Współpraca z pracodawcami i interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Dążąc do komplementarności procesu dydaktycznego Wydział Oceanografii i Geografii angażuje wszystkie podmioty procesu dydaktycznego w tworzenie i doskonalenie programów studiów

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6 Sierpień, 2015 - 12:47; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 6 Sierpień, 2015 - 12:47; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka