Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr Urszuli Kwasigroch

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia,
że w piątek 08 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00 w Auditorium oceanographorum Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Urszuli Kwasigroch

na temat:

„Labile and stable forms of mercury in suspended particulate matter and sediments of the Baltic Sea” (Labilne i stabilne formy rtęci w materii zawieszonej i osadach Morza Bałtyckiego)

Promotor: dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr hab.  Katarzyna Łukawska-Matuszewska, prof. UG                                                                     

Recenzenci: dr hab. Tamara Zalewska, prof. IMGW PIB

  dr hab. Agata Zaborska, prof. IO PAN

Z rozprawą można zapoznać się na stronie internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce „Postępowania naukowe”.

Załącznik
Załącznik Rozmiar
zawiadomienie-o-obronie.pdf 1.04 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. Listopad 2023 - 10:18; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Listopad 2023 - 11:31; osoba wprowadzająca: Anna Serafin