Projekt PRO-CLIMATE w Katedrze Hydrologii

Miło nam poinformować, że Pan dr Jacek Barańczuk, Kierownik Miejskiego Laboratorium Badań Środowiskowych we współpracy z innymi krajami otrzymał dofinansowanie na projekt PRO-CLIMATE w ramach programu HORYZONT EUROPA.

Celem projektu PRO-CLIMATE jest wspieranie społeczności w proaktywnej adaptacji do zmian klimatu poprzez transformację społeczną i zmianę zachowań. Projekt PRO-CLIMATE stanowi kontynuację i rozwinięcie projektu SCORE Horyzont 2020 (zakończenie projektu czerwiec 2025 r.), którego kluczowym elementem jest prowadzenie ‘żywych’ laboratoriów i łączenie interesariuszy w celu lepszego zrozumienia postępujących zmian klimatycznych.

3-letni projekt PRO-CLIMATE będzie realizowany w konsorcjum składającym się z 10 partnerów (Atlantic University, NORCE, University of Lepzig, University of Coventry, University of Bergen,  Co-opAbility Institute, Fundacion CARTIF, Badajoz Provincial Council i UG), któremu przewodniczy Efstratios Arampatzis z Tero Monoprosopi IKE z Grecji. Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego kierownikiem projektu PRO-CLIMATE i SCORE jest  dr Jacek Barańczuk z Miejskiego Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry Hydrologii Wydziału Oceanografii i Geografii. Całkowity budżet projektu wynosi 4 206 310,00 EUR w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego 228 875,00 EUR.

Serdecznie gratulujemy!

Tekst za: dr J. Barańczuk

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Lipiec 2023 - 06:55; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: czwartek, 13. Lipiec 2023 - 06:56; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka