Akademia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości

Akademia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości!

Czy uczelnie wyższe są wieżami z kości słoniowej czy wywierają wpływ na zmieniającą się rzeczywistość. Na ile naukowcy są badaczami procesów a na ile kreatorami rzeczywistości? Czy uczelnie są w stanie reagować na wyzwania jakie niesie ze sobą współczesność czy są skazane na badanie post factum?

Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy spotkania:

- dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG - Pełnomocnik Rektora UG ds. pomocy Ukrainie

- Marcelina Wilczewska – pomysłodawczyni i organizatorka akcji pomocy Ukrainie, której centrum znajdowało się na Wydziale Nauk Społecznych UG

- Piotr Patalas – współorganizator akcji pomocy Ukrainie, której centrum znajdowało się na Wydziale Nauk Społecznych UG

- Bartosz Duraj – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego której głównym zadaniem jest wspieranie, koordynowanie i podejmowanie działań upowszechniających cele Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju wśród społeczności akademickiej i w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Wydarzenie jest częścią multidyscyplinarnej konferencji Kongres Młodej Nauki. Więcej informacji na stronie www.kongresmlodejnauki.pl

Wstęp wolny

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 6. Lipiec 2022 - 11:03; osoba wprowadzająca: Alicja Bielińska Ostatnia zmiana: środa, 6. Lipiec 2022 - 12:46; osoba wprowadzająca: Dorota Bemowska