Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2017

Kierunek: Geografia                                      Poziom studiów: I                                             Profil studiów: ogólnoakademicki

cykl 2014/2015                                                Forma studiów: stacjonarne

Specjalność:

 

Rok I semestr 1 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Konwersatorium
(od 25 osób)
Proseminarium (15-20 osób) Lektorat (15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

liczba godzin Punkty ECTS Forma zal. Liczba godzin Punkty ECTS Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Historia myśli geograficznej

20 2 E  

 

 

                 

 

 

 

      10 2 ZO

 

    30 4

2

Podstawy geografii fizycznej 20 1 E                                     10 3 ZO

 

 

 

30 4

3

Astronomiczne podstawy geografii 20 2 E  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

10 2 ZO             30 4
4 Matematyka 20 2 ZO                                     10 2 ZO       30 4
5 Ekonomia i przedsiębiorczość 20 2 ZO                                     10 2 ZO       30 4
6 Socjologia 15 1 ZO                                                 15 1
7 Kartografia i topografia 30 2 E                               20 3 ZO             50 5
8 Technologie informacyjne                                     30 4 ZO             30 4
9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 4   Z                                                    
10 Zasady ergonomii 6   Z                                                    
11 Szkolenie biblioteczne                                                          

 

Razem w semestrze:

155 12                                 60 9   40 9         255 30

 

Rok I semestr 2 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Konwersatorium
(od 25 osób)
Proseminarium (15-20 osób) Lektorat (15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

liczba godzin Punkty ECTS Forma zal. Liczba godzin Punkty ECTS Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Statystyka w geografii

30 3 E  

 

 

                 

 

 

 

15 1 ZO      

 

    45 4

2

Geofizyka i geochemia 20 2 ZO                               10 2 ZO      

 

 

 

30 4

3

Geologia 30 3 E    

 

           

 

 

 

 

 

 

20 2 ZO             50 5
4 Biogeografia 15 2 E                                     10 1 ZO       25 3
5 Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej 20 3 E                                     10 1 ZO       30 4
6 Teledetekcja 15 2 ZO                                     15 1 ZO       30 3
7 Ćwiczenia terenowe-Topografia                                                 24 2 ZO 24 2
8 Ćwiczenia terenowe-Geografia ekonomiczna                                                 24 2 ZO 24 2
9 Ćwiczenia terenowe regionalne (Wybrzeża i pojezierza)                                                 30 3 ZO 30 3
10                                                            
11                                                            

 

Razem w semestrze:

130 15                                 45 5   35 3   78 7   288 30
Razem w I roku studiów 285 27                                 105 14   75 12   78 7   543 60

Legenda:

E    - egzamin

EK  - egzamin końcowy (lektorat)

ZO  - zaliczenie na ocenę

Z    -  zaliczenie bez oceny

 

Rok II semestr 3 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Konwersatorium
(od 25 osób)
Proseminarium (15-20 osób) Lektorat (15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

liczba godzin Punkty ECTS Forma zal. Liczba godzin Punkty ECTS Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Geografia ekonomiczna

30 2 E  

 

 

                 

 

 

 

20 2 ZO      

 

    50 4

2

Geografia społeczna 30 2 E                               20 2 ZO      

 

 

 

50 4

3

Geomorfologia 30 2 E  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

20 2 ZO             50 4
4 Hydrologia i oceanografia 30 2 E                               20 2 ZO             50 4
5 Meteorologia i klimatologia 30 3 E                               20 1 ZO             50 4
6 Wychowanie fizyczne                                           30 1 Z       30 1
7 Ćwiczenia terenowe-geografia społeczna                                                 24 3 ZO 24 3
8 Geograficzne systemy informacyjne 30 1 ZO                               15 1 ZO             45 2
9 Język obcy                   60 4 ZO                               60 4

 

Razem w semestrze:

180 12               60 4               115 10   30 1   24 3   409 30

 

Rok II semestr 4 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Konwersatorium
(od 25 osób)
Proseminarium (15-20 osób) Lektorat (15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

liczba godzin Punkty ECTS Forma zal. Liczba godzin Punkty ECTS Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Geograficzne systemy informacyjne

       

 

 

                 

 

 

 

15 3 ZO      

 

    15 3

2

Jezyk obcy                   60 4 ZO/EK                        

 

 

 

60 4

3

Geografia polityczna 30 2 E  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

20 2 ZO             50 4
4 Kształtowanie i ochrona środowiska 30 2 E                               20 2 ZO             50 4
5 Gleboznawstwo i geografia gleb 20 2 ZO                               10 1 ZO             30 3
6 Ćwiczenia terenowe-Geomorfologia                                                 24 3 ZO 24 3
7 Ćwiczenia terenowe-Hydrologia                                                 24 3 ZO 24 3
8 Ćwiczenia terenowe-Meteorologia                                                 24 3 ZO 24 3
9 Ćwiczenia terenowe regionalne                                                 36 3 ZO 36 3

 

Razem w semestrze:

80 6               60 4               65 8         108 12   313

 

30

 

Razem w II roku studiów: 260 18               120 8               180 18   30 1   132 15   722 60

 

Rok III semestr 5 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Konwersatorium
(od 25 osób)
Proseminarium (15-20 osób) Lektorat (15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Praktyka zawodowa

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

liczba godzin Punkty ECTS Forma zal. Liczba godzin Punkty ECTS Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

     

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Moduł do wyboru

40 4 ZO  

 

 

                 

 

 

 

           

 

          40 4

2

Geografia fizyczna Polski 30 2 E                               15 1 ZO      

 

 

 

      45 3

3

Geografia regionalna świata 30 2 E  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO                   45 3
4 Geografia osadnictwa 30 2 E                               15 1 ZO                   45 3
5 Geoekologia 20 1 E                               10 2 ZO                   30 3
6 Ochrona własności intelektualnej 10 1 Z                                                       10 1
7 Ćwiczenia terenowe-Geografia                                                 24 3 ZO       24 3
8 Pracownia licencjacka                               15 4 ZO                         15 4
9 Seminarium dyplomowe                         30 6 ZO                               30 6

 

Razem w semestrze:

160 12                     30 6   15 4   55 5         24 3         284 30

 

Rok III semestr 6 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Konwersatorium
(od 25 osób)
Proseminarium (15-20 osób) Lektorat (15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Praktyka zawodowa

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

liczba godzin Punkty ECTS Forma zal. Liczba godzin Punkty ECTS Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

     

Liczba godzin

Punktów ECTS

1

Pracownia licencjacka

       

 

 

                 

30

4

ZO

           

 

          30 4

2

Seminarium dyplomowe                         30 6 ZO                  

 

 

 

      30 6

3

Moduł do wyboru 30 3 ZO  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                        30 3
4 Gospodarka przestrzenna z 30 2 E                               15 1 ZO                   45 3
5 Geografia ekonomiczna Polski 30 2 E                               15 1 ZO                   45 3
6 Geografia regionalna świata 30 2 E                               15 1 ZO                   45 3
7 Ćwiczenia terenowe regionalne                                                 36 3 ZO       36 3
8 Praktyka zawodowa                                                       120 5 ZO 120 5

 

Razem w semestrze:

120 9                     30 6   30 4   45 3         36 3   120 5   381 30
Razem w III roku studiów: 280 21                     60 12   45 8   100 8         60 6   120 5   665 60

Kursywą zaznaczono przedmioty/moduły do wyboru

Legenda:

E    - egzamin

EK  - egzamin końcowy (lektorat)

ZO  - zaliczenie na ocenę

Z    -  zaliczenie bez oceny

 

Kierunek: GEOGRAFIA                                                            Poziom studiów: I                                                                  Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalność:                                                                Forma studiów: studia stacjonarne

                                                                                                MODUŁY DO WYBORU

 

 

Rok III semestr 5 (zimowy)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Konwersatorium
(od 25 osób)
Proseminarium (15-20 osób) Lektorat (15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

liczba godzin Punkty ECTS Forma zal. Liczba godzin Punkty ECTS Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

  Moduł I:                                                          

1

Uwarunkowania zróżnicowania geomorfologicznego północnej Polski

20 2 ZO  

 

 

                 

 

 

 

           

 

    20 2

2

Wybrane aspekty klimatu lokalnego 20 2 ZO                                          

 

 

 

20 2

 

Razem w semestrze: 40 4    

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                  40 4
                                                             
  Moduł II:                                                          
1 Społeczne uwarunkowania działalności gospodarczej 20 2 ZO                                                 20 2
2 Geograficzne uwarunkowania kształtowania przestrzeni 20 2 ZO                                                 20 2
  Razem w semestrze: 40 4                                                   40 4

 

Rok III semestr 6 (letni)

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

(od 25 osób)

Konwersatorium
(od 25 osób)
Proseminarium (15-20 osób) Lektorat (15-25 osób)

Seminarium dyplomowe

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(8-12 osób)

Ćw. laboratoryjne

(15-20 osób)

Ćw. audytoryjne

(15-25 osób)

Ćw. terenowe

(15-30 osób)

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

liczba godzin Punkty ECTS Forma zal. Liczba godzin Punkty ECTS Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punktów ECTS

  Moduł I:                                                          

1

Stosunki wodne Pobrzeży i Pojezierzy

20 2 ZO  

 

 

                 

 

 

 

           

 

    20 2

2

Wybrane aspekty funkcjonowania krajobrazu 10 1 ZO                                          

 

 

 

10 1

 

Razem w semestrze: 30 3    

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                  30 3
                                                             
  Moduł II:                                                          
1 Geopolityczne problemy współczesnego świata 20 2 ZO                                                 20 2
2 Ekologiczne warunki życia człowieka 10 1 ZO                                                 10 1
  Razem w semestrze: 30 3                                                   30 3

Legenda:

E    - egzamin

EK  - egzamin końcowy (lektorat)

ZO  - zaliczenie na ocenę

Z    -  zaliczenie bez oceny

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. luty 2016 - 08:00; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: środa, 20. Wrzesień 2017 - 10:22; osoba wprowadzająca: Anna Serafin