Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr Agnieszki Szczerby

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia,
że w piątek 13 października 2023 roku o godzinie 12:30 w Auditorium oceanographorum Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Agnieszki Szczerby

na temat:

"Tracking climate signals in lakes of northeastern Poland: modern sedimentation studies using chrysophyte cysts and diatoms" (Poszukiwanie sygnału klimatycznego w jeziorach północno-wschodniej Polski: badania współczesnej sedymentacji z wykorzystaniem cyst złotowiciowców
i okrzemek)

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Tylmann

                       dr hab.  Monika Rzodkiewicz, prof. UAM                                                                                                                           

Recenzenci: dr hab.  Jolanta Piątek, prof. IB PAN

            dr hab. Elwira Sienkiewicz, prof. ING PAN

            prof. John Smol

Z rozprawą można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce „Postępowania naukowe”.

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Wrzesień 2023 - 13:00; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: wtorek, 12. Wrzesień 2023 - 13:02; osoba wprowadzająca: Anna Serafin