Zawiadomienie o obronie doktorskiej mgr Martyny Greszkiewicz

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia,
    że w piątek 13 stycznia 2023 roku o godzinie 09:15 w Auditorium oceanographorum w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Martyny Greszkiewicz

na temat:

"The effect of selected environmental variables on the survival, growth rate, and cannibalism of the early life stages of pike (Esox Lucius) – experimental study", w j. polskim: ("Wpływ wybranych warunków środowiskowych na przeżywalność, tempo wzrostu oraz kanibalizm wczesnych stadiów rozwojowych szczupaka (Esox Lucius) – badania eksperymentalne"

Promotor: dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Szczepkowski

            dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG

Z rozprawą można zapoznać się na stronie Internetowej Biblioteki Głównej UG pod adresem: https://bg.ug.edu.pl/nauka/baza_wiedzy_ug/rozprawy_doktorskie_ug_wylozone_przed_obrona

Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce postępowania naukowe.

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 8. Grudzień 2022 - 12:24; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: czwartek, 22. Grudzień 2022 - 09:57; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka