Marine biotechnology, studia II stopnia/master studies

Poland 

Studia na kierunku Marine Biotechnology mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzone są przez pracowników Wydziału Oceanografii i Geografii i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz we współpracy z ekspertami z innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i firm związanych z branżą biotechnologiczną. Celem kształcenia jest przekazanie studentom aktualnej teoretycznej i praktycznej wiedzy o możliwościach i sposobach biotechnologicznego wykorzystania naturalnych zasobów środowiska morskiego. W trakcie studiów, studenci zapoznają się również z metodami zrównoważonej hodowli organizmów w warunkach akwakultury oraz wytwarzaniem wysokiej jakości prozdrowotnych produktów. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

UK

The multi-disciplinary studies in the field of Marine Biotechnology are conducted with the contribution of scientists from the Faculty of Oceanography and Geography and the Intercollegiate Faculty of Biotechnology. Some courses are also delivered by experts from other national and foreign institutions involved in biotechnology sector. The aim of the studies is to provide students with the most up-to-date, theoretical and practical knowledge of the possible biotechnological application of marine natural resources. During the studies, students will be introduced to the methods of sustainable farming of organisms in aquaculture and production of high-value pro-healthy products. The language of the course is English.

Poland kliknij: REKRUTACJA 2023/2024

UK click: RECRUITMENT 2023/2024

Poland sprawdź: PROGRAM STUDIÓW

UK check: STUDY PROGRAMME

Poland ATUTY KIERUNKU

 • interdyscyplinarny charakter - studia prowadzone przez pracowników Wydziału Oceanografii i Geografii i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, we współpracy z innymi ekspertami z kraju i zagranicy
 • możliwość zdobywania aktualnej teoretycznej i praktycznej wiedzy o sposobach biotechnologicznego wykorzystania naturalnych zasobów środowiska morskiego
 • możliwość zapoznania się z metodami zrównoważonej hodowli organizmów w warunkach akwakultury oraz procesem wytwarzania wysokiej jakości prozdrowotnych produktów
 • studia prowadzone są w języku angielskim

 

UK ADVANTAGES OF THE COURSE

 • Multi-disciplinary studies conducted with the contribution of scientists from the Faculty of Oceanography and Geography, the Intercollegiate Faculty of Biotechnology and other experts from Polish and foreign institutions.
 • Students are provided with the most up-to-date, theoretical and practical knowledge of the possible biotechnological application of marine natural resources.
 • Students are introduced to the methods of sustainable farming of organisms in aquaculture and production of highvalue pro-healthy products.
 • The language of the course is English.
MB 1
MB 2

Poland PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

 • firmy biotechnologiczne zajmujące się przetwarzaniem naturalnych zasobów morza w celu pozyskania m.in. innowacyjnych kosmetyków, kosmeceutyków, nutraceutyków, żywności funkcjonalnej, biomateriałów oraz farmaceutyków
 • firmy zajmujące się hodowlą organizmów wodnych w warunkach akwakultury oraz zrównoważoną produkcją żywności
 • instytucje zajmujące się stanem środowiska morskiego, ochroną zasobów naturalnych oraz dobrostanem organizmów w akwakulturze
 • inne firmy, instytuty i laboratoria badawcze oraz regionalne, krajowe i zagraniczne instytucje odpowiedzialne za błękitną biotechnologię

 

UK THE EMPLOYMENT OPPURTUNITIES

 • biotechnological companies that process marine natural resources in order to produce innovative products (e.g. cosmetics, nutraceuticals, pharmaceuticals)
 • companies that farm aquatic organisms in aquacultures and are involved in sustainable food production
 • institutions concerned with environmental status, conservation of marine natural resources, and with the welfare of organisms in aquacultures
 • other companies, institutes and research laboratories involved in blue biotechnology sector

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Marzec 2023 - 09:27; osoba wprowadzająca: Martyna Kardaś Ostatnia zmiana: środa, 17. Maj 2023 - 09:24; osoba wprowadzająca: Martyna Kardaś