Spotkanie „Społeczna odpowiedzialność uczelni”

Jaka jest współczesna rola szkół wyższych? Na ile mogą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju, promowania i kształtowania wartości obywatelskich, działania na rzecz innowacyjności, efektywności i implementacji skutecznych rozwiązań a na ile pozostać „świątyniami” wiedzy? Czy w ogóle taka opozycja realnie istnieje?

Dyskusja będzie oscylować wokół przyszłych wyzwań uczelni, kierunku działań badawczych i edukacyjny oraz wizji odpowiedzialności naukowców różnych dziedzin. Zaproszeni goście zajmują różne stanowiska na uczelni, zajmują się innymi częściami nauki oraz różnie wpływają na różne części naszej rzeczywistości, co pozwoli na holistyczne określenia problematyki i próbę znalezienia odpowiedzi.

Wśród zaproszonych gości będą:

  • Ewa Łojkowska – profesorka nauk biologicznych, była Dziekan Międzywydziałowego Wydziału Biotechnologii UG i GUMED. Przewodnicząca Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności UG;
  • Anna Dziadkiewicz – doktor habilitowana, adiunkt w Zakładzie Marketingu Wydziału Zarządzania UG; Członkini Komisji ds. Równego Traktowania Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego
  • Justyna Świeżak – doktor, adiunkt w Katedrze Funkcjonowania Ekosystemów Morskich; Członkini rejsów Oceanografem, specjalistycznym statkiem naukowo-badawczym wykorzystywanym przez pracowników naukowo – badawczych oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Spotkanie odbędzie się 8 lipca o godzinie 13:00 w audytorium S 208 na Wydziale Nauk Społecznych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 3. Lipiec 2023 - 06:45; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Lipiec 2023 - 06:51; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka