Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr Kariny Bodziach

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia,
że w piątek 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:30 w Auditorium oceanographorum Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Kariny Bodziach

na temat:

„Uptake, accumulation and elimination of endocrine disrupting phenolic compounds in selected waterbirds from the southern Baltic”

(Wnikanie, kumulacja i eliminacja endokrynnie aktywnych pochodnych fenolu u wybranych ptaków wodnych z rejonu południowego Bałtyku)

Promotor: dr hab. inż. Marta Staniszewska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Iga Nehring                                                                                                                                                    

Recenzenci: prof. dr hab.  Ksenia Pazdro

           prof. dr hab. Lidia Wolska    

                         dr Tomasz Ciesielski, Associate Professor

Z rozprawą można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce „Postępowania naukowe”.

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 13. Marzec 2024 - 10:58; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: środa, 13. Marzec 2024 - 10:59; osoba wprowadzająca: Anna Serafin