dr Iwona Pawliczka vel Pawlik członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Miło nam poinformować, że dr Iwona Pawliczka vel Pawlik, Kierownik Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry została powołana do Państwowej Rady Ochrony Przyrody, nowego organu opiniodawczo-doradczy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zakresie ochrony przyrody. 

To ważny dzień dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska - budujemy niezależny zespół, który będzie mówił w imieniu przyrody. Bo przyroda nie zwołuje konferencji prasowych, nie krzyczy przez megafony. Przyroda milczy - i dlatego potrzebuje tych, którzy będą jej głosem. Potrzebuje Was - mówi minister Paulina Hennig-Kloska.

Do zadań nowo powołanej jednostki należą:

  • ocena realizacji ustawy o ochronie przyrody,
  • opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody,
  • ocena realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody,
  • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody
  • popularyzowanie ochrony przyrody.

W skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody powołanych zostało 34 ekspertów z całej Polski, reprezentujących uczelnie, ośrodki badawcze, NGO związane z ochroną przyrody oraz towarzystwa ekologiczne.

Serdecznie gratulujemy!

 

Tekst za: ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Marzec 2024 - 09:10; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Marzec 2024 - 09:10; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka