Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr. Ryszarda Traczyka

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia,
że w piątek 07 lipca 2023 roku o godzinie 09:30

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgr. Ryszarda Traczyka

na temat:

„Otolith microstructure, population dynamics and occurrence of Pseudochaenichthys georgianus Norman, 1937 (Channichthyidae) in Antarctic Sea”

(Mikrostruktura otolitów, dynamika i występowanie populacji Pseudochaenichthys georgianus Norman, 1937 (Channichthyidae) w Antarktyce)

Promotor: prof. Victor Benno Meyer-Rochow

Recenzenci: dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB w Gdyni

Dr. Alberto TRM Correia, University of Porto

Z rozprawą można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce postępowania naukowe.

Obrona będzie odbywała się w formie zdalnej, z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o kontakt z Panią mgr Anną Serafin oraz o złożenie oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej do dnia 04 lipca 2023 r. na adres email anna.serafin@ug.edu.pl.

Obrona będzie odbywała się w języku angielskim. W razie potrzeby zapewnione będzie tłumaczenie na język polski.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 22. Czerwiec 2023 - 08:24; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: czwartek, 22. Czerwiec 2023 - 08:27; osoba wprowadzająca: Anna Serafin