Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego - SatBałtyk

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii,

Działanie 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

SatBałtyk

nr projektu POIG.01.01.02-22-011/09

Wykonawcy:

  • Instytut Oceanologii PAN, Sopot (koordynator)
  • Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
  • Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  • Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk

 

sb-sponsor

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Kwiecień 2015 - 14:18; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik Ostatnia zmiana: środa, 25. Listopad 2015 - 22:35; osoba wprowadzająca: Michał Wojtasik