XIX Sympozjum Młodych Oceanografów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Sympozjum Młodych Oceanografów, które odbędzie się 2 grudnia 2022 r. od godziny 9:15 w Auditorium Oceanographorum, w budynku Instytutu Oceanografii UG, w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 46.

Sympozjum kierowane jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy nie uzyskali stopnia doktora i prowadzą badania ściśle powiązane z morzem.

Organizatorzy sympozjum przewidują tylko indywidualne prezentacje wygłoszone podczas sesji referatowej. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone przez Kapitułę SMO, w skład której wchodzą profesorowie z Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Oceanologii PAN, Akademii Marynarki Wojennej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Morskiego Instytutu Rybackiego PIB, Akademii Pomorskiej oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Doktoranci i pracownicy naukowi ubiegać się będą o nagrody: imienia prof. Lucyny Falkowskiej, prof. Krzysztofa Skóry i prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej, ufundowane przez Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii UG.

Studenci mają możliwość zdobycia nagrody „Nadzieja Oceanografii”, ufundowanej przez Prorektora ds. Studenckich UG.

Rejestracja uczestników rozpocznie się 30 września 2022 roku.

Wszystkie informacje i dalsze  komunikaty dotyczące Sympozjum dostępne będą na stronie internetowej Wydziału Oceanografii i Geografii UG;  fanpage ’u Sympozjum Młodych Oceanografów, fanpage ’u Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego.

W Sympozjum mogą brać udział osoby, które już uczestniczyły w poprzednich edycjach, za wyjątkiem tych, które były laureatami i zostały nagrodzone.

 

Komitet Organizacyjny Sympozjum Młodych Oceanografów 

dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG - Przewodnicząca Kapituły

dr Iga Nehring- Sekretarz Kapituły; e-mail: iga.nehring@ug.edu.pl

 

Tekst za: dr I. Nehring

Załącznik
Załącznik Rozmiar
komunikat 122.71 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Czerwiec 2022 - 13:47; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: środa, 29. Czerwiec 2022 - 15:35; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka