich

   

 

ćw. audytoryjne

4.

W ramach treści fakultatywnych studenci wybierają jedną z trzech uruchamianych w danym cyklu kształcenia specjalności. Wybór specjalności następuje pod koniec semestru 3.

                   

 

lektorat

5.

Seminarium i Pracownia dyplomowa obejmują przygotowanie pracy licencjackiej

                                                 

 

ćw. terenowe

6.

Kursywą zaznaczono nazwy przedmiotów do wyboru

                                                         

8)

ćw.lab.+ ćw.aud

7.

Fizyka dla oceanografów - 15 godz. ćw. lab. +15 godz. ćw. aud.

                   

 

seminarium

8.

Na I roku studiów każdego studenta obowiązuje ukończenie szkolenia bibliotecznego i szkolenia BHP

                                                           

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. luty 2016 - 12:25; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: środa, 20. Wrzesień 2017 - 10:23; osoba wprowadzająca: Anna Serafin