Środowiskowe Studia Doktoranckie | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Środowiskowe Studia Doktoranckie

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 października 2019 roku, 8:05

ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE:  Unikatowe - Morskie - Interdyscyplinarne

 

Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Oceanografii i Geografii UG prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zostały utworzone w 2009 roku w wyniku wspólnej inicjatywy:

- Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego,

- Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk,

 

Doktoranci prowadzą badania naukowe i przygotowują rozprawy doktorskie w następujących dziedzinach i dyscyplinach:

 

DZIEDZINA: Nauki o Ziemi  (OBSZAR WIEDZY: Obszar nauk przyrodniczych)

DYSCYPLINA: Geografia

DYSCYPLINA: Oceanologia

 

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Kandydat do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:

 1. poświadczoną przez pracownika WOiG kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
 2. propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej,
 3. propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, ewentualnie drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego,
 4. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę,
 5. kwestionariusz osobowy oraz klauzulę informacyjną,
 6. życiorys (CV),
 7. poświadczoną przez WOiG kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego,
 8. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski,
 9. oświadczenie o zobowiązaniu się do sfinansowania związanych z przewodem doktorskim, bądź jednostkę zatrudniającą kandydata do stopnia naukowego w przypadku osoby niebędącej pracownikiem lub doktorantem Wydziału Oceanografii i Geografii UG,
 10. podanie do Rady Wydziału Oceanografii i Geografii.

 

Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich- dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.,monika.normant@ug.edu.pl

godziny przyjęć: środy 8.30-9.30 w dziekanacie (pokój 208) lub sali  468 w Gdyni al. M. Piłsudskiego 46, po wcześniejszym umówieniu się  pisząc bezpośrednio na adres emailowy podany wyżej

 

Obsługa administracyjna Środowiskowych Studiów Doktoranckich - mgr Alicja Bielińska, alicja.bielinska@ug.edu.pl

Godziny przyjęć Dziekanatu dla studentów studiów stacjonarnych III stopnia od września do lipca, pokój 205 (Gdynia, al. M. Piłsudskiego 46):

 • Poniedziałek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Wtorek - Dziekanat nieczynny
 • Środa - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Czwartek - 8.45 - 11.45, 12.00 - 13.30
 • Piątek - Dziekanat nieczynny