Certyfikat uznania Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej dla WOiG

W dniu 21 lutego 2024 r. Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Dariusz Kolator wręczył  Dziekanowi Wydziału Oceanografii i Geografii, dr. hab. Waldemarowi Suroszowi, prof. UG Certyfikat Uznania dla Uniwersytetu Gdańskiego, jako uczelni realizującej szkolenie hydrografów morskich.

Certyfikat zaświadcza o spełnieniu przez Uniwersytet Gdański  wszystkich wymagań związanych z kształceniem hydrografów morskich, zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych (Dz.U.2018, poz. 1947). 

 

Tekst za: Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, https://bhmw.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/zawarcie-porozumienia-o-wspolpracy-z-uniwersytetem-gdanskim/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 27. luty 2024 - 08:16; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: wtorek, 27. luty 2024 - 08:19; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka