Program studiów - cykl kształcenia 2015 - 2018

Plan studiów

Kierunek: GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD

 

specjalność:

         

 

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

         

 

Forma studiów: stacjonarne

         

 

Profil studiów: praktyczny

         

 

Semestr 1

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Biologia Wód

45

4

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

75

6

2

Chemia Wód

45

3

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

4

ZO

 

 

 

 

 

 

90

7

3

Podstawy hydrogeologii

30

2

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

60

4

4

Hydrologia ogólna

15

1

E

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

5

Podstawy gospodarki wodnej

30

2

E

 

 

 

 

 

 

15

1

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3

6

Matematyka ze statystyką

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

4

7

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

8

WF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

195

14

 

 

 

 

 

 

 

135

8

 

105

8

 

 

 

 

 

 

 

435

30

 

Semestr 2

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Hydrofizyka

45 4 E

 

 

 

 

 

 

30

3

ZO

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

90 8

2

Biologia wód      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

15

1

ZO

15 1

3

Geodezja i kartografia 15 1 E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 2 ZO

 

 

 

15

1

ZO

45 4

4

Meteorologia i klimatologia 30 2 E    

 

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 4

5

Mikrobiologia 15 1 E

 

 

 

 

 

 

     

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

45 3

6

Podstawy prawne w ochronie środowiska i gospodarce wodnej 30 2 E

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

7

Ochrona przyrody

15

1

E

 

 

 

 

 

 

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

8

Matematyka ze statystyką

15

2

E

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 4

9

Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

165

13

 

 

 

 

 

 

 

135 10

 

60 5

 

 

 

 

30

2

 

390 30
Razem w I roku studiów: 360 27               270 18   165 13         30 2   825 60

 

Semestr 3

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Hydraulika i hydromechanika

15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

      15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

30 2

2

Hydrologia pobrzeży 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      15 1

3

Modelowanie hydrologiczne 30 3 E        

 

 

 

 

 

30 2 ZO

 

 

 

 

    60 5

4

Podstawy teledetekcji środowiska 15 1 ZO                   15 1 ZO             30 2
5 Systemy informacji Geograficznej                         60 5 ZO             60 5
6 Społeczno-ekonomiczne aspekty gospodarki wodnej 30 2 E

 

 

 

 

 

 

30

2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 4
7 Budownictwo wodne i ochrona wybrzeży 30 2 E        

 

                          30 2

8

Oczyszczanie wody

30 2 E                   30 2 ZO       15 1   75 5

9

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 30 2 E                                     30 2
10 Język obcy                   30 2 ZO                   30 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

195

14

 

 

 

 

 

 

 

60 4

 

150 11

 

 

 

 

15 1

 

420 30

 

Semestr 4

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Hydrograficzne metody badań

30 2 E

 

 

 

 

 

 

      30 2 ZO

 

 

 

15

1

Z

75 5

2

Metody numeryczne i programowanie 30 2 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

3 ZO

 

 

 

      75 5
3 Funkcjonowanie służby hydrologiczno-meteorologicznej 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      15 1

4

Aspekty gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym 30 2 ZO                   15 1 ZO             45 3
5 Melioracje wodne 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

15 1

6

Bioindykacja i biomonitoring wód 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

   

15

1

ZO

 

 

 

15

1

ZO

45 3
7 Gospodarowanie wodą na terenach naturalnych i przekształconych antropogenicznie 30 3 E  

 

        30 3 ZO                   60 6

8

Mała i duża retencja 30 3 E             15 1 ZO                   45 4
9 Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 ZO/E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

195

15

 

0

0

 

0

0

 

75 6

 

105 7

 

0

0

 

30 2   405 30
Razem w II roku studiów: 390 29   0 0   0 0   135 10   255 18   0 0   45 3   825 60

 

Semestr 5

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Praktyka zawodowa

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

30

Z

  30

2

Wariant I-jedna instytucja; od 16.09 do 31.01 (z przerwą od 21.12 do 3.01)          

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

3

Wariant II-dwie instytucje: od 16.09 do 15.11 pierwsza instytucja; od 16.11.do 31.01.druga instytucja (z przerwą od 21.12-03.01)                  

 

         

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

30

 

 

30

 

Semestr 6

Lp.

Nazwa Przedmiotu

Wykład

Seminarium/

Proseminarium

Konwersatorium

Ćw. audytoryjne

Ćw. laboratoryjne

Ćw. warsztatowe

Ćw. terenowe

Łącznie

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkt ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zal.

godzin

Punktów ECTS

1

Principles on synoptic meteorology*

     

 

 

 

20

2

ZO

           

 

 

 

 

    40 4

2

Ecosystem based management*      

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

     

 

 

 

     
3 Emission of nutrients from Polish agriculture to the Baltic Sea*      

 

 

 

20

2

ZO

 

 

 

     

 

 

 

     

4

Ocena oddziaływania na środowisko 15 1 ZO       15 1 ZO                         30 2
5 Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 30 2 E

 

 

 

15

1

ZO

           

 

 

 

 

 

 

45 3

6

Rekultywacja wód 15 1 ZO

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

      15 1
7 Pracownia dyplomowa 30 9 ZO  

 

                                30 9

8

Seminarium dyplomowe 30 9 ZO                                     30 9
9 Przedmiot ogólnouczelniany

30

2

ZO

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem w semestrze:

150

24

 

   

 

90 8

 

                        190 30
Razem w III roku studiów: 150 24         90 8                           190 60

 

* Dwa przedmioty z trzech do wyboru. Łącznie 40 godzin i 4 pkt ECTS

 

Razem w I, II i  III roku studiów: 900 80         90 8   405 28   420 31         75 5   1840 180

 

Forma zaliczenia:

Oznaczenie:

     

Seminaria:

           

 

egzamin

E

           

1. Gospodarowanie wodą

     

 

zaliczenie z oceną

ZO

           

2. Zasoby wód i ich ochrona

   

 

zaliczenie

Z

           

3. Aspekty społeczno - ekonomiczne i prawne gospodarki wodnej

                               

 

Legenda:

                             

 

Łącznie godzin

łączna ilość godzin danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, ćw.)

 

Łącznie punktów ECTS

łączna ilość punktów ECTS dla danego przedmiotu (ze wszystkich rodzajów zajęć: W, K, S, Ćw.)

Razem:

podsumowanie ilości godzin, punktów ECTS dla wszystkich przedmiotów

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 25. Styczeń 2016 - 09:13; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: środa, 20. Wrzesień 2017 - 10:24; osoba wprowadzająca: Anna Serafin