Dlaczego warto studiować na Wydziale Oceanografii i Geografii UG?

Oto kilka powodów dlaczego warto studiować na Wydziale Oceanografii i Geografii:                                          druki ZUS Archives - Biuro Rachunkowe BaTAX Dąbrowa Górnicza

· pozytywna ocena kierunków: Geografia, Gospodarka wodna i ochrona jakości wód, Geologia oraz Oceanografia, wydana w roku akad. 2020/2021 przez Polską Komisję Akredytacyjną

· jakość naukowa nagrodzona kategorią 'A'

· znakomicie wyposażona baza dydaktyczna - nowatorskie pracownie i laboratoria, dwie terenowe stacje badawcze, specjalistyczny statek naukowo-badawczy r/v Oceanograf

· kompleksowa oferta edukacyjna (studia I i II stopnia oraz szkoła doktorska)

· programy studiów przygotowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

· wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych, językowych i miękkich

· wydziałowy program tutoringu, realizowany przez akredytowanych i doświadczonych tutorów

· ścisła współpraca z pracodawcami, realizacja praktyk zawodowych w wiodących firmach Pomorza

· możliwość realizacji eksperymentalnych i środowiskowych prac dyplomowych

· możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów dodatkowych, w tym dodatkowych przedmiotów w języku angielskim

· programy mobilnościowe Erasmus+ i MOST

· programy stażowe i rozwoju kompetencji, finansowane przez UE

· współudział studentów w kształtowaniu programów studiów oraz jakości kształcenia

· cztery prężnie działające koła naukowe

· doskonała obsługa dziekanatowa studentów

 

                                                      

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Styczeń 2014 - 13:38; osoba wprowadzająca: Tomasz Zarzycki Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Marzec 2023 - 14:09; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor