Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr. Kamila Mironika

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia,
że w piątek 10 maja 2024 roku o godzinie 12:00 w Auditorium oceanographorum

Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgr. Kamila Mironika

na temat:

Minimalizacja częstotliwości występowania podtopień opadowych na przykładzie Gdańska”

Promotor: dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Izabela Chlost                                                                                                                                               

Recenzenci: dr hab.  Tomasz Kolerski, prof. PG

           prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz

                         dr hab. Dariusz Wrzesiński, prof. UAM

Z rozprawą można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce „Postępowania naukowe”.

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 28. Marzec 2024 - 08:06; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Marzec 2024 - 08:07; osoba wprowadzająca: Anna Serafin